Vijeće studenata

Vijeće studenata

veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske 

 

koordinativno je tijelo studentskih predstavnika veleučilišta i visokih škola u Hrvatskoj koje raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za sve studente veleučilišta i visokih škola, razvija zajedničke studentske programe i aktivnosti te štiti interese studenata veleučilišta i visokih škola. Vijeće predstavlja više od 45 000 studenata iz sustava visokog obrazovanja.

U radu Vijeća studenata aktivno sudjeluju članovi Studentskog zbora i mnogi studenti BernaysaAktualni predsjednik Vijeća studenata, izglasan je u studenom 2020. na mandatno razdoblje od 19. studenog 2020. do 19. studenog 2021. godine je Ivan Pnjak.

Više o Vijeću studenata i projektima koje provodi pročitajte na vijecestudenata.com