Centri

Istraživački centar BLab 

Voditeljica: doc. dr. sc. Lana Ciboci
Telefon: 01 400 81 68
E-mail: lana.ciboci@bernays.hr

 

Centar za međunarodnu suradnju

Voditelj: Adrian Beljo, mag. philol. angl.
Telefon: 01 400 81 67
E-mail: adrian.beljo@bernays.hr

 

Bernays Akademija

Voditelj: Franjo Skoko
Telefon: 385 (0)1 555 12 12
E-mail: franjo.skoko@bernays.hr

 

Centar za razvoj karijera i suradnju s tržištem

Voditelj: Ivan Pakozdi, dipl. nov.
Telefon: 01 400 81 75
E-mail: ivan.pakozdi@bernays.hr