Bernaysovci na virtualnoj terenskoj nastavi u Erste banci

Tim Ureda korporativnih komunikacija Erste banke upoznao je Bernaysove studente s organizacijom eksterne i interne komunikacije u banci, aktivnostima koje provode i prilagodbom izazovima pandemije

30. travnja 2021.

Virtualna terenska nastava održala se na preddiplomskom studiju Komunikacijskog menadžment u okviru kolegija Korporativno komuniciranje, nositelja mr. sc. Zdeslava Milasa. Studenti su imali priliku čuti sve o odnosima s javnošću u financijskoj industriji od direktora, voditelja, koordinatora i suradnika iz Ureda korporativnih komunikacija Erste banke, jedne od vodećih banaka u Hrvatskoj. 

 

Direktor Ureda korporativnih komunikacija Dario Gabrić predstavio je načela i izazove financijske komunikacije. Odnose s medijima, javnošću i dionicima predstavila je voditeljica eksternih komunikacija Danijela Trbović, a izazove interne komunikacije prikazala je voditeljica internih komunikacija i korporativne kulture Maja Bušljeta.

 

          „Predstaviti svoj rad studentima te podijeliti iskustva i znanja iz svakodnevne prakse u financijskom PR-u, uvijek predstavlja izazov koji s veseljem prihvaćamo. Raduje nas činjenica da smo ove godine imali priliku to napraviti kao tim, što je, vjerujem, donijelo dodatnu dinamiku u samo predavanje. Kroz diskusiju te odgovore na vrlo konstruktivna i zanimljiva pitanja zajednički smo prokomentirali teme iz područja odnosa s javnošću u financijskom sektoru te zahvaljujem studentima na aktivnom pristupu i doprinosu. Na kraju želim zahvaliti i Bernaysu na još jednoj pruženoj prilici te nastavku višegodišnje suradnje po pitanju organizacije gostujućih predavanja“, rekao je Dario Gabrić, direktor Ureda korporativnih komunikacija u Erste banci, koji već tradicionalno u okviru kolegija Korporativno komuniciranje drži gostujuća predavanja.

 

Koordinatorica eksternih i internih komunikacija Marina Rakas Starčević govorila je o izazovima interne produkcije, koja predstavlja vrlo važan segment u svakodnevnom radu u područjima internih, ali u sve većoj mjeri i eksternih komunikacija. Temu održivog poslovanja i nefinancijskog izvještavanja prezentirala je Lucija Lakoš, stručna suradnica eksternih i internih komunikacija, a program financijske pismenosti Erste banke, Školu pametnih financija, studentima je predstavila Sara Zadravec, koordinatorica eksternih i internih komunikacija.

 

Veliko hvala timu Ureda korporativnih komunikacija Erste banke na zanimljivom sadržaju i inovativnom formatu virtualnog posjeta!