Stručni diplomski studij
UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

Diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću nadogradnja je prijediplomskog studija iz područja komunikacijskoga menadžmenta tijekom kojega se studenti usavršavaju s ciljem transformacije njihovih kompetencija s tehničke na menadžersku razinu.
Specijalistički diplomski stručni studij UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOŠĆU (PRM)
TRAJANJE
dvije godine
(četiri semestra)
ECTS BODOVI
120
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
magistar odnosa s javnošću (mag. rel. publ.)

Studirati Odnose s javnošću

Odabrati karijeru u odnosima s javnošću može vas dovesti do atraktivnih prilika za izgradnju karijere među svjetski poznatim brendovima. Odnosi s javnošću su pojam koji se odnosi na sve napore koje organizacije čine kako bi strateški komunicirale sa svojim javnostima. Njihova svrha je stvaranje i održavanje javnog imidža te odgovaranje na pitanja javnosti te uključivanje dionika organizacije u komunikaciju, izgradnja pozitivnog odnosa s njima i utjecaj na njihova stajališta o dotičnoj organizaciji.

Riječ je modernom i dinamičnom zanimanju u kojem kreativnost, zbog različitih oblika komunikacije, često igra presudnu ulogu. Zadatak odnosa s javnošću je predviđati i analizirati različite trendove u javnom mnijenju koji mogu utjecati na poslovanje i ciljeve organizacije, nuditi savjetodavne usluge čelnicima organizacija o tome kako održati pozitivnu komunikaciju s javnošću, istraživati i procjenjivati nove načine na koje se zaposlenici organizacija mogu povezati s javnošću, zaštititi i unaprijediti ugled organizacije, planirati i provoditi različite strategije sa svrhom utjecanja ili mijenjanja javne politike za dobrobit organizacije i dr.

Ljudi se odlučuju za karijeru u odnosima s javnošću jer im ona pruža odabir između različitih područja pa tako svoju strast prema komunikaciji mogu kombinirati s osobnim interesom za druga područja kao što je marketing, menadžment, krizno upravljanje, menadžment… Stručnjaci za odnose s javnošću imaju širok raspon poslodavaca među kojima mogu birati kada traže posao. Mogu raditi za PR agencije ili PR odjel velike tvrtke, raditi volonterski PR za razne neprofitne organizacije ili raditi kao slobodni konzultanti.

O studiju

Dvogodišnji diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću predstavlja najbolji odgovor na rastuće zahtjeve poslodavaca u komunikacijskoj industriji. Cilj diplomskog studija je omogućiti što veći broj kolegija kako bi se mogli oblikovati u onome smjeru u kojem vidite razvoj svoje buduće karijere. Bez obzira koje kolegije izabrali cilj je stjecanje konkretnih specijalističkih znanja i kompetencija u planiranju i upravljanju komunikacijama u kompleksnim organizacijskim sustavima.

Diplomski studij odlikuje inovativan pristup poučavanju studenata koji težište stavlja na praktične oblike nastave, snažnu integraciju partnera i poslodavaca u nastavni proces, praktikume na svim nastavnim godinama te praktične ishode učenja na svim kolegijima i projektne zadatke. Koncept studija temelji se na najsuvremenijim trendovima upravljanja komuniciranjem i integracije elemenata svih disciplina relevantnih i nužnih za menadžersko upravljanje komunikacijama: odnosa s javnošću, digitalne komunikacije, masovnih medija, psihologije komunikacije, leadershipa, javne diplomacije i projektnoga menadžmenta.

Specifičnost diplomskog studija je činjenica da se studentima, uz stvaranje čvrstih interdisciplinarnih temelja na prvoj godini, omogućuje jedinstveno iskustvo usavršavanja i stjecanja najnovijih znanja i vještina iz područja strateške komunikacije.

