Dekan Bernaysa Damir Jugo izabran za predsjednika Vijeća veleučilišta i visokih škola

Na 76. sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske održanoj u četvrtak, 30. svibnja 2019., dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo izabran je za novog predsjednika Vijeća.

01. lipnja 2019.

Vijeće je tijelo čije je djelovanje definirano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a trenutno ga čine dekani ukupno 39 visokih učilišta: 17 veleučilišta i 22 visoke škole na čijim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijima studira gotovo 50.000 studenata.

Na temelju članka 106. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja, Vijeće odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta i visokih škola, propisuje nužne uvjete za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora na nastavna zvanja i radna mjesta, predlaže članove iz veleučilišnih i visokoškolskih redova u Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja i drugih tijela u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te razmatra problematiku rada i razvoja veleučilišta i visokih škola i o tome donosi preporuke i mišljenja.

S obzirom na komplementarnost Vijeća veleučilišta i visokih škola te Rektorskog zbora, dekan Bernaysa Jugo će, kao predstavnik Vijeća, sudjelovati u radu Rektorskog zbora te u okviru ovog tijela zastupati interese hrvatskih veleučilišta i visokih škola. 

Dekan Jugo četverogodišnji mandat predsjedanjem Vijećem preuzima s početkom nove akademske godine, 1. listopada 2019.