Bernays proširio suradnju s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću

Dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo i predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću Mario Aunedi Medek potpisali su prošireni Ugovor o partnerstvu

07. listopada 2021.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću krovna je strukovna udruga komunikacijskih stručnjaka koja okuplja više od 500 članova, a partner je Bernaysa od samih početaka pokretanja studijskog programa komunikacija. HUOJ provodi  velik broj projekata, među kojima se ističu KOMferencija o komunikacijamaGrand PRix i Carpe Diem te CSOJ – certificiranje stručnjaka za odnose s javnošću

Bernays će u partnerstvu s HUOJ-em nastaviti s doprinosom razvoju novih projekata, a ovim proširenjem Ugovora o partnerstvu, suradnja je ojačana i istraživačkom komponentom. Sve to u cilju unapređenja standarda struke odnosa s javnošću i njezina ugleda u javnosti. Između ostalog, proširenim ugovorom studentima se omogućava sudjelovanje u mnogobrojnim aktivnostima udruge. Više o HUOJ-u otkrijte na njihovim mrežnim stranicama.