Studenti se sukladno svojim preferencijama, mogu usavršiti u upravljanju komunikacijama kroz četiri tematska semestra:

1. semestar – interdisciplinarni sadržaji
2. semestar – praktikum, stručna praksa i izborni sadržaji prema preferenciji studenata
3. semestar – sadržaji iz područja strateške komunikacije
4. semestar – metodologija, stručna praksa i diplomski rad

Brošura
Više o upisima

Specijalizacija znanja i vještina u atraktivnim područjima

Snažan naglasak stavljen je na stjecanje praktičnoga iskustva s ciljem cjelovite pripreme za izlazak na tržište rada. Imat ćeš priliku pohađati praksu u vodećim agencijama za odnose s javnošću i marketinšku komunikaciju, tvrtkama i drugim organizacijama i institucijama u kojima ćeš steći uvid u specifičnosti rada u dinamičnom sektoru odnosa s javnošću. U izravnome kontaktu s poslodavcima, radeći na stvarnim projektima i susrećući se sa stvarnim komunikacijskim izazovima, razvijat ćeš svoje kompetencije i potencijale u okviru praktikuma te stručne prakse. Dodatnu mogućnost usavršavanja pruža opcija odabira izbornih kolegija u drugom semestru koji obrađuju specifična područja komunikacije.

Interdisciplinarni sadržaji

Prvi semestar studija obuhvaća interdisciplinarne sadržaje, a cilj je upoznati se s teorijama odnosa s javnošću i medija, specifičnostima i izazovima političke komunikacije, javnom diplomacijom i odnosima s javnošću država, upravljanjem brendovima, fenomenom psihologije komuniciranja te sve aktualnijom temom komunikacijske industrije – Big Data tehnologijom i umjetnom inteligencijom. Sadržaji ovog semestra pruža temeljna znanja za napredno razumijevanje sadržaja iz područja strateške komunikacije.

Praktikum, stručna praksa i izborni sadržaji

Drugi semestar studija orijentiran je na stjecanje znanja i vještina upravljanja komunikacijom u digitalnom i interkulturnom okruženju, uz odabir tri kolegija iz fonda interdisciplinarnih, komunikoloških, stručno-znanstvenih i izbornih kolegija na stranim jezicima. U drugome semestru pohađeš i stručnu praksu u trajanju od najmanje 240 radnih sati u jednoj od 130 partnerskih institucija.

Strateško komuniciranje

Treći tematski semestar objedinjuje set kolegija iz područja strateške komunikacije, s ciljem stjecanja znanja i praktičnih vještina iz istraživanja tržišta i javnog mnijenja, integrirane korporativne komunikacije, leadershipa, komunikacijskog savjetovanja i upravljanja projektima s naglaskom na novi koncept strateške komunikacije organizacija. Na Praktikumu strateških odnosa s javnošću upoznat ćete se s konkretnim studijama slučaja iz svijeta komunikacije i susresti s rješavanjem problemskih komunikacijskih zadataka.

Metodologija, stručna praksa i diplomski rad

Posljednji semestar orijentiran je na obveznu stručnu praksu u trajanju od najmanje 210 sati, a kroz Metodologiju društvenih znanosti pružit će vam se temeljna metodološka znanja i vještine za provedbu istraživanja i pisanje diplomskog rada.

Bernaysovi studenti grade svoje karijere kroz iskustvo

Tijekom studija snažan naglasak stavlja se na stjecanje praktičnoga iskustva s ciljem cjelovite pripreme studenta za izlazak na tržište rada. Pohađat ćeš praksu u vodećim agencijama za odnose s javnošću i marketinšku komunikaciju, tvrtkama i drugim organizacijama i institucijama u kojima stječu uvid u specifičnosti rada u dinamičnom sektoru odnosa s javnošću.

U izravnome kontaktu s poslodavcima, radeći na stvarnim projektima i susrećući se sa stvarnim komunikacijskim izazovima, razvijat ćeš svoje kompetencije i potencijale u okviru praktikuma te stručne prakse. Dodatnu mogućnost usavršavanja pruža opcija odabira izbornih kolegija u drugom semestru koji obrađuju specifična područja komunikacije.

Zahvaljujući jedinstvenom modelu obrazovanja koji spaja teorijska i praktična znanja, od prve godine studija imat ćeš priliku graditi karijeru već kod potencjialnih poslodavaca, pohađajući organiziranu praksu u medijskim kućama, domaćim i stranim tvrtkama, institucijama i organizacijama te vodećim marketinškim i agencijama za odnose s javnošću.

Tijekom diplomskog studija obavit ćeš najmanje 240 sati stručne prakse u drugom semestru, a 300 sati stručne prakse u četvrtom semestru. Sa studija ćeš otići odrađenih najmanje 540 sati. Obaveznu stručnu praksu obavljat ćeš u više od 130 partnerskih organizacija među kojima su agencije za odnose s javnošću, marketinške agencije, agencije specijalizirane za digitalnu komunikaciju, event menadžment agencije, domaće i inozemne tvrtke, političke organizacije, kulturne institucije te neprofitne i druge javne ili privatne organizacije koje se bave djelatnostima sukladnima programu studija.

