Propedeutika psihoterapije: otvoren upis u drugu generaciju polaznika

Pozivaju se kandidati zainteresirani za program Propedeutika psihoterapije da se prijave za upis do 31. srpnja 2019.

12. travnja 2019.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, organizator programa cjeloživotnog obrazovanja Propedeutika psihoterapije, jedinog programa u Republici Hrvatskoj verificiranog od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) poziva zainteresirane kandidate da do 31. srpnja 2019. ispune online prijavnicu na upis u drugu generaciju polaznika. Ispunjavanjem online prijavnice kandidat nije konačno upisan u program, već ulazi u kvotu kandidata čije uvjete za upis će provjeriti stručno povjerenstvo, a na temelju čijeg će stručnog mišljenja kandidat naknadno biti pozvan na upis i potpisivanje Ugovora o obrazovanju.

Ovaj neformalni program cjeloživotnog obrazovanja osmišljen je sukladno Pravilniku o propedeutici psihoterapije, donesenom od strane SPUH-a Riječ je edukaciji iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, u slučajevima kada polaznik psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjetima potrebnog diplomskog obrazovanja. Cilj programa je omogućiti polaznicima potrebnu edukaciju kako bi stekli dio potrebnih uvjeta za dobivanje titule „savjetodavni terapeut“ te dio potrebnih uvjeta za dobivanje Europskog certifikata iz psihoterapije kojega izdaje Europsko udruženje za psihoterapiju.

Program je namijenjen svima koji žele steći nužno osnovno obrazovanje iz područja psihoterapije te polaznicima edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj, koji nemaju završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz psihologije, medicine, socijalnog rada ili rehabilitacijskih znanosti. Iznimno, program može upisati osoba koja ima završen samo stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, ali isključivo uz potvrdu nekog od visokih učilišta o upisu na diplomski studij.

Propedeutika psihoterapije na Bernaysu traje okvirno 11 mjeseci, program je podijeljen u 585 sati, a sastoji se od 355 sati teorijske nastave raspoređenih kroz 10 predmeta i 255 sati stručne prakse. Program izvodi 11 renomiranih predavača: doc. dr. sc. Tihana Jendričko, prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, doc. dr. sc. Ivana Hromatko, prof. dr. sc. Predrag Zarevski, doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac, dr. sc. Josip Bošnjaković, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. sc. Mladen Mavar, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dean Ajduković i Vedran Korušić, dipl. filozof.

Prijave za Propedeutiku psihoterapije otvorene su do 31. srpnja 2019., a početak izvođenja nastave planiran je u listopadu 2019.

Neovisno o terminu planiranog početka izvođenja nastave, program kreće s izvođenjem kada se popuni minimalna kvota od 20 polaznika, a prijaviti se možete ovdje.

Za više informacija o upisima posjetite www.bernays.hr ili nas kontaktirajte na e-mail adresu marta.takahashi@bernays.hr te na telefonski broj +385 (1) 4008 166

Više o samom procesu upisa i uvjetima možete pročitati ovdje.