O cjeloživotnom obrazovanju

 

Bernays izvodi programe obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja na najvišoj obrazovnoj, znanstvenoj i profesionalnoj razini. To podrazumijeva provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja koji su u smislu formalnog obrazovanja, a sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) uspostavljeni na 5. razini skupova ishoda učenja (završena srednja škola) te se odnose na programe usavršavanja. Dok je za upis programa u smislu verificiranog neformalnog obrazovanja, ovisno o programu, potrebna minimalno 6. ili 7. razina skupova ishoda učenja, odnosno završen preddiplomski ili diplomski studij.

Cjeloživotno obrazovanje na Bernaysu obuhvaća različite vrste i razine edukacijskih programa s obzirom na formalni ili neformalni proces učenja i ciljeve: formalno cjeloživotno obrazovanje i neformalno cjeloživotno obrazovanje.

1. Formalno cjeloživotno obrazovanje

Izvodi se prema programima verificiranim od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (MZO) s ciljem stjecanja i unapređenja znanja, vještina i kompetencija u užem smislu (pripadajuće samostalnosti i odgovornosti) za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a o čemu Bernays po završetku programa izdaje javnu ispravu.

2. Neformalno cjeloživotno obrazovanje

Izvodi se prema programima verificiranim od strane profesionalnih institucija, udruga i ustanova čiji stručnjaci u svojstvu partnera na programu sudjeluju u osmišljavanju programskih sadržaja, a usmjereni su na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad u određenom području. Neformalni programi izvode se s ciljem stjecanja i unapređenja znanja, vještina i kompetencija u užem smislu za osobne, društvene i profesionalne potrebe. Po završetku programa polazniku se dodjeljuje Potvrda o sudjelovanju te Uvjerenje o završenom programu s pečatom partnerske institucije, udruge i ustanove koja verificira program.

3. In house programi

Neformalni tailor-made programi cjeloživotnog obrazovanja čija se izrada i izvedba prilagođava specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge, poslovnih ili privatnih subjekata, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju u skladu s razvojnim potrebama naručitelja. Svrha in-house programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja usluge kako bi ona bila organizacijski što učinkovitija i konkurentnija na tržištu.

4. Otvoreni seminari i poslovna edukacija

Neformalni programi cjeloživotnog obrazovanja usmjereni i prilagođeni široj populaciji, a služe profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju te osobnom rastu i razvoju polaznika. Organiziraju se u suradnji s vrhunskim predavačima čije biografije odlikuje višegodišnje predavačko i praktično iskustvo u struci.