ISTINITA PRIČA O LJUDIMA KOJI SU USPJELI
BY EDWARD BERNAYS

ISTINITA PRIČA O LJUDIMA KOJI SU USPJELI BY EDWARD BERNAYS

TVOJ FILM, TVOJ ŽIVOT, TVOJ STUDIJ!

DORA ANDROIĆ, studentica turizma i buduća direktorica hotela

TVOJ FILM,

 
TVOJ ŽIVOT,

IVAN BIOŠIĆ, student komunikacija i budući PR menadžer

 
TVOJ STUDIJ!

LUCIJA KOŽARIĆ, studentica komunikacija i buduća TV novinarka