Turizam

Studijska vertikala TURIZAM

 

Studijska vertikala Turizam na Bernaysu obuhvaća stručni prijediplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije (TDM) i stručni diplomski studij Upravljanje doživljajem u turizmu (UDT)

 

Turizam je odavno jedna od najvažnijih gospodarskih aktivnosti na kojima počiva gospodarstvo Republike Hrvatske. O tome svjedoči podatak za 2021. godinu da se prema udjelu bruto dodane vrijednosti turizma sa 15,8% u ukupnom BDP-u hrvatskog gospodarstva, Republika Hrvatska svrstava u skupinu zemalja s najvećim udjelom turizma u gospodarstvu.

Iako prema brojkama Hrvatska trenutno nije među TOP 10 europskih destinacija po broju turista (na prvome mjestu je Francuska, a na desetom se nalazi Portugal), trendovi pokazuju da bi, uz inovativan pristup novim trendovima u turizmu te uz širenje slike o utjecaju i važnosti turizma za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo te sve sektore s kojima je turizam povezan, Hrvatska mogla ući u TOP 10 turistički najposjećenijih destinacija u Europi. Da bi se to uspjelo, nužan je suvremeni razvoj turističkog sektora koji podrazumijeva osmišljavanje potpuno novih i inovativnih usluga, ali i implementaciju novih i drugačijih aktivnosti turističkih djelatnika za čiju provedbu oni moraju biti vrhunski obrazovani.

Turistička destinacija postala je jedan od odlučujućih faktora za razvoj turizma jer se u današnje digitalno doba fokus pomaknuo s turoperatora i turističkih agencija na turističku destinaciju, lokalne dionike u turizmu i turistička poduzeća te lokalno stanovništvo, koje sve više sudjeluje u turističkoj djelatnosti kao privatni iznajmljivači smještaja, upravitelji OPG-ova, proizvođači suvenira, vlasnici privatnih muzeja, vlasnici privatnih hotela i kampova, ali i dobavljači vrhunskih kvalitetnih domaćih namirnica velikim hotelskim lancima. Turizam u Hrvatskoj je djelatnost koja odavno pokazuje da njome treba kvalitetno upravljati i da nositelj turističke ponude treba biti dobro razvijena destinacija. O razvoju destinacije, podizanju kvalitete ponude i razvoju suradnje među lokalnim subjektima najčešće neće razmišljati iznajmljivači privatnih smještaja ili hotelijeri, o tome će se brinuti destinacijski menadžeri i destinacijske menadžment organizacije, stoga se za takve poslove treba kvalitetno obrazovati.

Iako je masovni turizam i dalje dominantan, sadašnji porast posebnih oblika turizma pokazuje da postoje i drukčiji zahtjevi potrošača te da se njihove potrebe mogu zadovoljiti. S tog stajališta turizam se ponovno treba pozabaviti ljudima i staviti čovjeka u središte turističkog sustava. Sve više jača svijest o potrebi razvijanja boljeg turizma, jednake koristi i pristupa te odgovornosti. Putnici su sve više motivirani željom da upoznaju kulturu drukčiju od vlastite u mjestu koje se ne može zamijeniti bilo kojim drugim turističkim odredištem. Gostoljubivost u pravom smislu te riječi dopušta gostu određen stupanj bliskosti s domaćinom, prirodnom i kulturnom sredinom.

Bit turizma jest da posjetitelj traži socijalne kontakte koji su iskreni, pa čak i prisni, u sredini koja je neobična i privlačna. Turoperatori, hotelijeri, ugostitelji, turistički vodiči i svi ostali dionici zajedno trebaju omogućiti turistima da budu više od promatrača te da postanu stvarni akteri svoga putovanja, uspostavljajući socijalni kontakt s lokalnim stanovništvom. U toj razmjeni nastupa destinacijski menadžment jer je turist prenositelj vlastitoga duha i kulture, koji omogućuje bolje međusobno razumijevanje. Prepoznavanje društvene prirode turističkog proizvoda također je važno zbog lokalne zajednice jer ona ima važnu ulogu u kreiranju turističkih proizvoda koji su društveno i kulturno održivi. Upravo navedeno su teme kojima se bave Bernaysovi studiji turizma, a koji studentima i budućim turističkim stručnjacima nude kompetencije potrebne za ovakav vid razvoja turizma.

 

STUDIRATI TURIZAM NA BERNAYSU

PRIHVATITI INOVATIVNO RAZMIŠLJANJE I POGLED NA RAZVOJ TURISTIČKE DJELATNOSTI

 

Hrvatsko i regionalno tržište, danas je više nego ikada, u potrazi za vrhunskim, visokoobrazovanim kadrovima s područja menadžmenta i marketinga turističke destinacije te upravljanja doživljajem u turizmu. Ti visokoobrazovani kadrovi sa sobom donose nova i inovativna praktična znanja, spremni su dati odgovor na moderne poslovne izazove i kompetentni preuzeti najveću odgovornost na upravljačkim pozicijama u turističkom sektoru.

