O Bernaysu

 

Veleučilište Edward Bernays jedinstveno je hrvatsko visoko učilište koje izvodi programski, sadržajno i metodološki najinovativnije studijske programe u ovom dijelu Europe iz područja komunikacija i turizma te programe cjeloživotnog obrazovanja. Jedino je visoko učilište u svijetu koje nosi ime Edwarda Bernaysa, utemeljitelja modernih odnosa s javnošću koji slove za jednu od najdinamičnijih profesija u svijetu.

Bernaysovi studiji komunikacija i turizma nose snažan pečat dualnog obrazovanja koji studente od prve do posljednje godine studija intenzivno priprema za samostalan izlazak na tržište rada osiguravajući im optimalan omjer teorijskih i praktičnih specijalističkih znanja te izravan kontakt s njihovim budućim poslodavcima koji će im otvoriti vrata poslovne zajednice već za vrijeme studija te im pomoći da za vrijeme studiranja steknu neophodno radno iskustvo. Programi cjeloživotnog obrazovanja osmišljeni su u suradnji s relevantnim tržišnim partnerima te polaznicima omogućuju stjecanje specifičnih specijaliziranih i tržišno prepoznatljivih znanja koja će ih dodatno kvalificirati za rad u dinamičnom poslovnom okruženju.

Bernaysove studije komunikacija i turizma odlikuju inovativnost, suradnja s tvrtkama i blizak odnos s predavačima koji dolaze iz realnog sektora, naglašen pristup praksi te visoka zapošljivost nakon završenog studija. Studij komunikacija na Bernaysu jedini u Hrvatskoj studentima omogućava specijalizaciju u četiri najtraženija smjera iz odnosa s javnošću – korporativnom komuniciranju, odnosima s javnošću u politici i neprofitnom sektoru te menadžmentu agencija za odnose s javnošću. S druge strane, Bernaysov studij turizma brojni stručnjaci iz turističkog sektora proglasili su najinovativnijim, a studentima omogućava specijalizaciju znanja kroz odabir četiri modula – brendiranje turističke destinacije, hotelski i ugostiteljski menadžment, destinacijska politika i turističko vođenje i interpretacija u destinaciji. 

Studiji na Bernaysu osim naglašene suradnje s tvrtkama iz područja komunikacija i turizma te razvijenog bliskog mentorskog odnosa i suradnje između studenata i predavača praktičara njeguju poseban proces talent menadžmenta koji podrazumijeva potpuno individualiziran pristup svakome studentu kroz rad u manjim grupama, praćenje njegovog razvoja te stručno usmjeravanje studenta za vrijeme cjelokupnog trajanja studija u skladu s njegovim sposobnostima prema području za koje pokazuje interes i u kojem će ostvariti profesionalni maksimum. 

 

Priča o uspjehu

 

Priča o uspjehu Bernaysa počela je u svibnju 2013. kada ga je osnovala skupina istaknutih pojedinaca iz akademske zajednice i gospodarstva s vizijom stvaranja inovativne, fleksibilne i moderne visokoobrazovne institucije čiji će diplomanti već za vrijeme studija postati spremni samostalno raditi u svojoj struci. Odluka da se osnuje Bernays nastala je iz praktičnog poduzetničkog pogleda na potencijal razvoja tržišta radne snage i bila je utemeljena na činjenicama da tadašnji obrazovni sustav nije mogao u relativno prihvatljivom roku od pet godina na tržište plasirati dovoljan broj kvalitetno obrazovanih stručnjaka te da je u njih, nakon završenog fakulteta, svaki poslodavac trebao uložiti najmanje godinu dana da bi ih osposobio za samostalan rad na tržištu. Bernays je navedene parametre kvalitete obrazovanja i vremena potrebnog za uvođenje u samostalan rad optimizirao do maksimuma.

Bernays je 2013. bio prvi studij koji je počeo izvoditi cjelovito specijalizirano obrazovanje na području komunikacijskog menadžmenta i odnosa s javnošću te jedini u ovom dijelu Europe koji je u potpunosti integrirao komunikacijske studije i do zadnjeg ih detalja prilagodio stvarnim potrebama tržišta odnosa s javnošću. Od tada do danas Bernays je izrastao u najveći studij komunikacijskog menadžmenta i postao lider u visokom obrazovanju u području komunikacija.

