Knjižnica

Knjižnica

Radno vrijeme:
Svaki dan od 14 – 20 sati

Dostupnost
Knjižnica je smještena na prveme katu Bernaysa i sastoji se od spremišta građe, čitaonice i posudbenog dijela. Osim toga, studentima je dostupna e-knjižnica. Sustav e-knjižnica u vlasništvu je Veleučilišta Edward Bernays. Koristi se isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Prava na korištenje e-knjižnicom podložna su sljedećim ograničenjima: (a) zabranjeno je prodavati, prenositi, dodjeljivati, distribuirati pravo na korištenje e-knjižnicom ili na bilo koji drugi način komercijalno iskorištavati e-knjižnicu; (b) zabranjeno je pristupati  e-knjižnici u svrhu izgradnje slične ili konkurentske web stranice; (c) nijedan dio e-knjižnice ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati ili prikazivati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način izvan e-knjižnice.

Pravilnik o radu knjižnice

Rad Knjižnice organiziran je prema Pravilniku o radu knjižnice kojem je moguće pristupiti ovdje.

Članstvo

Knjižnica je namijenjena studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju i stručnim suradnicima Bernaysa, ali i ostalim članovima šire društvene zajednice koji se bave znanstvenim i stručnim radom. Student svojim upisom, djelatnik zaposlenjem, a stručni suradnik radom na Bernaysu automatski postaje korisnik knjižnice. Za posudbu je potrebna registracija na pultu za posudbu. Članstvo u knjižnici je besplatno. Djelatnici knjižnice korisnicima daju upute o uslugama i načinima korištenja knjižnice te organiziraju edukaciju o korištenju resursa knjižnice, pretraživanju knjižničnih kataloga, pretraživanju baza podataka. Prestanak članstva u knjižnici za studente je završetak studija, za djelatnike je prestanak radnog odnosa na Bernaysu, a za suradnike prestanak suradnje.

Postupak prijave vanjskih korisnika
Knjižnica omogućava ograničen, privremeni pristup fondu knjižnice studentima i nastavnom osoblju drugih fakulteta i sveučilišta, kao i osobama koje se bave znanstvenim i stručnim radom posredstvom međuknjižnične posudbe. Članovi šire društvene zajednice su dobrodošli. Knjižničnu građu smiju koristiti u čitaonici knjižnice. Za posudbu građe moraju podnijeti zahtjev za posudbom. Voditelj knjižnice odobrava njihove zahtjeve. Zahtjev može biti dostavljen: osobno u knjižnici ili pismeno putem e-maila knjiznica@bernays.hr Zahtjev vanjskih korisnika biti će razmotren u roku od 3 dana. Ukoliko zahtjev bude prihvaćen od podnositelja zahtjeva tražiti će se da ispuni prijavni obrazac i da svojim potpisom garantira da je pročitao i prihvatio pravila knjižnice, da će u  dogovorenom roku podmiriti sve svoje obveze te da će pokriti eventualne troškove nastale njegovim korištenjem knjižnične građe. Knjižnica zadržava pravo uskratiti članstvo prekršiteljima svojih pravila.

Edukacija korisnika - studenata i nastavnika
Knjižnica Edward Bernays može održavati individualnu ili grupnu edukaciju vezanu uz informacijsku pismenost – pronalaženje,  vrednovanje i etično korištenje izvora informacija. Teme edukacija su pretraživanje mrežnog kataloga Knjižnice kao i mrežnih kataloga srodnih knjižnica, pretraživanje dostupnih baza podataka, upućivanje u pravila korištenja knjižnice i načine korištenja čitaonice, upoznavanje s knjižničnim servisima, zbirkama. Također, na zahtjev nastavnog osoblja, u okviru pojedinih kolegija, knjižnica održava predavanja vezana uz informacijsku pismenost. Upite o mogućoj edukaciji, vremenu održavanja kao i svoje prijedloge možete uputiti voditeljici knjižnice osobno u knjižnici ili e-mailom drazenka.stancic@bernays.hr.