Kako bi odgovorio realnim potrebama turističkog tržišta te omogućio stjecanje najviših specijalističkih znanja, koja će odgovarati zahtjevima suvremenog tržišnog okruženja i potrebama poslodavaca u turističkom sektoru, Bernays je u posljednjih nekoliko godina prikupljao iskustva s najrespektabilnijih europskih turističkih studija te ih spojio u najinovativniji studijski program turizma u Hrvatskoj.

Bernays u području TURIZMA izvodi dva studija:

  • trogodišnji stručni prijediplomski studij MENADŽMENT I MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE (180 ECTS) i

  • dvogodišnji stručni diplomski studij UPRAVLJANJE DOŽIVLJAJEM U TURIZMU (120 ECTS).

Bernaysovi studijski programi – stručni prijediplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije te stručni diplomski studij Upravljanje doživljajem u turizmu – izvode se u bliskoj suradnji s gospodarskim i turističkim sektorom te osiguravaju nužan spoj teorijske nastave i stručne prakse već od prve godine studija. Kroz terenske nastave, studijske posjete i stručnu praksu u u partnerskim organizacijama Bernaysa, studenti već od prve godine studija iskustveno prolaze kroz cijeli edukacijski proces te se pripremaju za rad u realnom sektoru.

Bernaysova studijska vertikala turizam odgovor je na rastuću potrebu hrvatskog i regionalnog tržišta za kvalitetno obrazovanim kadrovima iz menadžmenta i marketinga turističke destinacije te upravljanja doživljajem u turizmu koji posjeduju znanja i vještine, poželjne i prepoznate kod većine poslodavaca iz turističkog sektora. Nastali uz snažnu potporu brojnih turističkih tvrtki, turističkih zajednica i istraživačkih centara, studijski programi turizma vezani su uz koncept „novih ekonomija“, odnosno ekonomije doživljaja, iskustva, animacije i zabave. Zahvaljujući visokom udjelu prakse u obrazovnom procesu, Bernaysovi studiji turizma educiraju nove generacije menadžera u turizmu prenoseći im osobine lidera i kompetencije koje će potaknuti donošenje ključnih promjena na turističkom tržištu. Studirajući turizam na Bernaysu, studenti se uče kreativnosti, brendiranju, komunikaciji, novom konceptu menadžmenta i ekonomiji doživljaja.

 

Stručni prijediplomski studij

MENADŽMENT I MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE

 

U okviru stručnog prijediplomskog studija Menadžment i marketing turističke destinacije stječu se temeljna teorijska, metodološka i primjenjiva znanja iz područja društvenih znanosti. Usvajanjem teorijskih i praktičnih aspekata studenti stječu kompetencije koje ih u potpunosti osposobljavaju za rad u turističkom sektoru te industriji zabave. Jedinstven koncept obrazovanja utemeljen je na važnosti i kvaliteti turističkog doživljaja, dostupnosti turističke destinacije, društvenoj i ekološkoj održivosti te brizi o sigurnosti i zaštiti zdravlja lokalnog stanovništva i turista.

Za više informacija o stručnom prijediplomskom studiju turizma klikni OVDJE.

 

Stručni diplomski studij

UPRAVLJANJE DOŽIVLJAJEM U TURIZMU

 

Stručni diplomski studij predstavlja kvalitativnu nadogradnju znanja i vještina nužnih za obavljanje najkompleksnijih zadataka na području upravljanja doživljajem u turizmu. Svrha i cilj diplomskog studija slijedi put razvoja turizma usmjerenog znanstvenom podlogom koju čini simbioza antropologije, sociologije, psihologije, političkih znanosti, ekonomije, marketinga i ekologije prema stvaranju novih politika i nove prakse održivog turističkog razvoja u Hrvatskoj, ali i šire. Budući da je ekonomija iskustva i doživljaja nova marketinška paradigma koja se fokusira na pružanje iskustva i doživljaje visoke vrijednosti za potrošača i visokog profita za kreatora tog istog iskustva, fokus u ovom studiju stavljen je upravo na kreiranje i upravljanje doživljajem.

Za više informacija o stručnom diplomskom studiju turizma klikni OVDJE.

 

Poseban naglasak studija

UČENJE KROZ ISKUSTVO

 

U sklopu organizirane terenske nastave Bernaysovi studenti sudjeluju na stručnim sajmovima i skupovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, stječu profesionalno iskustvo kroz učenje o vrstama destinacija i njihovom funkcioniranju te se pripremaju za osmišljavanje, razvoj i unaprjeđenje turističkih destinacija u skladu s posebnim oblicima turizma i novim trendovima. Uz opća znanja i vještine iz područja turizma, ekonomije, prava, informacijskih tehnologija, komunikacijskih znanosti, kulture i stranih jezika, studentima se pružaju inovativna znanja i vještine potrebne za upravljanje primorskim, kontinentalnim i urbanim turističkim destinacijama, nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, lukama i marinama. Studenti se usmjeravaju da turistički prostor sagledavaju na holistički način kroz ekonomsku, antropološku i sociološku perspektivu, što uključuje resurse, aktivnosti i doživljaje.