Održana druga sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola RH

Sjednica koja je održana na Bernaysu rezultirala je usvajanjem nekoliko ključnih dokumenata za sljedeće mandatno razdoblje Vijeća.

21. studenog 2019.

Na Bernaysu se 21. studenoga održala sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, druga u aktualnoj akademskoj godini. Na sjednici su usvojeni ključni dokumenti za rad samog Vijeća, poput novog Poslovnika o radu te Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupaka izbora u nastavna zvanja. Također, donesena je i odluka o početku postupka izbora članova matičnih povjerenstava.

Na sjednici je ujedno kompletiran izbor vodstva Vijeća. Za potpredsjednike Vijeća izabrani su prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dekan Zdravstvenog veleučilišta kao predstavnik javnih visokih učilišta, te doc. dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica Visoke poslovne škole PAR Rijeka iz redova privatnih visokih učilišta. Prvom glavnom tajnicom Vijeća imenovana je Marija Baričević, glavna tajnica Poslovnog veleučilišta Zagreb.