Bernays Debatni klub

Bernays Debatni klub

 

Bernays Debatni klub tijelo je pri Studentskom zboru Edward Bernays Visoke škole koje okuplja i u čijem radu sudjeluju studenti Bernaysa s interesom za dodatnim razvojem komunikacijskih vještina, argumentacije i zagovaranja neovisno o smjeru studija.

Klub je osnovan u 2019./2020. akademskoj godini s ciljem promicanja kvalitetnog akademskog i javnog dijaloga te komunikacije među studentima. Debatni klub će surađivati s drugim debatnim organizacijama na više razina, krovnim debatnim neprofitnim organizacijama i organizirati razne edukacije s ciljem jačanja kompetencija debatanata te drugih zainteresiranih studenata.

U početku će rad Bernays Debatnog kluba bit ograničen određenom  brojkom uključenih studenata iz organizacijskih razloga. 

 

Kontakt Debatnog kluba


Ime i prezime

voditelj Bernays Debatnog kluba I  ime.prezime@stud.bernays.hr


Bernays Debatni klub osnovan je 25. veljače 2020. Odlukom o osnivanju Bernays Debatnog kluba Studentskog zbora Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment na temelju podstavka e) stavka 2. članka 12. o radnim tijelima Statuta Studentskog zbora Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.