Prodekan Bernaysa Zdeslav Milas održao predavanje na Božićnom kongresu dentalne medicine

Prodekan za nastavu Bernaysa mr. sc. Zdeslav Milas održao je predavanje na godišnjem Božićnom kongresu dentalne medicine na kojem je predavalo 16 predavača, a sudjelovalo 1580 doktora dentalne medicine te dentalnih sestara i tehničara

19. prosinca 2019.

Na poziv Hrvatske komore dentalne medicine, prodekan za nastavu Bernaysa mr. sc. Zdeslav Milas održao je predavanje na godišnjem Božićnom kongresu dentalne medicine na kojem je predavalo 16 predavača, a sudjelovalo 1580 doktora dentalne medicine te dentalnih sestara i tehničara koji se održao 13. i 14. prosinca 2019. u Hotelu Sheraton u Zagrebu.

Svojim izlaganjem „Napredni alati za Etičku komunikaciju dentalne medicine na društvenim mrežama“  predavao je o specifičnost dentalnih odnosa s javnošću koji naglašavaju odgovornu i vjerodostojnu komunikacija s dionicima, a posebno prema dentalnim pacijentima. Ukazao je na mogućnosti primjene ekosustava društvenih mreža i trendova u 2020., ali i etičkim ograničenjima u dentalnoj komunikaciji na kanalima Facebooka i Instagrama. Kroz društvene mreže postiže se interakcija i snažnija povezanost s dentalnom ordinacijom, sadržaj i vizualni elementi su kombinacija informiranja, educiranja i zabave, ujedno treba pozornost posvetiti na granice etičke komunikacije koji propisuje Zakon i Etički kodeks strukovne komore.

Hrvatska komora dentalne medicine je samostalnu i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima koja okuplja 8000 doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i asistenata u Hrvatskoj. Komora vodi registar doktora stomatologije, daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad, obavlja stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine u ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju stomatološku djelatnost.