Neka ti #najboljaodluka bude prijava za studentsku nagradu Mlada nada 2021.

Natječaj je otvoren od 2. rujna do 7. listopada 2021., a na njega se mogu prijaviti studenti s radovima realiziranim u akademskoj godini 2020./2021. u četiri kategorije: seminarski, završni i diplomski rad te komunikacijski plan.

02. rujna 2021.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata visokih učilišta. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću, prenosi krovna udruga komunikacijskih stručnjaka na svojim mrežnim stranicama. 

Prijava radova realiziranih u akademskoj godini 2020./2021. moguća je u četiri kategorije, a svaku pristiglu prijavu razmatra peteročlani stručni žiri HUOJ-a te ju ocjenjuje prema svakom kriteriju definiranim Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Mlada nada. Kriteriji za ocjenjivanje su: stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

 

Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad

 

Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Seminarskim radom smatra se rad koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu ili znanstvenu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom. 

 

Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

 

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju, rezultate istraživanja i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnim znanstvenim i stručnim znanjima iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da ih zna primijeniti u analizi konkretnih fenomena te da je na toj osnovi sposoban ponuditi argumentirana objašnjenja. Zbog toga, diplomski rad obvezno uključuje uporabu znanstveno - istraživačkoga instrumentarija i odgovarajućih stručno – metodoloških postupaka, sustavno izlaganje teme i obrazloženje rezultata istraživanja obuhvaćenoga diplomskim radom.

 

Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan

 

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski plan ili komunikacijsku strategiju iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija, a koji sadrži sve ključne elemente koji dovode do potpunog pregleda i analize komunikacijskog projekta te moguće implementacije predviđenih komunikacijskih aktivnosti u realnoj situaciji.

 

Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

 

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnom stručnom terminologijom, iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da je zna primijeniti u analizi određenog problema te da je, na toj osnovi, sposoban donijeti samostalne zaključke i ponuditi argumentirana objašnjenja.

 

Oni najbolji bit će pozvani i na svečanu dodjelu studentskih nagrada

 

Zadnji rok za prijavu radova je 7. listopada 2021. u 12 sati. Da bi prijava bila valjana potrebno je, uz rad koji se prijavljuje, dostaviti ispunjen obrazac osobnih podataka, Prijavnicu za prijavu projekta, Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi i Potvrdu mentora o autentičnosti rada. 

Svečana dodjela studentskih nagrada predviđena je za prvi tjedan mjeseca studenoga 2021. godine, a o točnom vremenu i mjestu dodjele prijavitelji će biti naknadno obaviješteni. Više informacija o natječaju potražite i slanjem upita na info@huoj.hr.


Vijest je preuza s mrežnih stranica HUOJ-a.