Izborni kolegiji

Diplomski studij nudi ti više od 20 izbornih kolegija s ciljem da u koordinaciji sa svojim mentorima pronađeš ona područja koja te najviše interesiraju i u kojima će se najlakše profilirati u stručnjaka. Takav sustav mentorstva i sustav upravljanja studentskim karijerama na Bernaysu nazivamo zovemo talent menadžment. Pratimo vaš rad, gledamo napredak i sugeriramo koje predmete upisati kako bi ispunili svoj puni potencijal.

Nastava

S ciljem da se studentima diplomskog studija olakša dolazak na nastavu, nastava se na diplomskom studiju u pravilu održava isključivo u poslijepodnevnim satima. Također je prilagođeno i radno vrijeme Studentske referade koja dva dana u tjednu radi dulje kako bi studenti koji rade i studiraju mogli bez teškoća obaviti sve administrativne poslove.

Ishodi na razini studijskog progama

Program DIPLOMSKOG STRUČNOG studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

SEMESTAR  2. (ljetni)

Izborni kolegiji (odabire se najmanje 12 ECTS boda, najmanje tri kolegija)
45 + 45
12
Izborni kolegij 1
4
Izborni kolegij 2
4
Izborni kolegij 3
4
Skupina D – Stručni i znanstveni projekti
Nositelj
P + V
ECTS
Ukupno opterećenje predavanja, vježbi i prakse 1. godine
195P + 175V + 240PR = 610
60
Napomena:* Student upisuje tri najmanje 12 ECTS bodova (u pravilu 3 kolegija). Uvjetupisa kolegija na stranom jeziku jest odgovarajuća razina znanja: B2 za engleski jezik, B1 za njemački i francuski jezik. **Only for Erasmus students

SEMESTAR  3. (ZIMSKI)

Upisuju studenti koji ostvaruju tijekom prve godine 48 ECTS bodova. Mogući parcijalni upis ako student položi najmanje 30 ECTS.  Upisuju se kolegiji zimskog semestra.

SEMESTAR  4. (LJETNI)

Studenti koji su upisali parcijalni upis, u ljetnom semestru upisuju kolegije ovisno o broju položenih ECTS bodova sukladno Odluci Stručnog vijeća o upisu kolegija više godine.
Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Ukupno opterećenje predavanja, vježbi i prakse 2. godine
135P + 195V + 300PR = 630
60

Gdje raditi nakon završenog stručnog diplomskog studija?

Područja zapošljavanja, tj. područja primjene odnosa s javnošću, veoma su široka. Odnosi s javnošću se primjenjuju u svim sektorima, a dominantno u korporativnom sektoru, neprofitnom sektoru, politici (državna i lokalna uprava), industriji zabave, sportu, putovanjima, obrazovanju, zdravstvu, medijima i dr.

Specijalisti odnosa s javnošću najčešće se zapošljavaju u realnom sektoru (proizvodnja, financije, industrija, roba široke potrošnje, mediji, komunikacije, promet i zabava), u agencijama za odnose s javnošću, agencijama za oglašavanje, konzultantskim agencijama, udrugama, zakladama i obrazovnim ustanovama, u zdravstvenoj zaštiti, bolnicama, zdravstvenim ustanovama, u državnoj i lokalnoj upravi te brojnim neprofitnim organizacijama.

DIPLOMA

Završetkom stručnog diplomskog studija student/ica stječe naziv magistra/ice odnosa s javnošću (mag. rel. publ.) čime je osposobljen/a za obavljanje složenih poslova upravljanja komunikacijama i odnosa s javnošću u ulozi stručnjaka za odnose s javnošću ili korporativne komunikacije u kompanijama, državnoj upravi i drugim institucijama, političkim strankama, nevladinim organizacijama, poput sindikata ili komora, ali i kao suradnik u marketingu različitih organizacija ili savjetnik u marketinškim agencijama i agencijama za odnose s javnošću.

I.

Godišnja školarina za upis na stručni diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću

Model A:

4.350,00 eur

Cijeli iznos školarine uplaćuje se u roku od osam dana od upisa. Cijena školarine izraženaje s popustom u iznosu 250 eur.

Model B:

4.600,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 2.300,00 eur početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Model C:

4.600,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 600 eur, a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta u iznosima po 400 eur.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

Školarina uključuje

 • ­ Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.