Održana sjednica Povjerenstva za reviziju studijskih programa

Temeljni zaključak ovogodišnje sjednice je preporuka Stručnom vijeću Bernaysa da se na svim smjerovima na diplomskom studiju poveća broj specijaliziranih kolegija.

26. kolovoza 2019.

Sjednica Povjerenstva za reviziju studijskih programa održana je 26. kolovoza 2019. godine na Bernaysu. Riječ je o Povjerenstvu imenovanom od strane Stručnog vijeća Bernaysa na temelju Protokola za periodičnu reviziju i izmjenu studijskih programa, a čija je temeljna zadaća davati preporuke o strateškim promjenama u izvedbenim planovima studijskih programa koje izvodi Bernays, sve s ciljem njihovog kontinuiranog usklađivanja s suvremenim trendovima u struci te potrebama tržišta rada.

Sjednice Povjerenstva održavaju se svake druge akademske godine, a temeljni zaključak ovogodišnje sjednice je preporuka Stručnom vijeću Bernaysa da se na svim smjerovima na diplomskom studiju poveća broj specijaliziranih kolegija te da se na preddiplomskim studijima međusobno usklade ishodi učenja na srodnim predmetima.

Na sjednici je članovima Povjerenstva, a kao dodatna podloga za raspravu o usklađenosti studijskih programa s najsuvremenijim trendovima, prezentirana analiza implementacije preporuka strukovnih organizacija s područja komunikacija i turizma koja je pokazala visok stupanj usklađenosti obje studijske vertikale; turizma i komunikacija, s preporukama strukovnih organizacija u oba područja.

Prodekan za nastavu mr. sc. Zdeslav Milas informirao je članove o implementaciji prethodnih zaključaka Povjerenstva iz 2017. godine te tehničkim izmjenama izvedbenih planova 2018. godine.

Prodekanica za znanost doc. dr. sc. Lana Ciboci izvijestila je nazočne članove o provedenim usklađivanjem ishoda učenja u protekloj akademskoj godini s ishodima učenja na razini studijskih programa. Detaljno je raspravljena ponderirano usklađivanje između temeljnih, naprednih, specijaliziranih i izbornih kolegija svih triju studijskih programa.

Prodekan za međunarodnu suradnju i pročelnik Katedre za jezike Adrian Beljo prenio je iskustva Bernaysovih i ulaznih Erasmus studenata u komparaciji s našom studijskom ponudom. Istaknuo je važnost izvođenja kolegija na engleskom jeziku, ali i sustavnog učenja njemačkog, španjolskog i talijanskog jezika.

Na sjednici su sudjelovali predstavnici Centra za razvoj karijera i suradnja s tržištem, Akademskog savjeta Bernaysa, predstavnici nastavnih radilišta odnosno mentori studenata na studentskoj praksi, predstavnik Studentskog zbora, alumni zajednice Bernaysa te dekanat na čelu s dekanom i resornim prodekanima.