Konferencija Medijski odgoj i zaštita dječjih prava

 

Potaknuti problematikom suodnosa medija i djece u Hrvatskoj, Edward Bernays University College te Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu zajedno su organizirali konferenciju pod nazivom „Medijski odgoj i zaštita dječjih prava“. Glavni naglasak konferencije održane 8. prosinca 2017. bio je usmjeren na važnost medijske pismenosti i medijskog odgoja u 21. stoljeću, a upravo je središnje događanje znanstvene konferencije, istoimeni okrugli stol, okupio vodeće stručnjake s područja medijske pismenosti i zaštite dječjih prava. Okrugli stol, na kojem su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Maja Flego, dipl. paed., (Ured pravobraniteljice za djecu), dr. sc. Arijana Mataga Tintor (Odjel za predškolski odgoj, obrazovanje i sport Grada Velika Gorica) i doc. dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), pokrenuo je konstruktivnu raspravu na teme zastupljenosti i proučavanja medija u hrvatskom obrazovnom sustavu, važnosti kritičkog razmišljanja i stvaranja vlastitih medijskih sadržaja.

Konferencija je također otvorila brojna pitanja koja se tiču nedovoljne razine medijske pismenosti, a u fokusu rasprave bili su i zaštita dječjih prava u medijima, promicanje dječjih prava i edukativne uloge medija. Time se željelo dodatno ukazati na važnost medijske pismenosti, s obzirom da je cilj znanstvene konferencije bio osvijestiti da u zaštiti djece od negativnih sadržaja u medijima najizraženiju ulogu imaju upravo roditelji, a nakon njih i odgajatelji u dječjim vrtićima, učitelji razredne nastave i nastavnici hrvatskoga jezika, nositelji medijskog opismenjavanja djece u Hrvatskoj. Na znanstvenoj konferenciji Bernaysa i DKMK-a predstavljeni su rezultati ukupno 34 znanstvena rada koji sugeriraju kako je u današnje vrijeme pravovremen i učinkovit pristup medijskom opismenjivanju djece i mladih prijeko potreban te kako promjene ne treba čekati, već djelovati. Na istraživanjima predstavljenima na konferenciji je radilo čak 70 autora, čiji će cjeloviti znanstveni radovi biti objavljeni u zborniku radova.