Izabrani novi članovi Bernaysovog Studentskog zbora

Izbori su se održati 11. i 12. studenoga, a biralo se po jednog studentskog predstavnika i njegovog zamjenika za pojedine studijske godine na oba studijska smjera.

13. studenog 2019.

Na studiju komunikacija birali su se članovi za prvu i treću godinu preddiplomskog studija te za prvu i apsolventsku godinu diplomskog studija. Na studiju turizma birali su se članovi za prvu i treću godinu preddiplomskog studija.

Novoizabrani predstavnici u studentskom zboru su Sara Radoš i zamjenica Nina Fakin za prvu godinu preddiplomskog studija komunikacija te predstavnici treće godine Filip Marinović i zamjenica Petra Milas. Za predstavnike prve godine diplomskog studija komunikacija izabrani su Ivan Biošić i zamjenica Dora Miketek te predstavnici apsolventske godine diplomskog studija komunikacija Filip Čolak i zamjenik Mihael Klaić. Na preddiplomskom studiju turizma za predstavnika prve godine izabran je Luka Mamić i zamjenica Antonia Majsec, te predstavnik treće godine Anton Stipetić i zamjenica Nika Medvid.