Kvaliteta u brojkama

Kvaliteta u brojkama

Bernays je po svojim programima, organizaciji, nastavnicima i tehničkoj opremljenosti suvremena i kvalitetna visokoobrazovna institucija koja kontinuirano potiče unaprjeđenje i usavršavanje sustava kvalitete.

Ured za upravljanje kvalitetom na Bernaysu redovito provodi brojne ankete i razna istraživanja u okviru nastavnog procesa te organizira edukacije za stručno i profesionalno usavršavanje nastavnika.

Vrednovanja koja se provode tijekom godine

­Vrednovanje nastave i rada nastavnika, vrednovanje gostujućih predavanja, vrednovanje zadovoljstva studenata, samovrednovanje nastavnika, vrednovanje stručne prakse, vrednovanje terenske nastave, vrednovanje zadovoljstva studenata koji su završili stručni prijediplomski i stručni diplomski studij.

Vrednovanje kvalitete rada nastavnika

Praćenje rada nastavnika jedan je od najvažnijih sustava osiguravanja kvalitete nastavnog procesa. U tu se svrhu svakoga semestra na Bernaysu provode vrednovanja nastavnika. Metodom anketnog upitnika analizirano je zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave i radom nastavnika na svakom pojedinom predmetu. Njihovi odgovori mogu upozoriti na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete.

Vrednovanja nastavnika provođena su na posljednjim susretima nastave iz pojedinog predmeta. Rezultati dosadašnjih vrednovanja pokazali su da su Bernaysovi studenti izrazito zadovoljni nastavnicima koji predaju na stručnim prijediplomskim i stručnom diplomskom studiju što ukazuje na kvalitetu nastavnika i čitavog nastavnog procesa.

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

Vrednovanje je provedeno na 75 predmeta, od toga na 29 predmeta na prijediplomskom studiju Komunikacijski menadžment, na 27 predmeta na prijediplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije, na 8 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću te na 11 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje doživljajem u turizmu. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u ljetnom semestru je 4,61.

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2021./2022.

Vrednovanje je provedeno na 70 predmeta, od toga na 21 predmeta na prijediplomskom studiju Komunikacijski menadžment, na 23 predmeta na prijediplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije, na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću te na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje doživljajem u turizmu. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u zimskom semestru je 4,59.

Cjelovita izvješća za sve oblike vrednovanja dostupna su u Uredu za upravljanje kvalitetom.

Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u ljetnom semestru je 4,61.

Cjelovita izvješća za sve oblike vrednovanja dostupna su u Uredu za upravljanje kvalitetom.

Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u zimskom semestru je 4,59.

Cjelovita izvješća za sve oblike vrednovanja dostupna su u Uredu za upravljanje kvalitetom.

kontakti