Prijediplomski studij
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

Studirati Komunikacijski menadžment na Bernaysu znači pokucati na vrata uzbudljivih zanimanja koja uključuju rad u medijskoj industriji i agencijama za tržišno komuniciranje, odnose s medijima, glasnogovorništvo, odnose s tržištem i brojne druge
Prijediplomski studij
TRAJANJE
3 godine
6 semestara
ECTS BODOVI
180
STRUČNA PRAKSA
420 sati
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
prvostupnik odnosa s javnošću
(bacc. rel. publ.)

Studirati komunikacijski menadžment

Komunikacijska profesija je izrazito kreativna, a osobito je izazovna za mlade ljude koji vole timski rad i dinamično okruženje te iskusnije pojedince koji svoja znanja i stečene komunikacijske vještine svakodnevno koriste u svrhu planiranja i upravljanja komunikacijskim procesima. Komunikacijski menadžment kao jedan od vidova komunikacije, podrazumijeva aktivnosti sustavnog planiranja, provedbe, praćenja i revizije svih kanala komunikacije unutar neke organizacije, između više organizacija, između organizacije i njezinih javnosti te komunikaciju i promociju na osobnoj razini.

Riječ je o dinamičnom zanimanju koje podrazumijeva poznavanje osnovnih i naprednih principa komunikologije, odnosa s javnošću, marketinga, menadžmenta, ekonomije, poslovne komunikacije i korporativnog komuniciranja, poduzetništva, ali i poznavanje rada medijske industrije, osnovnih principa novinarskog posla, uključujući osnove novinarstva i novinarske etike.

Studirajući komunikacijski menadžment na Bernaysu, učit ćeš i pripremati se za uspješno upravljanje komunikacijom tvrtki, institucija, brendova i javnih osoba te se do najsitnijih detalja upoznati sa svijetom medija.

O studiju

Trogodišnji stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment jedinstveni je studij ove vrste koji ti pruža mogućnost cjelovitog obrazovanja za rad u komunikacijskoj ili medijskoj industriji. Studij spaja različite cjeline iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti te nudi širok spektar znanja i mogućnosti za kvalitetno zaposlenje, ali i za donošenje odluke o konačnom opredjeljenju kojim područjem komunikacijskog menadžmenta se želiš baviti u budućnosti ili ga dodatno produbiti upisom na diplomski studij.

Prijediplomski studij se izvodi u šest semestara kroz koje stječeš praktična i teorijska znanja o upravljanju komunikacijom u korporacijama, institucijama i organizacijama, ali se istovremeno pripremaš za rad u medijskoj industriji, stoga je idealan za tebe ako među svojim interesima navodiš komunikologiju, menadžment i/ili novinarstvo.

Brošura
Više o upisima

Struktura studija

Prijediplomski studij usmjeren je na kombinirano stjecanje teorijskog znanja kroz predavanja i praktično iskustvo kroz znanstveno-istraživačke i stručne projekte, terenske nastave i studijske posjete, proučavanje praktičnih primjera i učenje primjenom načela studija slučaja iz područja komunikacijskih znanosti, a s ciljem stjecanja komunikacijskih, menadžerskih, medijskih i interdisciplinarnih kompetencija za obavljanje poslova iz područja komunikacije i medija.

Tijekom prijediplomskog studija dubinski ćete upoznati komunikacijsku industriju te se obrazovati prema modelu 360 stupnjeva koji uključuje kombinaciju nužne teorijske nastave i velike količine praktičnog rada, kako bi već po završetku prijediplomskog studija bili kompetentni za obavljanje poslova koji uključuju rad u medijskoj industriji, odnose s medijima i glasnogovorništvo, odnose s tržištem, odnose s investitorima, odnose sa stručnom i poslovnom javnošću, lobiranje, korporativno interno i eksterno komuniciranje, krizno komuniciranje te event management.

Završetkom prijediplomskog studija bit ćete sposobni samostalno voditi komunikacijske kampanje tvrtki i organizacija, savjetovati njihov menadžment o složenim komunikacijskim pitanjima te voditi timove prilikom realizacije komunikacijskih kampanja.

