Usluge knjižnice

Članstvo

 

Knjižnica je namijenjena uglavnom studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju i stručnim suradnicima Bernaysa, ali i ostalim članovima šire društvene zajednice koji se bave znanstvenim i stručnim radom.

Student svojim upisom, djelatnik zaposlenjem, a stručni suradnik radom na Bernaysu automatski postaje korisnik knjižnice. Za posudbu je potrebna registracija na pultu za posudbu. Članstvo u knjižnici je besplatno. Djelatnici knjižnice korisnicima daju upute o uslugama i načinima korištenja knjižnice te organiziraju edukaciju o korištenju resursa knjižnice, pretraživanju knjižničnih kataloga, pretraživanju baza podataka.

Prestanak članstva u knjižnici za studente je završetak studija, za djelatnike je prestanak radnog odnosa na Bernaysu, a za suradnike prestanak suradnje.

 

Postupak prijave vanjskih korisnika

Knjižnica omogućava ograničen, privremeni pristup fondu knjižnice studentima i nastavnom osoblju drugih fakulteta i sveučilišta, kao i osobama koje se bave znanstvenim i stručnim radom posredstvom međuknjižnične posudbe.

Članovi šire društvene zajednice su dobrodošli. Knjižničnu građu smiju koristiti u čitaonici knjižnice. Za posudbu građe moraju podnijeti zahtjev za posudbom. Voditelj knjižnice odobrava njihove zahtjeve.

Zahtjev može biti dostavljen:

osobno u knjižnici

pismeno putem e-maila knjiznica@bernays.hr

 

Zahtjev vanjskih korisnika biti će razmotren u roku od 3 dana. Ukoliko zahtjev bude prihvaćen od podnositelja zahtjeva tražiti će se da ispuni prijavni obrazac i da svojim potpisom garantira da je pročitao i prihvatio pravila knjižnice, da će u  dogovorenom roku podmiriti sve svoje obveze te da će pokriti eventualne troškove nastale njegovim korištenjem knjižnične građe.

Knjižnica zadržava pravo uskratiti članstvo prekršiteljima svojih pravila.

 

Edukacija korisnika - studenata i nastavnika

Knjižnica Edward Bernays može održavati individualnu ili grupnu edukaciju vezanu uz informacijsku pismenost – pronalaženje,  vrednovanje i etično korištenje izvora informacija.

Teme edukacija su pretraživanje mrežnog kataloga Knjižnice kao i mrežnih kataloga srodnih knjižnica, pretraživanje dostupnih baza podataka, upućivanje u pravila korištenja knjižnice i načine korištenja čitaonice, upoznavanje s knjižničnim servisima, zbirkama.

Također, na zahtjev nastavnog osoblja, u okviru pojedinih kolegija, knjižnica održava predavanja vezana uz informacijsku pismenost.

Upite o mogućoj edukaciji, vremenu održavanja kao i svoje prijedloge možete uputiti voditeljici knjižnice osobno u knjižnici ili e-mailom drazenka.stancic@bernays.hr.

 

Uporaba građe i posudba

Uporaba građe u knjižnici

Za posuđivanje literature i korištenje usluga knjižnice korisnicima je potreban indeks.

Za vrijeme boravka u knjižničnoj čitaonici korisnici ne smiju ometati rad ostalih korisnika i djelatnika.

 

Posudba građe

Samo članovi knjižnice imaju pravo posudbe knjižnične građe.

Rokovi posudbe

  • studenti, nastavnici i nenastavno osoblje – 21 dan

  • produženje posudbe – 14 dana

  • vanjski korisnici – dogovor s voditeljem knjižnice

Pravo posuđivanja može biti ukinuto ukoliko korisnik prekorači rokove posudbe ili se ne pridržava ostalih pravila.

 

Količine posuđene građe

  • Studenti, nastavnici i nenastavno osoblje – 3 jedinice građe

  • Vanjski korisnici – dogovor s voditeljem knjižnice

 

Knjižnična građa koja se ne posuđuje već se koristi u knjižnici

  • osnovna i dopunska literature

  • referentna zbirka

  • doktorske disertacije

 

Izgubljena ili oštećena građa

Izgubljenu ili oštećenu građu korisnik je dužan nadoknaditi takvim primjerkom ili novčano nadoknaditi građu u visini njezine nabavne cijene.

 

Međuknjižnična posudba

Ako u fondu Knjižnice Edward Bernays ne postoji naslov koji Vam treba, kao ni u obližnjim knjižnicama, obratite nam se sa zahtjevom za međuknjižničnu posudbu osobno u knjižnici ili e-mailom knjiznica@bernays.hr.

 

Kulturna i javna djelatnost

Knjižnica potiče vrednovanje i razumijevanje kulturnoga naslijeđa i svih vrsta umjetnosti te omogućuje pristup izvedbama umjetničkoga i kulturnog sadržaja (izložbama knjiga, umjetničkih djela, projekcijama filmova, predstavljanjem knjiga, djela i autora iz različitih područja stvaralaštva i dr.).