Ivan Vrdoljak na osmoj Bernays Akademiji studente pripremao za javljanje uživo

Urednik i voditelj RTL-a Danas studente je upoznao s osnovama televizijskog izvještavanja te glavnim kriterijima dobrog izvještavanja, koje su Bernaysovci kasnije primijenili u vježbi.

11. svibnja 2018.

U uvodnom dijelu predavanja u okviru osme Bernays Akademije gost predavač Ivan Vrdoljak Bernaysovcima je predstavio strukturu vijesti. Naglasio je kako lead svake vijesti treba sadržavati najbitnije informacije u najviše 35 riječi prema principu 5W + H (Who, What, When, Where, Why + How). U tijelu vijesti priča se razrađuje argumentiranjem i citatima, potom se iznosi kontekst, odnosno pozadina priče te naposljetku slijedi zaključak. Kao četiri kriterija dobrog izvještavanja gost predavač naveo je točnost, dosljednost, sažetost i konkretnost, koji tvore jasnu i razumljivu autorsku izvještajnu cjelinu o nekoj temi.

„Novinari vijesti pronalaze sami ili putem (ne)službenih izvora. U slučaju pripreme za javljanje uživo izbjegavaju pretjerano opisivanje, pretjerano nabrajanje podataka i brojki, pridjeva, patetiku i korištenje klišeja. Vrlo je važno da pripreme kratke bilješke, koje će potom izgovoriti u kameru i da koriste razgovorni jezik kako bih i gledatelji razumjeli.“, rekao je Ivan Vrdoljak.

Nakon teorijskog dijela Bernays Akademije, uslijedio je praktični dio u kojem su Bernaysovci stali ispred kamere. Studenti su tijekom vježbi uživo izvještavali s požarišta, a neki od savjeta koje je gost predavač podijelio s Bernaysovcima u njihovoj pripremi za vježbu bio je da se vode krilaticom KISS (Keep it short and simple), da pripaze na redoslijed nizanja informacija – od najvažnije do manje važne te da zadrže koncentraciju i mirnoću u izvještavanju u izvanrednim situacijama.