Prijavi se za nagradu krovne strukovne udruge i postani peta Mlada nada komunikacijske industrije!

Nagrada se dodjeljuje od 2015. u četiri kategorije, a dobitnica Mlade nade 2019. godine je današnja studentica diplomskog studija Leonarda Medved

04. rujna 2020.

Mislili ste da nikada nećete iskoristiti vaš seminarski rad sa studija kojeg je i profesor pohvalio? Napisali ste diplomski s izrazito zanimljivim, poučnim i korisnim istraživanjem ili završni rad na jedinstvenu temu? Osmislili ste komunikacijsku strategiju za strateško komuniciranje koja je dobila pljesak na kraju prezentacije? 

Iskoristite priliku, prijavite se na natječaj Hrvatske udruge za odnose s javnošću i postanite nova  Mlada nada komunikacijske industrije. Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti odnosa s javnošću, komunikologije i srodnih disciplina, a prijave su otvorene od 31. kolovoza do 5. listopada 2020., do 12 sati. Prijavom, konkurirati za nagradu mogu radovi realizirani u akademskoj godini 2019./2020. 

Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije:

Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Seminarskim radom smatra se rad koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu ili znanstvenu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom. 

Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju, rezultate istraživanja i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnim znanstvenim i stručnim znanjima iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da ih zna primijeniti u analizi konkretnih fenomena te da je na toj osnovi sposoban ponuditi argumentirana objašnjenja. Zbog toga, diplomski rad obvezno uključuje uporabu znanstveno - istraživačkoga instrumentarija i odgovarajućih stručno – metodoloških postupaka, sustavno izlaganje teme i obrazloženje rezultata istraživanja obuhvaćenoga diplomskim radom.

Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski plan ili komunikacijsku strategiju iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija, a koji sadrži sve ključne elemente koji dovode do potpunog pregleda i analize komunikacijskog projekta te moguće implementacije predviđenih komunikacijskih aktivnosti u realnoj situaciji.

Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnom stručnom terminologijom, iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da je zna primijeniti u analizi određenog problema te da je, na toj osnovi, sposoban donijeti samostalne zaključke i ponuditi argumentirana objašnjenja.

Bernaysovci, prijavite se i pokažite najBolje od vaših radova! Na poveznici pročitajte kako je i s kojom temom Leonarda Medved, današnja studentica diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću, prošle godine osvojila nagradu Mlade nade!

HUOJ već petu godinu za redom dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata visokih učilišta. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Pobjednike natječaja saznat ćemo u prvom tjednu mjeseca studenoga 2020., a o točnom vremenu i mjestu dodjele prijavitelji će biti naknadno obaviješteni. Više informacija potražite na huoj.hrwink

Preuzmite dokumente za prijavu: