Održan sastanak predstojnika Katedri Bernaysa

Na sastanku je sudjelovalo 5 predstavnika Katedri koji su razgovarali o zapažanjima u nastavnom procesu, pripremi za nadolazeći ljetni semestar i osvrtu na reakreditaciju

25. siječnja 2020.

U petak, 24. siječnja održao se sastanak predstojnika pet Katedri Edward Bernays University Collegea, ispred kojih su sudjelovali Ivan Pakozdi, mag. nov., uime Katedre za odnose s javnošću; prof. dr. sc. Doris Peručić uime Katedre za turizam; dr. sc. Damir Novotny uime Katedre za menadžment i marketing; Adrian Beljo, mag. philol. angl., uime Katedre za jezike i kulturu te prof. dr. sc. Pero Maldinini uime Katedre za interdisciplinarne znanosti. 

Na dnevnom redu sastanka našle su se teme poput zapažanja nastavnog procesa u akademskoj 2019./2020. godini, priprema za ljetni semestar 2019./2020., priprema za održavanje sastanaka zasebnih katedri i osvrt na nadolazeću reakreditaciju u 2020. godini.