Potpora za osobe s posebnim potrebama

Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata i osoblja čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore.
Potpora

Svrha potpore za osobe s posebnim potrebama je omogućiti studentima da u cijelosti iskoriste sve prednosti koje pruža iskustvo Erasmus+ mobilnosti.

Potpisivanjem Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE)  svako se visoko učilište obvezuje da će osigurati jednak pristup i mogućnosti sudionicima iz svih sredina i svih statusa. Na taj način studenti i osoblje s posebnim potrebama mogu koristiti usluge podrške koje prihvatna ustanova nudi svojim matičnim studentima i osoblju.

Upute za studente

Dodatna financijska potpora

Nakon odabira na matičnoj ustanovi, a prije odlaska na mobilnost, za vaše pristupne potrebe tijekom mobilnosti možete se prijaviti za Erasmus+ financijsku potporu za studente i osoblje s posebnim potrebama. To je dodatna financijska potpora pored redovite Erasmus+ financijske potpore za studentsku mobilnost u svrhu studija / stručne prakse ili mobilnost osoblja. Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima.

Koje su Vaše pristupne potrebe?

Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog, sljedeće: prilagođeni smještaj, pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji, itd.

Kako se prijaviti?

Pitajte u uredu za međunarodnu suradnju ili Erasmus+ koordinatora na vašoj matičnoj ustanovi za pomoć pri ispunjavanju prijavnog obrasca. Informacije za odlazne studente i osoblje dostupne su kod Erasmus koordinatora (adrian.beljo@bernays.hr). Informirajte se na mrežnom alatu MapAbility koji je razvila Erasmus studentska mreža (ESN) mapirajući pristupačnost visokih učilišta i njihovih usluga kako biste donijeli odluku o odredištu vaše mobilnosti.

Osim toga, studenti za studente izradili su mrežnu stranicu Student toolkit objedinivši savjete i informacije korisne za vaše obrazovno putovanje.

Zaštita osobnih podataka

Osobni su podaci povjerljivi i mogu biti obrađivani samo vezano uz vašu prijavu i sudjelovanje u Erasmus+ programu u skladu s mjerodavnim pravom Republike Hrvatske.

Kontakt za odlazne studente i osoblje:

Adrian Beljo

Voditelj Ureda za međunarodnu suradnju

adrian.beljo@bernays.hr

+385 (0)1 555 12 12

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci su povjerljivi i s njima će se postupati samo u vezi s vašom prijavom i sudjelovanjem u programu Erasmus+ u skladu s nacionalnim zakonom.

Information for incoming students and staff with physical, mental or health-related conditions / contact for incoming students and staff:

Adrian Beljo

International Cooperation Office

adrian.beljo@bernays.hr

+385 14008 167