Savjetovalište za studente

Studenti se tijekom studiranja mogu suočiti s brojnim izazovima i poteškoćama u učenju koje ne uspijevaju uvijek riješiti samostalno i na zadovoljavajući način, a u takvim situacijama psihološko savjetovanje može pomoći studentima da se bolje nose sa životnim promjenama.
Bernays sport

Zašto nas posjetiti?

U stresnim i osjetljivim razdobljima kao što je odlazak na studij, promjena grada ili suočavanje s novom sredinom, osamostaljivanje u donošenju svakodnevnih odluka, organizacija vremena i učenja ili upoznavanje s novim kolegama, važno je imati potporu i podršku kako bi što uspješnije savladali trenutne životne prepreke. Studiranje kao važna životna faza svakog studenta sa sobom nosi mnogo situacija s kojima se nekada uspješno, a nekada manje uspješno nosite. Frustracije na koje nailazite i nesnalaženje s poteškoćama može dovesti do problema u učenju u kojima može biti korisno potražiti stručnu pomoć.

Što radimo?

Pod stručnim vodstvom psihologa pružamo stručnu pomoć i podršku putem individualnog i grupnog savjetovanja, a kao proaktivnu aktivnost za očuvanje mentalnog zdravlja naših studenata organiziramo predavanja, grupne i individualne radionice. Sve navedeno radimo u svrhu razvijanja vještina komunikacije, olakšavanja postupka učenja te smanjivanja ispitne anksioznosti i poteškoća u postizanju akademskog uspjeha.

Grupno savjetovanje i radionice

Savjetovalište za studente organizira razne tematske radionice kao metodu rada koja omogućuje iskustveno učenje usmjereno na proces, a ne samo na rezultate. Radionica, kao specifičan oblik rada u grupi objedinjuje sve psihofizičke funkcije osobe od emocije, volje i mašte do osjetilnosti i izražavanja kroz tijelo i pokrete. Radionica je zapravo socijalno učenje u kojem prevladava grupna interakcija i komunikacija, razmjena iskustva, razvoj empatije, odgovornosti i briga za sebe i druge.

S ciljem pružanja jednakih uvjeta za studiranje i prilika u zapošljavanju te postizanja akademskih i uspjeha u karijeri, a s obzirom na istaknutu povezanost Bernaysa s tržištem rada, studenti imaju mogućnost sudjelovati u grupnim radionicama koje se orijentiraju na karijerno savjetovanje i suočavanje s poteškoćama u učenju. Radionice sa psiholozima organizira Savjetovalište za studente u suradnji sa stručnjacima iz područja poslovnih i komunikacija koje će studentima pružiti priliku za istraživanje njihovog karijernog potencijala.

Bernaysovim studentima Savjetovalište pruža mogućnost stručne procjene ličnosti pa tako i njihovih kognitivnih vještina, nakon čega Savjetovalište u suradnji sa studentom sastavlja plan njegova karijernog razvoja. U dogovoru s voditeljem Savjetovališta moguća je organizacija individualnih konzultacija o daljnjem karijernom i akademskom razvoju, a s obzirom na izrađeni psihološki profil studenta.

Podrška studentima i roditeljima studenata s različitim zdravstvenim teškoćama

Kako bi studentima s invaliditetom omogućili prilagodbu akademskih sadržaja prema individualnim mogućnostima i Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, na Bernaysu smo u sklopu Savjetovališta osigurali podršku za studente i roditelje studenata s različitim zdravstvenim teškoćama.

Status studenta s invaliditetom imaju mogućnost zatražiti osobe koje nailaze na teškoće u savladavanju svakodnevnih studijskih obaveza zbog bolesti i oštećenja kao što su: oštećenje vida, sluha, govora, motorički poremećaji, kronične bolesti, psihičke bolesti i poremećaji, teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD), ostala zdravstvena stanja ili teškoće koje mogu utjecati na tijek studiranja.

Savjetovalište djeluje u svrhu potpore, ali i pružanja informacija te stručnih preporuka vezanih za individualizirano prilagođeni pristupa studentima s invaliditetom u skladu s akademskim standardima.

Kako bi našim studentima s različitim teškoćama omogućili što kvalitetnije i uspješnije studiranje na Bernaysu, naš tim iz Savjetovališta raspolaganju je već pri samom upisu na studij. Savjetovanje uključuje informiranje o postojećim oblicima podrške i pruža smjernica za lakše snalaženje u akademskom okruženju koje uključuju određene akademske prilagodbe kao što su: produljeno vrijeme pisanja ispita, uvećani tisak i prilagodba materijala, provođenje usmenih umjesto pismenih provjera znanja, produljeno vrijeme pisanja ispita, prilagodba termina ispita, posredovanje u komunikaciji između studenata s različitim zdravstvenim teškoćama i njima pretpostavljenih akademskih djelatnika, toleriranje većeg broja izostanaka s nastave i dr.

Studenti mogu ostvariti status osobe s invaliditetom ako imaju odgovarajuće rješenje i/ili potvrdu o obliku i stupnju invaliditeta.