Komunikacije

Studijska vertikala KOMUNIKACIJE

 

Studijska vertikala Komunikacije na Bernaysu obuhvaća stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment (CM) i stručni diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću (PRM)

 

Komunikacije predstavljaju jedan od najvažnijih procesa u gospodarstvu, politici, svijetu zabave, neprofitnim organizacijama, međunarodnim odnosima, ali i u svakodnevnom životu. Komunikacijska je profesija izrazito kreativna, a osobito je izazovna za mlade ljude koji vole timski rad i dinamično okruženje te iskusnije pojedince koji svoja znanja i stečene komunikacijske vještine svakodnevno koriste u svrhu planiranja i upravljanja komunikacijskim procesima. Komunikacijski menadžment ili upravljanje komunikacijama, kao jedan od vidova komunikacije, podrazumijeva aktivnosti sustavnog planiranja, provedbe, praćenja i revizije svih kanala komunikacije unutar neke organizacije, između više organizacija, između organizacije i njezinih javnosti te komunikaciju i promociju na osobnoj razini. Riječ je o dinamičnom zanimanju čiji aspekti podrazumijevanju poznavanje osnovnih i naprednih principa komunikologije, odnosa s javnošću, marketinga, menadžmenta, ekonomije, poslovne komunikacije i korporativnog komuniciranja, poduzetništva, ali i dobro poznavanje rada medijske industrije, osnovnih principa novinarskog posla, uključujući osnove novinarstva, novinarske etike i odnosa s medijima. Kao specifičan oblik komunikacijskog menadžmenta promiče se djelatnost odnosa s javnošću koja podrazumijeva poznavanje teorije masovnog komuniciranja, psihologije komuniciranja, osnova javne diplomacije i principa izgradnje imidža država, upravljanja odnosima s klijentima, a uključuje razvoj komunikacijskih strategija, kreiranje internih i eksternih komunikacijskih planova, osmišljavanje i provedbu korporativnih komunikacijskih standarda te upravljanje protokom informacija, uključujući i on-line komunikaciju.

 

STUDIRATI KOMUNIKACIJE NA BERNAYSU

PRIPREMATI SE ZA ZANIMANJE BUDUĆNOSTI!

 

Komunikacijski menadžment i odnosi s javnošću rijetka su područja u kojima potreba za educiranim kadrom kontinuirano raste. Komunikacijski izazovi s kojima se organizacije suočavaju su složeni i ne ovise o veličini ili djelatnosti kojom se pojedina organizacija bavi.

Korporacije, male i srednje tvrtke, udruge i ustanove, državne i javne institucije, nacionalne i lokalne političke organizacije, poznati i slavni, sportske organizacije i klubovi, obrazovne i zdravstvene organizacije – bez iznimke trebaju i koriste dosege odnosa s javnošću koji su najčešće jedan od najzaslužnijih čimbenika njihovog uspjeha.

Dokazano je kako uspješno upravljanje komunikacijama ima izravan utjecaj na stvaranje novih vrijednosti kojima raspolažu organizacije i pojedinci. Baviti se komunikacijskim menadžmentom znači razvijati se u dominantnoj i intenzivnoj profesiji budućnosti, čiji razvoj zahtjeva vrhunski obrazovane stručnjake koji poznaju i sustavno prate komunikacijske trendove u svijetu te im se stalno prilagođavaju.

Studirajući komunikacijski menadžment na Bernaysu, studenti uče i pripremaju se za uspješno upravljanje komunikacijom tvrtki, institucija, poznatih brendova i javnih osoba te se do najsitnijih detalja upoznaju sa svijetom medija.

Veleučilište Edward Bernays od akademske godine 2015./2016. izvodi prvu cjelokupnu, petogodišnju akademsku vertikalu Komunikacije (Komunikacijski menadžment i Odnosi s javnošću) na preddiplomskoj i diplomskoj razini u Hrvatskoj i regiji, čime se nakon završetka studija stječe ukupno 300 ECTS bodova.

Bernays u području KOMUNIKACIJA izvodi dva studija:

  • trogodišnji stručni prijediplomski studij KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (180 ECTS) i

  • dvogodišnji stručni diplomski studij UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOŠĆU (120 ECTS).

 

Stručni prijediplomski studij

KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

 

Stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment je trogodišnji studij (šest semestara) koji studentima pruža nužne kompetencije za upravljanje komunikacijskim procesima u organizacijama, tvrtkama i institucijama. Struktura studija usmjerena je na stjecanje teorijskoga znanja i praktičnoga iskustva proučavanjem praktičnih primjera i učenjem primjenom načela studija slučaja iz područja komunikacijskih znanosti, a s ciljem stjecanja komunikacijskih, menadžerskih, medijskih i interdisciplinarnih kompetencija za obavljanje poslova iz područja komunikacije i medija.

Za više informacija o stručnom prijediplomskom studiju komunikacija klikni OVDJE.

 

 

Stručni diplomski stručni studij

UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

 

Stručni diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću kvalitativna je nadogradnja prijediplomskog studija koja traje dvije godine (četiri semestra). Studenti se tijekom studija usavršavaju s ciljem transformacije njihovih kompetencija s tehničke na menadžersku razinu. Program podrazumijeva jedinstven kurikulum prve godine studija koja je usredotočena na složeniju razinu upravljanja komunikacijom, dok se na drugoj godini studenti dodatno specijaliziraju opredjeljujući se za jedan od tri ponuđena studijska smjera koji omogućuju usku specijalizaciju kompetencija: korporativno komuniciranje, odnosi s javnošću u politici i neprofitnom sektoru ili menadžment agencija za odnose s javnošću.

Za više informacija o stručnom diplomskom studiju komunikacija klikni OVDJE.

 

Poseban naglasak studija

STUDENTSKA PRAKSA

 

Suradnja s tvrtkama i blizak odnos s predavačima koji dolaze iz realnog sektora u okviru studijskih vertikala komunikacija i turizma jedna je od najvećih inovacija koju je Bernays implementirao u području visokog obrazovanja. Prema Bernaysovom modelu suradnje s gospodarstvom studenti na studiju komunikacija već od prve godine pohađaju stručnu praksu u Hrvatskoj ili izvan nje u ukupnom trajanju od 330 sati na preddiplomskom studiju (u semestru II - Stručna praksa I = 60 sati; u semestru IV - Stručna praksa II = 60 sati; u semestru VI - Stručna praksa III = 210 sati) i 450 sati na diplomskom studiju (u semestru - Stručna praksa I = 240 sati; u semestru  IV - Stručna praksa = 210 sati). 

Praksu na Bernaysu studenti odrađuju u više od 120 domaćih i inozemnih tvrtki s kojima Veleučilište Edward Bernays ima potpisane ugovore o partnerstvu. Bernays studentima omogućuje stjecanje praktičnih vještina kroz rad kod poslodavaca izvan termina prakse, za što im se po principu dualnog obrazovanja također dodjeljuju ECTS bodovi.