Psihoterapijski praktikum

Psihoterapijski praktikum je godišnji ciklus praktičnih radionica koje polaznicima pružaju uvid u specijalizirane psihoterapijske vještine čineći praktičnu podlogu za budući rad psihoterapeuta. Program se provodi u suradnji sa renomiranim psihoterapeutima, psihijatrima i psiholozima. 
Psihoterapijski praktikum
Psihoterapijski praktikum

Cilj programa je objediniti stručne i popularno znanstvene teme koje prate usmjerenja i trendove psihoterapijske djelatnosti te polaznicima omogućiti praktičan uvid u specifičnosti psihoterapijskih pravaca u Hrvatskoj i direktnih psihoterapijskih tehnika.

Polaznici programa

  • studenti preddiplomskih i diplomskih studija bilo kojeg usmjerenja te poslijediplomskih studija s interesom za nova i praktična znanja iz područja psihoterapije,
  • polaznici programa Propedeutika psihoterapije koji traže praktičnu podlogu za rad u području psihoterapije ili žele praktičnu orijentaciju prema nekome od psihoterapijskih pravaca u Hrvatskoj,
  • šira zainteresirana javnosti koja je, bez obzira na životni poziv, otvorena za nove životne spoznaje.

Nema posebnih uvjeta za sudjelovanje u radionicama te za sudjelovanje u radionicama Psihoterapijskog praktikuma nije potrebno predznanje iz područja psihoterpije.

Sadržaj i struktura radionica

Stručnjaci za mentalno zdravlje s bogatim psihoterapijskim iskustvom polaznicima omogućavaju uvid i stjecanje novih znanja iz brojnih psihoterapijskih pravaca i direktnih vještina u okviru ciklusa radionica tijekom godine.

Radionice traju od tri do pet školskih sati, te se sastoje od teorijske i praktične nastave kako bi polaznici naučili direktne tehnike za rad s klijentima te upoznali specifičnosti psihoterapijskih pravaca.

Ciklus interaktivnih radionica nudi uvid u direktne tehnike za rad s klijentima te upoznaje polaznike sa sustavima psihoterapije i psihološkog savjetovanja (gestalt psihoterapija, integrativna psihoterapija, transakcijska analiza, imago terapija, racionalno emotivno bihevioralna terapija, realitetna psihoterapija, psihoanaliza, psihodrama, tjelesno orijentirana psihoterapija, logoterapija i mnoge druge).

Prijava i kotizacija

Prijavu na radionice možete realizirati ispunjavanjem online obrasca u kalendaru radionica ili osobnim posjetom referadi Bernaysa.

Podaci za uplatu 

Veleučilište Edward Bernays

Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

IBAN: HR2023600001102425962 (otvoren kod Zagrebačke banke d.d.)

Opis plaćanja: ime i prezime polaznika

Više informacija o prijavi

Franjo Skoko

franjo.skoko@bernays.hr

+ 385 (0) 1 400 81 65

Osobnim posjetom Bernaysu na adresi: Ulica grada Vukovara 23, Zagreb

Tema radionice
Predavač
Termin
Trajanje
Prijava
Psihodramski pristup u radu s djecom
Vedran Korušić, dipl. filozof., edukator iz psihodramske i dječje psihoterapije Ivana Jurić, dipl. psiholog, edukator iz psihodramske i dječje psihoterapije
31.3.2023
5 sati

USKORO

Osnovni koncepti psihoanalitičkog liječenja
doc. dr. sc. Anton Glasnović, dr. med., specijalist neurologije, psihoanalitičar
7.2.2023
4 sata

ODRŽANO

Potvrda o sudjelovanju

Polaznici za sudjelovanje na radionicama dobivaju elektroničku Potvrdu. Potvrdu izdaje Bernays Akademija uime Veleučilišta Edward Bernays kao organizatora programa. 

*Za pohađanje radionica u sklopu Psihoterapijskog praktikuma Hrvatska komora psihoterapeuta polaznicima ne dodjeljuje bodove.

UPIŠI SE U PROGRAM!
kontakti