1. godina

1. semestar

Strani jezik 1
30 ECTS
6 obaveznih kolegija

2. semestar

6 obaveznih kolegija
Strani jezik 1
Terenska nastava
Izborni kolegij
30 ECTS

2. godina

3. semestar

7 obaveznih kolegija
Strani jezik 1
Strani jezik 2
30 ECTS

4. semestar

6 obaveznih kolegija
Strani jezik 1
Strani jezik 2
Stručna praksa
Izborni kolegij 2
Izborni kolegij 3
30 ECTS

3. godina

5. semestar

7 obaveznih kolegija
30 ECTS

6. semestar

5 obaveznih kolegija
Stručna praksa
PR Praktikum
Izborni kolegij 4
Završni rad
30 ECTS

Izborni kolegiji: 32
Znanstveno-istraživačkii stručni projekti: 4

Opće kompetencije

Za vrijeme studija steći ćete temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja komunikologije, odnosa s javnošću medija i novinarstva, menadžmenta, marketinga i stranih jezika. Kroz sve predmete, u nekim eksplicitno, a u nekima implicitno, bit ćete upućeni na svijest o primjeni poslovne etike, profesionalne i šire društvene odgovornosti vašeg budućeg poziva.

Usvojit ćete alate i metode pomoću kojih možete permanentno tražiti nova saznanja i trenirati vještine i po završetku prijediplomskog studija te će vam se otvoriti mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju.

Koncept prijediplomskog studija oblikovan je na pretpostavci integracije elemenata relevantnih disciplina komunikacijskog menadžmenta u jednu cjelinu i to:

Odnosi s javnošću

Bave se komuniciranjem u svim njegovim oblicima, upravljaju, savjetuju, posreduju, zastupaju, educiraju te tako postaju nezamjenjivi  kao disciplina komunikacijskih znanosti, ali i potporna funkcija marketingu. Primjenjuju se u svim područjima, a dominantno u korporativnom sektoru, realnom sektoru, proizvodnji, financijskom sektoru, industrijskom sektoru, uslugama, robi široke potrošnje, komunikacijama, prometu), neprofitnom sektoru (udrugama i zakladama), politici (državna i lokalna uprava), industriji zabave, sportu, kulturi, putovanjima, obrazovnim ustanovama, zdravstvu i medijima.

Komunikologija

Komunikacijske znanosti ili komunikologija tvori zajedno s informacijskim znanostima Interdisciplinarnu znanost koja istražuje najraznovrsnije oblike komuniciranja između živih bića, a obuhvaća proučavanje sadržaja, oblika i tehnika priopćavanja, istraživanje smisla poruka i načina njihova prihvaćanja, te učinka poruka što protječu između pošiljatelja i primatelja. U sklopu komunikoloških kolegija proučavaju se komunikologija, masovni mediji, novinarstvo i odnosi s javnošću.

Mediji i novinarstvo

Mediji označavaju sustave javnoga informiranja koji služe za diseminaciju vijesti u svrhu informiranja educiranja i zabave najširih slojeva društva, a mogu se promatrati i kao sredstva posredstvom kojih se prenose poruke, vijesti, obavijesti i sl. Novinarstvo je pak struka pomoću koje se profesionalno izvještava i prenose informacije. Iako je novinarstvo jedno od onih zanimanja za koje mnogi misle da se njime može baviti svatko, riječ je o profesiji koja zahtijeva poznavanja struke, medijskog sustava, politike i samih tehnika pisanja, općenito specijalizacija.

Marketinška komunikacija

Sestrinska disciplina marketinga i odnosa s javnošću, oblik tržišne komunikacije poduzeća koju čini kombinacija strateških uloga različitih komunikacijskih disciplina čiji je cilj ostvarenje maksimalnog komunikacijskog utjecaja, kojom se stvara pozitivna slika, mišljenje o proizvodu ili usluzi. Strategija, marketinški plan, pozicioniranje ili brendiranje neki su od osnovnih koraka u procesu planiranja marketinških aktivnosti poduzeća, bez obzira radi li se o malim ili velikim tvrtkama. MC koristi različite metode i alate za uvjeravanje potencijalnih ili postojećih potrošača u kupovinu određenog proizvoda i/ili usluge, stoga se izučava na razini cjelokupnog promotivnog miksa koji uključuje oglašavanje, odnose s javnošću, direktni marketing, osobnu prodaju, unaprjeđenje prodaje, internetski marketing i publicitet.