Uporaba građe
Za posuđivanje literature i korištenje usluga knjižnice korisnicima je potrebno je dati ime i prezime i matični broj studenta. Za vrijeme boravka u knjižničnoj čitaonici korisnici ne smiju ometati rad ostalih korisnika i djelatnika.

Posudba građe
Samo članovi knjižnice imaju pravo posudbe knjižnične građe.

Rokovi posudbe
Studenti, nastavnici i nenastavno osoblje: 21 dan
Produženje posudbe: 14 dana
Vanjski korisnici: dogovor s voditeljem knjižnice.
Pravo posuđivanja može biti ukinuto ukoliko korisnik prekorači rokove posudbe ili se ne pridržava ostalih pravila.

Količine posuđene građe
Studenti, nastavnici i nenastavno osoblje: 3 jedinice građe
Vanjski korisnici: dogovor s voditeljem knjižnice

Knjižnična građa koja se ne posuđuje već se koristi u knjižnici
Osnovna i dopunska literatura
Referentna zbirka
Doktorske disertacije

Izgubljena ili oštećena građa
Izgubljenu ili oštećenu građu korisnik je dužan nadoknaditi takvim primjerkom ili novčano nadoknaditi građu u visini njezine nabavne cijene.

Međuknjižnična posudba
Ako u fondu Knjižnice Edward Bernays ne postoji naslov koji Vam treba, kao ni u obližnjim knjižnicama, obratite nam se sa zahtjevom za međuknjižničnu posudbu osobno u knjižnici ili e-mailom: knjiznica@bernays.hr

Kulturna i javna djelatnost
Knjižnica potiče vrednovanje i razumijevanje kulturnoga naslijeđa i svih vrsta umjetnosti te omogućuje pristup izvedbama umjetničkoga i kulturnog sadržaja (izložbama knjiga, umjetničkih djela, projekcijama filmova, predstavljanjem knjiga, djela i autora iz različitih područja stvaralaštva i dr.).


IZVORI

Osnovni knjižnični popis izvora njezin je online katalog u kojem možete pretražiti potrebne autore i naslove bez prijave i izrade korisničkog računa.


Katalog knjižnice
Svaki član Knjižnice Edward Bernays može pristupiti svojem korisničkom računu te pratiti svoja zaduženja, ranije čitano, rezervirati ili produžiti rok posudbe zaduženoj građi, koristeći svoj članski broj i svoju e-mail adresu ako se nalazi u bazi kataloga. Ako je korisnik član drugih knjižnica koje su u sustavu metelwin, tada na jednom mjestu može pratiti zaduženja i u tim knjižnicama.
Pomoć kod prijave: tel. 01 555 12 12
e-mail: knjiznica@bernays.hr

Dodatni izvori Veleučilišta Edward Bernays
Repozitorij Veleučilišta Edward Bernays

Digitalni repozitorij radova nastalih kao produkt djelovanja Veleučilišta Edward Bernays Veleučilišta, tj. njenih studenata i nastavnika. Sastavni je dio Baze repozitorija Dabar.

E-knjižnica Platforma za čitanje knjiga u digitalnom obliku uz lozinku unutar Veleučilišta Edward Bernays za studente i profesore.

Bernays+ Zbirka knjiga nastavnika Edward Bernays Veleučilišta. Sadrži znanstvene i stručne naslove iz privatnih zbirki naših nastavnika kojima je proširena dostupnost literature za izradu značajnijeg znanstvenog istraživanja ili pisanje diplomskog rada. Posudba se dogovara s pojedinim profesorom.


Vanjski preporučeni izvori
Skupni katalozi i knjižnice
Skupni katalog METELWIN
Skupni katalog CROLIST
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
KGZ - Knjižnice grada Zagreba
Hrčak Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Ostale baze podataka s otvorenim pristupom
Dabar
CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija
Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu