Uredi Studentskog zbora i članovi tijela Bernaysa

Radna tijela Studentskog zbora

 

Ured za odnose s javnošću

voditelj

suradnik za digitalne komunikacije  I  suradnik za organizaciju događaja  I   suradnik za internu komunikaciju


Ured za studentska pitanja i kvalitetu

voditelj Ureda

suradnik za pitanja vertikale turizma  I  suradnik za pitanja vertikale komunikacija   I   član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Bernaysa


Ured za promicanje EU i programa mobilnosti

voditelj Ureda  

Erasmus+ ambassador  I  Erasmus+ ambassador


Ured za projekte i društvene aktivnosti

voditelj Ureda   

suradnik za projekte  I  suradnik za društveno odgovorne aktivnosti


Bernays Debatni klub

Sara Radoš, voditeljica 

tajnik   


 

Članovi odbora i povjerenstava Bernaysa

 

Stručno vijeće

Ivan Biošić, član  I  ivan.biosic@stud.bernays.hr 

Nika Medvid, član  I  nika.medvid@stud.bernays.hr


Etičko povjerenstvo

Anton Stipetić, član  I  anton.stipetic@stud.bernays.hr

Renata Radovčić, članica  I  renata.radovcic@stud.bernays.hr


Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Zrinka Anić, članica  I  zrinka.anic@stud.bernays.hr


Knjižnični odbor

Rikardo Stojkovski, član  I  rikardo.stojkovski@stud.bernays.hr


Odlukom predsjednika o konstituiranju stalnih i privremenih radnih tijela Studentskog zbora, a na prijedlog predsjednika prema podstavku e) stavka 2, članka 12., tijekom 2019./2020. akademske godine aktivno će djelovati 4 radna tijela, ureda Studentskog zbora, koja će pružati potporu u radu studentskog tijela uz vodstvo i članove Studentskog zbora. Članove radnih tijela imenuje predsjednik Studentskog zbora uz suglasnost natpolovične većine članova Studentskog zbora.