Studentski zbor

Studentski zbor

Studentski zbor Edward Bernays University Collegea studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Bernaysa te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Osim što brine o studentskom standardu i kvaliteti studija, kroz odbore unutar samog zbora, organizira razna događanja, druženja, putovanja, tribine, konferencije, projekte i drugo.

Studentski zbor Edward Bernays University Collegea čine izabrani studentski predstavnici po svakoj godini studija. Ukupno ima 14 članova: 

Ivan Biošić, predsjednik Studentskog zbora i član Stručnog vijeća Bernaysa

Filip Marinović, zamjenik predsjednika Studentskog zbora 

Rikardo Stojkovski, tajnik Studentskog zbora

Ivan Ljubičić, studentski pravobranitelj

 

Članovi skupštine Studentskog zbora Bernaysa

CM-1: Rikardo Stojkovski, predstavnik studenata prve godine preddiplomskog studija komunikacija i zamjenik članice Knjižnog odbora, te Ivan Ljubičić, zamjenik predstavnika studijske godine

TDM-2: Dora Androić, predstavnica studenata prve godine preddiplomskog studija turizma, te Katarina Lukić, zamjenica članice Etičkog povjerenstva i zamjenica predstavnice studijske godine

CM-2: Petra Milas, predstavnica studenata druge godine preddiplomskog studija komunikacija i članica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, te Filip Marinović, član Etičkog povjerenstva, zamjenik članice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete i zamjenik predstavnice studijske godine

TDM-2: Nika Medvid, predstavnica studenata druge godine preddiplomskog studija turizma i članica Knjižnog odbora, te Nikolina Gegić, zamjenica predstavnice studijske godine

CM-3: Ivan Biošić, predstavnik studenata treće godine preddiplomskog studija komunikacija i zamjenik člana Etičkog povjerenstva, te Martina Čilaš, zamjenica predstavnika studijske godine

PRM-1: Renata Radovčić, predstavnica studenata prve godine diplomskog studija komunikacija te Zrinka Anić, zamjenica predstavnice studijske godine

PRM-2: Mihael Klaić, predstavnik studenata druge godine diplomskog studija komunikacija te Filip Čolak, zamjenik predstavnika studijske godine.