Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

 

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo odgovorno dekanu Bernaysa.

Ured za upravljanje kvalitetom i Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete organiziraju, koordiniraju i provode postupke za osiguravanje kvalitete, pripremaju potrebnu dokumentaciju i promiču kulturu osiguravanja kvalitete, obavještavaju akademsku zajednicu i po potrebi lokalnu zajednicu o sustavu kvalitete na Bernaysu.

Prema Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete, Povjerenstvo ima sedam članova: prodekan za znanost i upravljanje kvalitetom (predsjednik povjerenstva), prodekan za nastavu, voditelj Ureda za upravljanje kvalitetom, jedan (1) predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju, jedan (1) predstavnik potpornih organizacijskih jedinica (tajništvo, studentska služba, knjižnica),  jedan (1) predstavnik studenata te jedan (1) predstavnik vanjskih suradnika. Sukladno novom Pravilniku, od 1. listopada 2020. sastav Povjerenstva je sljedeće navedeni.

 

Članovi Povjerenstva za osiguravanje kvalitete (od 1. listopada 2020.):

mr. sc. Zdeslav Milas

prodekan za nastavuzdeslav.milas@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 72

Tomislavka Ivanda, mag. nov. et rel. publ.

glavna tajnica, predstavnica potpornih organizacijskih jedinica (tajništvo, studentska služba, knjižnica tomislavka.ivanda@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 73

izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

predstavnik vanjskih suradnika bozo@mpr.hr

T: + 385 (0)1 400 81 70

Zrinka Anić

predstavnica studenata zrinka.anic@stud.bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 70

Ivana Schildenfeld

voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetomivana.schildenfeld@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

Krešimir Dabo

predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanjukresimir.dabo@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12