Upravljanje kvalitetom

Impresum

Veleučilište Edward Bernays

Ulica grada Vukovara 23

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel: +385 (0)1 555 12 12

Email: info@bernays.hr

Matični broj: 04046757

OIB: 13055296868

IBAN: HR9424020061101056879; otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR20 2360 0001 1024 2596 2; otvoren kod Zagrebačke banke

IBAN: HR43 2408 0021 1000 3920 9; otvoren kod Partner banke