Knjižnica

 

Uloga knjižnice u osiguravanju kvalitete procesa obrazovanja

 

Knjižnica Edward Bernays svojim uslugama te osiguravanjem pristupa izvorima informacija daje podršku unaprjeđivanju nastavne, stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti.  Ona doprinosi podizanju visokih profesionalnih standarda, osiguravajući uvjete za razvoj studijskih programa i nastavnog procesa, kvalitetnu edukaciju nastavnika i studenata te omogućavajući rast kvalitete znanstveno-istraživačkog rada.

Knjižnica pomaže u stvaranju kvalificiranog i obrazovanog kadra koji će se moći nositi s izazovima dinamičnog tržišta rada. Namijenjena je prije svega studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju te stručnim suradnicima Bernaysa, ali i ostalim članovima akademske i šire društvene zajednice koja se bavi znanstveno-istraživačkim radom prema uvjetima Pravilnika o radu knjižnice

Knjižnica ima za cilj osiguravanje brzog i jednostavnog pristupa svim vrstama informacija kako bi što efikasnije pridonijela stvaranju nove vrijednosti u studijskom i znanstveno-istraživačkom procesu.