Iskustva studenata

Povezujući teorijska znanja i praksu, putem prakse Bernaysovi studenti u potpunosti se upoznaju s komunikacijskom industrijom i turističkim sektorom. Program stručne prakse u potpunosti organizira Bernaysov Centar za razvoj karijera i suradnju s tržištem, a studenti se za odlazak na praksu prijavljuju putem Burze prakse, sustava koji im omogućava da samostalno odaberu instituciju i tvrtku gdje će boraviti u okviru koncepta predviđenog studijskim programom. 

A kako je Bernaysovcima bilo na praksi možete pročitati u galeriji: