Alumni klub

 

Cilj Alumni kluba Edward Bernays Visoke škole je okupljanje studenata koji su završili preddiplomske i diplomske studije Bernaysa kako bi se povezale sve generacije studenata i uspostavile trajne veze akademske i šire zajednice radi jačanja uzajamne suradnje. Alumni klub razvija suradnju između Bernaysa i organizacija u kojima su bivši studenti Bernaysa zaposleni te promovira djelatnosti, promiče ugled i kontinuirano radi na očuvanju tradicije Bernaysa. Klub potiče stručne, znanstvene i praktične aktivnosti bivših studenata i Bernaysa, ohrabruje povezivanje s drugim sličnim organizacijama te se zalaže za zaštitu interesa i položaja struke u društvu sukladno etičkim načelima.  

Sukladno postavljenim ciljevima, Alumni klub organizira sjednice radi razmjene iskustava i mišljenja o važnim pitanjima za ostvarivanje ciljeva Alumnija. Klub također organizira i tribine, okrugle stolove, seminare i druženja bivših i sadašnjih studenata, nastavnika Bernaysa i predstavnika poslovne zajednice te pruža informacije članstvu o aktivnostima, djelovanju i radu Alumnija. 

Alumni klub također ostvaruje suradnje s drugim organizacijama čije je djelovanje u skladu s ciljevima i djelovanjem Alumnija te potiče različite oblike aktivnosti koje mogu pridonijeti napretku i ugledu struke i Bernaysa, a sukladno etičkim načelima struke.

Članovi Alumnija su prvostupnici i stručni specijalisti Bernaysa koji u cjelini čine Savjet Alumnija. Članovi Alumnija nemaju obvezu plaćanja članarine.

Alumni klub Edward Bernays Visoke škole osnovan je 3. svibnja 2017., a njegovo predsjedništvo čine:

Maro Alavanja, struč. spec. rel. publ.

predsjednik maro.alavanja@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

Marta Takahashi, mag. rel. publ.

tajnica marta.takahashi@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

Ivan Biošić, bacc. rel. publ.

dopredsjednik ivan.biosic@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

Martina Tomić, bacc. rel. publ.

članica predsjedništva  martina.tomic@stud.bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

Neven Ratko, bacc. rel. publ.

član predsjedništva

T: + 385 (0)1 555 12 12