Potaknut preporukama Strategije za razvoj turizma do 2020. godine i kontinuiranim zahtjevima tržišta, Bernays je 2017. kreirao nove studijske programe – preddiplomski studij „Menadžment i marketing turističke destinacije“ i diplomski studij „Upravljanje doživljajem u turizmu“. Nakon četiri godine uspješnog izvođenja studija komunikacija Bernays je napravio važan iskorak prema izvođenju najinovativnijeg studija u turizmu. Zahvaljujući dopusnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, od jeseni 2017. Bernays je započeo s nastavom na preddiplomskom studiju turizma, dok izvođenje diplomskog studija započinje u ak. god. 2020./2021.

Zahvaljujući međunarodnim znanstvenim konferencijama Communication Management Forum održanima 2015., 2017. i 2019., međunarodnom znanstvenom časopisu Communication Management Review koji dvaput godišnje donosi najnovija istraživanja iz odnosa s javnošću, menadžmenta, marketinga, politologije i srodnih znanstvenih disciplina, BLab znanstveno-istraživačkom centru u kojem tržišna istraživanja iz područja komunikacija i turizma zajednički provode profesori i studenti te suorganizacijom različitih znanstvenih i stručnih konferencija i projekata, Bernays je prepoznat i kao akademsko središte komunikacijske i turističke industrije u Hrvatskoj.

Bernays Visoka škola

Uz studente i predavače, koji predstavljaju ujedno i najveće Bernaysove ambasadore, njegovu su vrijednost prepoznale i stručna i akademska zajednica. Kampanja lansiranja Bernaysa na tržište 2013. donijela mu je prvu nagradu struke, Grand PRix nagradu Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), a ubrzo potom uslijedila su tri priznanja Superbrands Hrvatske te međunarodne akademske zajednice koja je, uručivši Bernaysu Erasmus+ povelju, pozicionirala ovo visoko učilište među vodeće europske visokoobrazovne institucije. Bernays je trenutno jedino visoko učilište u Hrvatskoj koje je tri godine zaredom ponijelo titulu hrvatskog visokoobrazovnog superbrenda, a od ostalih priznanja ističe se EDU Biznis Partner nagrada iz 2018. za najbolju visokoobrazovnu instituciju jugoistočne Europe. 

U mrežu studijskih radilišta Bernays je do danas okupio gotovo 90 aktivnih partnerskih institucija u kojima Bernaysovi studenti stječu prva poslovna iskustva. Izašlo se i izvan granica Hrvatske tako da Bernays osim što kontinuirano surađuje s 13 stranih visokih učilišta, prima i strane studente koji se redovito zadovoljni vraćaju na svoja matična visoka učilišta.

Predavače na Bernaysu osim redovnih profesora čini 150 vodećih inozemnih i domaćih stručnjaka iz znanosti, ali i prakse. Tako u obrazovanju stručnjaka na području komunikacijskog i turističkog menadžmenta sudjeluju znanstvenici s dugogodišnjim akademskim iskustvom, vlasnici i direktori vodećih regionalnih agencija za odnose s javnošću, direktori korporativnih komunikacija domaćih i stranih tvrtki, savjetnici za komuniciranje iz nevladinog sektora, državnih institucija i političkih stranaka, priznati marketinški stručnjaci, ugledni stručnjaci u području turističkog menadžmenta i turistički eksperti.

Unatoč tome što je u samo nekoliko godina postao priznat akademski brend, Bernays nastavlja kontinuirano rasti i razvijati se kako bi studentima pružio dodatne mogućnosti obrazovanja u okviru studijskih programa i omogućio im suvereno suočavanje sa svim poslovnim izazovima.

 

PODACI O INSTITUCIJI

 

Veleučilište Edward Bernays

Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Matični broj: 04046757
OIB: 13055296868

IBAN:

HR43 2408 0021 1000 3920 9; otvoren kod Partner banke
HR20 2360 0001 1024 2596 2; otvoren kod Zagrebačke banke