Alumni klub

Dan kada primite diplomu označava završni čin vašeg obrazovanja na prijediplomskoj ili diplomskoj razini. No, to ne znači kraj vašeg odnosa s Bernaysom ili pogodnostima koje su vam još uvijek dostupne nakon završetka studija.
Studentski zbor

Alumni su važan i sastavni dio Bernaysove zajednice koja okuplja bivše studente kako bi održali vezu sa svojim veleučilištem i kolegama diplomantima.

Alumni klub Veleučilišta Bernays osnovan je 3. svibnja 2017. s ciljem okupljanja studenata koji su završili prijediplomske i diplomske studije Bernaysa kako bi se povezale sve generacije bivših studenata i uspostavile trajne veze akademske i šire zajednice radi jačanja uzajamne suradnje.

Angažman u akademskoj zajednici

Biti dio Alumni kluba može vam otvoriti mnoga vrata i omogućiti da iskoristite brojne pogodnosti. Biti Bernaysov alumni daje vam priliku da ostanete angažirani u akademskoj zajednici te vam omogućuje da pomognete novim studentima u njihovom profesionalnom razvoju kako kroz sudjelovanje u aktivnostima koje organiziraju Bernays i Alumni klub, tako i kroz gostujuća predavanja, radionice, sudjelovanje u Masterclass predavanjima, fokus grupama i sl.

Međuinstitucijska suradnja

Alumni klub aktivno razvija suradnju između Bernaysa i organizacija u kojima su Bernaysovi alumni zaposleni te promovira djelatnosti, promiče ugled i kontinuirano radi na očuvanju tradicije Bernaysa. Alumni klub potiče stručne, znanstvene i praktične aktivnosti bivših studenata i Bernaysa, ohrabruje povezivanje alumnija s drugim poslovnim organizacijama te se zalaže za zaštitu interesa i položaja struke u društvu sukladno etičkim načelima.  

Poslovno i akademsko umrežavanje

Jedna od koristi članstva u Alumni klubu je umrežavanje. Mreža bivših studenata povezuje vas, kao diplomanta, s brojnim profesionalnim kontaktima i drugim diplomantima Bernaysa iz drugih generacija te vam pruža izvrstan izvor za izgradnju dugoročnih odnosa kako biste unaprijedili svoju karijeru.

Aktivnosti za alumni zajednicu

Alumni klub tijekom godine organizira sjednice radi razmjene iskustava i mišljenja o važnim pitanjima za ostvarivanje ciljeva Bernaysovih alumnija, organizira tribine, okrugle stolove, seminare i druženja između bivših i sadašnjih studenata, nastavnika Bernaysa i predstavnika poslovne zajednice te pruža informacije članstvu o aktivnostima, djelovanju i radu Alumnija.

Članovi Alumnija nemaju obvezu plaćanja članarine.

Vodstvo Alumni kluba

Predsjedništvo Alumni kluba