Dekanu Bernaysa doc. dr. sc. Damiru Jugi dodijeljena plaketa za doprinos razvoju Veleučilišta i stručnih studija u Hrvatskoj

Dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo od 2019. godine obnaša i dužnost predsjednika Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, tijela koje okuplja 34 veleučilišta i visoke škole

14. rujna 2021.

U ponedjeljak, 13. rujna 2021., dekanu Bernaysa doc. dr. sc. Damiru Jugi dodijeljena je Velika zlatna plaketa za doprinos razvoju Veleučilišta i stručnih studija u Republici Hrvatskoj. Plaketa je dodijeljena povodom dana Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, a uručio ju je dekan Veleučilišta dr. sc. Željko Sudarić.

          „Hvala svim kolegama s Veleučilišta koji su procijenili da svojim angažmanom doprinosim razvoju njihovog visokog učilišta, kao i da svojim inzistiranjem i zagovaranjem vrijednosti stručnih studija doprinosim njihovoj prepoznatljivosti i vrijednosti u cjelini“, istaknuo je dekan doc. dr. sc. Damir Jugo povodom dodjele plakete.

Dekan Bernaysa je naglasio da svi oni koji se bore za studente, ustanove te vrijednost njihovih diploma ne rade to zbog javnog priznanja, već upravo zbog studenata. Doc. dr. sc. Damir Jugo rekao je kako priznanje doživljava kao dodatnu obvezu da nastavi još jače s radom na prepoznatljivosti stručnih studija i angažmanom za njihovu vrijednost.

U povodu Dana VEVU-a, dekan Jugo uputio je iskrene čestitke kolegama s Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru!