Knjižnica

Knjižnica

Radno vrijeme:
Svaki dan od 14 – 20 sati

Dostupnost
Knjižnica je smještena na prveme katu Bernaysa i sastoji se od spremišta građe, čitaonice i posudbenog dijela. Osim toga, studentima je dostupna e-knjižnica. Sustav e-knjižnica u vlasništvu je Veleučilišta Edward Bernays. Koristi se isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Prava na korištenje e-knjižnicom podložna su sljedećim ograničenjima: (a) zabranjeno je prodavati, prenositi, dodjeljivati, distribuirati pravo na korištenje e-knjižnicom ili na bilo koji drugi način komercijalno iskorištavati e-knjižnicu; (b) zabranjeno je pristupati  e-knjižnici u svrhu izgradnje slične ili konkurentske web stranice; (c) nijedan dio e-knjižnice ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati ili prikazivati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način izvan e-knjižnice.

Pravilnik o radu knjižnice

Rad Knjižnice organiziran je prema Pravilniku o radu knjižnice kojem je moguće pristupiti ovdje.

Članstvo

Knjižnica je namijenjena studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju i stručnim suradnicima Bernaysa, ali i ostalim članovima šire društvene zajednice koji se bave znanstvenim i stručnim radom. Student svojim upisom, djelatnik zaposlenjem, a stručni suradnik radom na Bernaysu automatski postaje korisnik knjižnice. Za posudbu je potrebna registracija na pultu za posudbu. Članstvo u knjižnici je besplatno. Djelatnici knjižnice korisnicima daju upute o uslugama i načinima korištenja knjižnice te organiziraju edukaciju o korištenju resursa knjižnice, pretraživanju knjižničnih kataloga, pretraživanju baza podataka. Prestanak članstva u knjižnici za studente je završetak studija, za djelatnike je prestanak radnog odnosa na Bernaysu, a za suradnike prestanak suradnje.

Postupak prijave vanjskih korisnika
Knjižnica omogućava ograničen, privremeni pristup fondu knjižnice studentima i nastavnom osoblju drugih fakulteta i sveučilišta, kao i osobama koje se bave znanstvenim i stručnim radom posredstvom međuknjižnične posudbe. Članovi šire društvene zajednice su dobrodošli. Knjižničnu građu smiju koristiti u čitaonici knjižnice. Za posudbu građe moraju podnijeti zahtjev za posudbom. Voditelj knjižnice odobrava njihove zahtjeve. Zahtjev može biti dostavljen: osobno u knjižnici ili pismeno putem e-maila knjiznica@bernays.hr Zahtjev vanjskih korisnika biti će razmotren u roku od 3 dana. Ukoliko zahtjev bude prihvaćen od podnositelja zahtjeva tražiti će se da ispuni prijavni obrazac i da svojim potpisom garantira da je pročitao i prihvatio pravila knjižnice, da će u  dogovorenom roku podmiriti sve svoje obveze te da će pokriti eventualne troškove nastale njegovim korištenjem knjižnične građe. Knjižnica zadržava pravo uskratiti članstvo prekršiteljima svojih pravila.

Edukacija korisnika - studenata i nastavnika
Knjižnica Edward Bernays može održavati individualnu ili grupnu edukaciju vezanu uz informacijsku pismenost – pronalaženje,  vrednovanje i etično korištenje izvora informacija. Teme edukacija su pretraživanje mrežnog kataloga Knjižnice kao i mrežnih kataloga srodnih knjižnica, pretraživanje dostupnih baza podataka, upućivanje u pravila korištenja knjižnice i načine korištenja čitaonice, upoznavanje s knjižničnim servisima, zbirkama. Također, na zahtjev nastavnog osoblja, u okviru pojedinih kolegija, knjižnica održava predavanja vezana uz informacijsku pismenost. Upite o mogućoj edukaciji, vremenu održavanja kao i svoje prijedloge možete uputiti voditeljici knjižnice osobno u knjižnici ili e-mailom drazenka.stancic@bernays.hr.

Uporaba građe
Za posuđivanje literature i korištenje usluga knjižnice korisnicima je potrebno je dati ime i prezime i matični broj studenta. Za vrijeme boravka u knjižničnoj čitaonici korisnici ne smiju ometati rad ostalih korisnika i djelatnika.

Posudba građe
Samo članovi knjižnice imaju pravo posudbe knjižnične građe.

Rokovi posudbe
Studenti, nastavnici i nenastavno osoblje: 21 dan
Produženje posudbe: 14 dana
Vanjski korisnici: dogovor s voditeljem knjižnice.
Pravo posuđivanja može biti ukinuto ukoliko korisnik prekorači rokove posudbe ili se ne pridržava ostalih pravila.

Količine posuđene građe
Studenti, nastavnici i nenastavno osoblje: 3 jedinice građe
Vanjski korisnici: dogovor s voditeljem knjižnice

Knjižnična građa koja se ne posuđuje već se koristi u knjižnici
Osnovna i dopunska literatura
Referentna zbirka
Doktorske disertacije

Izgubljena ili oštećena građa
Izgubljenu ili oštećenu građu korisnik je dužan nadoknaditi takvim primjerkom ili novčano nadoknaditi građu u visini njezine nabavne cijene.

Međuknjižnična posudba
Ako u fondu Knjižnice Edward Bernays ne postoji naslov koji Vam treba, kao ni u obližnjim knjižnicama, obratite nam se sa zahtjevom za međuknjižničnu posudbu osobno u knjižnici ili e-mailom: knjiznica@bernays.hr

Kulturna i javna djelatnost
Knjižnica potiče vrednovanje i razumijevanje kulturnoga naslijeđa i svih vrsta umjetnosti te omogućuje pristup izvedbama umjetničkoga i kulturnog sadržaja (izložbama knjiga, umjetničkih djela, projekcijama filmova, predstavljanjem knjiga, djela i autora iz različitih područja stvaralaštva i dr.).


IZVORI

Katalog knjižnice
Svaki član Knjižnice Edward Bernays može pristupiti svojem korisničkom računu te pratiti svoja zaduženja, ranije čitano, rezervirati ili produžiti rok posudbe zaduženoj građi, koristeći svoj članski broj i svoju e-mail adresu ako se nalazi u bazi kataloga. Ako je korisnik član drugih knjižnica koje su u sustavu metelwin, tada na jednom mjestu može pratiti zaduženja i u tim knjižnicama.
Pomoć kod prijave: tel. 01 555 12 12
e-mail: knjiznica@bernays.hr

Dodatni izvori Veleučilišta Edward Bernays
Repozitorij Veleučilišta Edward Bernays

Digitalni repozitorij radova nastalih kao produkt djelovanja Veleučilišta Edward Bernays Veleučilišta, tj. njenih studenata i nastavnika. Sastavni je dio Baze repozitorija Dabar.

E-knjižnica Platforma za čitanje knjiga u digitalnom obliku uz lozinku unutar Veleučilišta Edward Bernays za studente i profesore.

Bernays+ Zbirka knjiga nastavnika Edward Bernays Veleučilišta. Sadrži znanstvene i stručne naslove iz privatnih zbirki naših nastavnika kojima je proširena dostupnost literature za izradu značajnijeg znanstvenog istraživanja ili pisanje diplomskog rada. Posudba se dogovara s pojedinim profesorom.


Vanjski preporučeni izvori
Skupni katalozi i knjižnice
Skupni katalog METELWIN
Skupni katalog CROLIST
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
KGZ - Knjižnice grada Zagreba
Digitalne zbirke časopisa
Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Ostale baze podataka s otvorenim pristupom
Dabar
CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija
Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

kontakti