Psihoterapijski praktikum

Psihoterapijski praktikum je godišnji ciklus praktičnih radionica koje polaznicima pružaju uvid u specijalizirane psihoterapijske vještine čineći praktičnu podlogu za budući rad psihoterapeuta. Program se provodi u suradnji sa renomiranim psihoterapeutima, psihijatrima i psiholozima. 
Psihoterapijski praktikum
Psihoterapijski praktikum
9 radionica
10 predavača
2. ponedjeljak u mjesecu
18.00-20.00 sati
Veleučilište Edward Bernays,
Ulica grada Vukovara 23,
Zagreb
Potvrda o sudjelovanju na radionici

Cilj programa je objediniti stručne i popularno znanstvene teme koje prate usmjerenja i trendove psihoterapijske djelatnosti te polaznicima omogućiti praktičan uvid u specifičnosti psihoterapijskih pravaca u Hrvatskoj i direktnih psihoterapijskih tehnika.

Polaznici programa

  • studenti preddiplomskih i diplomskih studija bilo kojeg usmjerenja te poslijediplomskih studija s interesom za nova i praktična znanja iz područja psihoterapije,
  • polaznici programa Propedeutika psihoterapije koji traže praktičnu podlogu za rad u području psihoterapije ili žele praktičnu orijentaciju prema nekome od psihoterapijskih pravaca u Hrvatskoj,
  • šira zainteresirana javnosti koja je, bez obzira na životni poziv, otvorena za nove životne spoznaje.

Nema posebnih uvjeta za sudjelovanje u radionicama te za sudjelovanje u radionicama Psihoterapijskog praktikuma nije potrebno predznanje iz područja psihoterpije.

Sadržaj i struktura radionica

Stručnjaci za mentalno zdravlje s bogatim psihoterapijskim iskustvom polaznicima omogućavaju uvid i stjecanje novih znanja iz brojnih psihoterapijskih pravaca i direktnih vještina u okviru ciklusa radionica tijekom godine.

Radionice traju od tri do pet školskih sati, te se sastoje od teorijske i praktične nastave kako bi polaznici naučili direktne tehnike za rad s klijentima te upoznali specifičnosti psihoterapijskih pravaca.

Ciklus interaktivnih radionica nudi uvid u direktne tehnike za rad s klijentima te upoznaje polaznike sa sustavima psihoterapije i psihološkog savjetovanja (gestalt psihoterapija, integrativna psihoterapija, transakcijska analiza, imago terapija, racionalno emotivno bihevioralna terapija, realitetna psihoterapija, psihoanaliza, psihodrama, tjelesno orijentirana psihoterapija, logoterapija i mnoge druge).

Prijava i kotizacija

Prijavu na radionice možete realizirati ispunjavanjem online obrasca u kalendaru radionica ili osobnim posjetom referadi Bernaysa.

Podaci za uplatu 

Veleučilište Edward Bernays

Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

IBAN: HR2023600001102425962 (otvoren kod Zagrebačke banke d.d.)

Opis plaćanja: ime i prezime polaznika

Više informacija o prijavi

Franjo Skoko

franjo.skoko@bernays.hr

+ 385 (0) 1 400 81 65

Osobnim posjetom Bernaysu na adresi: Ulica grada Vukovara 23, Zagreb

Tema radionice
Predavač
Termin
Trajanje
Prijava
Vidi me što sam lijep(a)! - Kultura narcizma i neprirodne ljepote
Hrvoje Handl, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije
09/10/2023
2H

ODRŽANO

Položaj djeteta u razvodu roditelja
Mia Roje Đapić, mag. psihologije, integrativni psihoterapeut, i MA neurolingvističkog programiranja. prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander, klinički psiholog, integrativni psihoterapeut, stalna sudska vještakinja za zlostavljanu i traumatiziranu djecu.
13/11/2023
2,5 H

ODRŽANO

Pružanje potpore u kriznim situacijama
Maja Jakšić, mag. theo., realitetni psihoterapeut, sveučilišni specijalist pastorala kriznih situacija
11/12/2023
2H

ODRŽANO

Psihoonkologija – psihološka pomoć onkološkim bolesnicima i članovima obitelji
Maja Erceg Tušek, mag. psihologije i edukant gestalt terapije
15/01/2024
2H

ODRŽANO

Transakcijska analiza i kršćanstvo u dijalogu suosjećanja
dr. sc. Josip Bošnjaković, svećenik, psiholog i psihoterapeut transakcijske analize
12/02/2024
2H

ODRŽANO

Psihoanalitički koncepti psihoterapijskog liječenja
doc. dr. sc. Anton Glasnović, dr. med., specijalist neurologije, psihoanalitičar
11/03/2024
2H

ODRŽANO

Razlike u savjetovanju i psihoterapiji
Jelena Vrsaljko, učitelj i supervizor transakcijske analize (PTSTA)
08/04/2024
2H

ODRŽANO

Poduzetničke vještine za psihoterapeute
Sara Peranić, soc. pedagog, edukantica realitetne terapije, polaznica Geštalt psihoterapije
13/05/2024
2H
Coming out – prihvaćanje i manjinski stres – kako biti podrška LGBTQ+ osobama
dr. sc. Krešimir Dabo komunikolog i savjetodavni terapeut Realitetne terapije
10/06/2024
2H

Potvrda o sudjelovanju

Polaznici za sudjelovanje na radionicama dobivaju elektroničku Potvrdu. Potvrdu izdaje Bernays Akademija uime Veleučilišta Edward Bernays kao organizatora programa. 

*Za pohađanje radionica u sklopu Psihoterapijskog praktikuma Hrvatska komora psihoterapeuta polaznicima ne dodjeljuje bodove.

UPIŠI SE U PROGRAM!