Menadžment

Ovladavanje menadžerskim vještinama preduvjet je za strateško upravljanje složenim komunikacijskim procesima u organizacijama. Menadžment na preddiplomskoj razini pruža temeljna teoretska i metodološka znanja te specijalizirana komunikološka znanja i interdisciplinarna komunikološka znanja, vještine i kompetencije s područja strateškog menadžmenta kao što su upravljanje i vođenje informacija i komunikacije na svim razinama upravljačkog procesa.

Interdisciplinarna područja

Opća kultura i društvene discipline ključne su za uspješnu primjenu komunikacijskih kompetencija na različitim tržištima. Poseban značaj ima interkulturalna komunikacija i interkulturalni menadžment koji se bave ključnim pitanjima modernog upravljanja, osdnosno kako upravljati interakcijama s kupcima, osobljem i organizacijskim sustavima različitih kultura na globalnom tržištu.

Strani jezici

Strani jezici, posebno engleski, u današnje doba interneta i tehnologije dio su svakodnevnog života i upotrebe kako u privatnom tako i u poslovnom i profesionalnom aspektu života. Engleski jezik je danas glavni jezik medija i interneta, stoga poznavanje tog i drugih stranih jezika uvelike može pomoći u razumijevanju poslovnih procesa, partnera i klijenata. Studenti tijekom pet semestara uče poslovni engleski, a kao drugi jezik mogu birati između njemačkoga, talijanskoga, francuskoga ili španjolskoga jezika.

Posebne kompetencije

Kako bi se nosili s rastućom potrebom za praktičnim vještinama, steći ćete skup ključnih kompetencija, uključujući poznavanje komunikacijske industrije, komunikacijskih procesa, ali radnih navika te poslovnih procesa. Kritičko mišljenje, poslovna kreativnost i sposobnost rada u timu jednako su važni za izgradnju održivih karijera, stoga su to kompetencije koje se potiču na prijediplomskom studiju.

Završetkom prijediplomskog studija bit ćete osposobljeni baviti se komunikacijama u tvrtkama, odjelima za internu ili eksternu komunikciju, marketingom unutar korporacija, sudjelovati u procesima planiranja korporativne i marketinške komunikacije, ali i upustiti se u svijet medija kao novinari ili suradnici na medijskim projektima s obzirom da se tijekom studija uvelike upoznaju sa zakonitostima, principima i tehnikama rada u medjiskoj industriji.

Ishodi na razini studijskog progama

Program prijediplomskog studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

SEMESTAR  2. (ljetni)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS boda, u pravilu jedan kolegij)
15 + 15
4
Izborni kolegij 1
4
Ukupno opterećenje predavanja, vježbi i prakse 1.godine
215P + 185V + 60TR = 460
60

SEMESTAR  3. (ZIMSKI)

SEMESTAR  4. (LJETNI)

SEMESTAR  5. (zimski)

SEMESTAR  6. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS boda, u pravilu jedan kolegij)
15 + 15
4
Izborni kolegij 4
4
Ukupno opterećenje predavanja, vježbi i prakse 3. godine
175P + 275V + 300PR = 750
60

IZBORNI KOLEGIJI

Skupina D – Stručni i znanstveni projekti
Nositelj
P + V
ECTS
SEM
Napomena:* Only for Erasmus students.

Gdje raditi nakon završenog prijediplomskog studija?

Na Bernaysu vjerujemo da vam se od prvog dana studija moraju otvoriti vrata poslovnog svijeta i upravo zato inzistiramo da se kao studenti već za vrijeme studija pripremate za poslovne izazove i uvode u poslovni svijet.

Alumniji Bernaysa rade u agencijama za tržišno komuniciranje svih vrsta (za odnose s javnošću, organizaciju događanja, digitalne, medijske, kreativne, marketinške), u ulozi su stručnih suradnika u odjelima korporativnih komunikacija u tvrtkama, stručnih suradnika u odjelima marketinga u udrugama i neprofitnim organizacijama, voditelja odnosa s javnošću političkih stranaka te na brojnim drugim poslovima iz područja odnosa s javnošću i marketinga, ali i kao urednici, novinari i voditelji u vodećim hrvatskim medijima.

DIPLOMA

Završetkom stručnog prijediplomskog studija studenti stječu stručni naziv prvostupnika/ce odnosa s javnošću (bacc. rel. publ.) čime je osposobljen/a obavljati osnovne poslove na području odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama u organizacijama.
Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pogledajte našu  Politiku privatnosti za više informacija.