Predstavnici studenata

Studentski zbor Edward Bernays University Collegea čine izabrani studentski predstavnici po svakoj od godina studija. Sveukupno broji 18 članova i jednog predstavnika apsolvenata. Studentski predstavnici su izabrani u studenom 2020. i biraju se na mandatno razdoblje od dvije godine. 

 

Komunikacije

Predstavnici preddiplomskog studija


Lino Milun, predstavnik I. godine preddiplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment (CM1) I lino.milun@stud.bernays.hr  (predstavnik A grupe, zamjenik pred. grupe: Luka Biošić)


Josip Žurić, zamjenik predstavnice I. godine preddiplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment (CM1) I josip.zuric@stud.bernays.hr (predstavnik B grupe, zamjenica pred. grupe: Petra Šprajc)


Marin Eckhel, predstavnik II. godine preddiplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment (CM2) I marin.eckhel@stud.bernays.hr (predstavnik A grupe, zamjenik pred. grupe: Ena Kukrić)


Danijela Bjelac, zamjenica predstavnika studenata II. godine preddiplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment (CM-2) I danijela.bjelac@stud.bernays.hr (predstavnica B grupe, zamjenica pred. grupe: Sandra Vojković)


Rikardo Stojkovski, predstavnik III. godine preddiplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment (CM3) I rikardo.stojkovski@stud.bernays.hr 


Ivan Ljubičić, zamjenik predstavnika III. godine preddiplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment (CM3) I ivan.ljubicic@stud.bernays.hr


 

Predstavnici diplomskog studija 


Filip Marinović, predstavnik I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje odnosima s javnošću (PRM1) I filip.marinovic@stud.bernays.hr


Nino Arbanas, zamjenik predstavnika studenata I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje odnosima s javnošću (PRM1) I nino.arbanas@stud.bernays.hr


Ivan Biošić, predstavnica studenata II. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje odnosima s javnošću (PRM2) I ivan.biosic@stud.bernays.hr


Dora Miketek, zamjenica predstavnika studenata II. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje odnosima s javnošću (PRM2) I dora.miketek@stud.bernays.hr


 

Predstavnik apsolvenata


Filip Čolak, predstavnik apsolvenata (PRMA) I filip.colak@stud.bernays.hr


 

 

Turizam

Predstavnici preddiplomskog studija


Julija Sliško, predstavnica studenata I. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije (TDM1) I julija.slisko@stud.bernays.hr


Paola Štros, zamjenica predstavnika studenata I. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije (TDM1) I paola.stros@stud.bernays.hr


Luka Mamić, predstavnik studenata II. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije (TDM2) I luka.mamic@stud.bernays.hr


Antonia Majsec, zamjenica predstavnika II. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije (TDM2) I antonia.majsec@stud.bernays.hr


Lana Širac, predstavnica studenata III. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije (TDM3) I lana.sirac@stud.bernays.hr


Klara Cetin, zamjenica predstavnice III. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije (TDM3) I klara.cetin@stud.bernays.hr


 

Predstavnici diplomskog studija 


Anton Stipetić, predstavnik studenata I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje doživljajem u turizmu (EMT1) I anton.stipetic@stud.bernays.hr


Nika Medvid, zamjenica predstavnika studenata I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje doživljajem u turizmu (EMT1) I nika.medvid@stud.bernays.hr


 

Ukoliko imate osvrt na rad vaših studentskih predstavnika godina u Studentskom zboru, budite slobodni nam to javiti na studentski.zbor@bernays.hr kako bi poboljšali kvalitetu i standard studentskog predstavništva na Bernaysu.