Prijediplomski studij
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

Studirati Komunikacijski menadžment na Bernaysu znači pokucati na vrata uzbudljivih zanimanja koja uključuju rad u medijskoj industriji i agencijama za tržišno komuniciranje, odnose s medijima, glasnogovorništvo, odnose s tržištem i brojne druge
Prijediplomski studij
TRAJANJE
3 godine
6 semestara
ECTS BODOVI
180
STRUČNA PRAKSA
420 sati
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
prvostupnik odnosa s javnošću
(bacc. rel. publ.)

FAQ

FAQ

Spajanje Bernaysa i Algebre u Sveučilište Algebra Bernays dosada je najveća promjena za naše veleučilište koje se čvrsto pozicionira među vodeće privatne visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj.
Upisi na studije provode se redovito kao i do sada!
Pročitajte najčešće postavljena pitanja ili nam postavite pitanja koja vas zanimaju!

Studirati komunikacijski menadžment

Komunikacijska profesija je izrazito kreativna, a osobito je izazovna za mlade ljude koji vole timski rad i dinamično okruženje te iskusnije pojedince koji svoja znanja i stečene komunikacijske vještine svakodnevno koriste u svrhu planiranja i upravljanja komunikacijskim procesima. Komunikacijski menadžment kao jedan od vidova komunikacije, podrazumijeva aktivnosti sustavnog planiranja, provedbe, praćenja i revizije svih kanala komunikacije unutar neke organizacije, između više organizacija, između organizacije i njezinih javnosti te komunikaciju i promociju na osobnoj razini.

Riječ je o dinamičnom zanimanju koje podrazumijeva poznavanje osnovnih i naprednih principa komunikologije, odnosa s javnošću, marketinga, menadžmenta, ekonomije, poslovne komunikacije i korporativnog komuniciranja, poduzetništva, ali i poznavanje rada medijske industrije, osnovnih principa novinarskog posla, uključujući osnove novinarstva i novinarske etike.

Studirajući komunikacijski menadžment na Bernaysu, učit ćeš i pripremati se za uspješno upravljanje komunikacijom tvrtki, institucija, brendova i javnih osoba te se do najsitnijih detalja upoznati sa svijetom medija.

O studiju

Trogodišnji stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment jedinstveni je studij ove vrste koji ti pruža mogućnost cjelovitog obrazovanja za rad u komunikacijskoj ili medijskoj industriji. Studij spaja različite cjeline iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti te nudi širok spektar znanja i mogućnosti za kvalitetno zaposlenje, ali i za donošenje odluke o konačnom opredjeljenju kojim područjem komunikacijskog menadžmenta se želiš baviti u budućnosti ili ga dodatno produbiti upisom na diplomski studij.

Prijediplomski studij se izvodi u šest semestara kroz koje stječeš praktična i teorijska znanja o upravljanju komunikacijom u korporacijama, institucijama i organizacijama, ali se istovremeno pripremaš za rad u medijskoj industriji, stoga je idealan za tebe ako među svojim interesima navodiš komunikologiju, menadžment i/ili novinarstvo.

Brošura
Više o upisima

Struktura studija

Prijediplomski studij usmjeren je na kombinirano stjecanje teorijskog znanja kroz predavanja i praktično iskustvo kroz znanstveno-istraživačke i stručne projekte, terenske nastave i studijske posjete, proučavanje praktičnih primjera i učenje primjenom načela studija slučaja iz područja komunikacijskih znanosti, a s ciljem stjecanja komunikacijskih, menadžerskih, medijskih i interdisciplinarnih kompetencija za obavljanje poslova iz područja komunikacije i medija.

Tijekom prijediplomskog studija dubinski ćete upoznati komunikacijsku industriju te se obrazovati prema modelu 360 stupnjeva koji uključuje kombinaciju nužne teorijske nastave i velike količine praktičnog rada, kako bi već po završetku prijediplomskog studija bili kompetentni za obavljanje poslova koji uključuju rad u medijskoj industriji, odnose s medijima i glasnogovorništvo, odnose s tržištem, odnose s investitorima, odnose sa stručnom i poslovnom javnošću, lobiranje, korporativno interno i eksterno komuniciranje, krizno komuniciranje te event management.

Završetkom prijediplomskog studija bit ćete sposobni samostalno voditi komunikacijske kampanje tvrtki i organizacija, savjetovati njihov menadžment o složenim komunikacijskim pitanjima te voditi timove prilikom realizacije komunikacijskih kampanja.

1. godina

1. semestar

Strani jezik 1
30 ECTS
6 obaveznih kolegija

2. semestar

6 obaveznih kolegija
Strani jezik 1
Terenska nastava
Izborni kolegij
30 ECTS

2. godina

3. semestar

7 obaveznih kolegija
Strani jezik 1
Strani jezik 2
30 ECTS

4. semestar

6 obaveznih kolegija
Strani jezik 1
Strani jezik 2
Stručna praksa
Izborni kolegij 2
Izborni kolegij 3
30 ECTS

3. godina

5. semestar

7 obaveznih kolegija
30 ECTS

6. semestar

5 obaveznih kolegija
Stručna praksa
PR Praktikum
Izborni kolegij 4
Završni rad
30 ECTS

Izborni kolegiji: 32
Znanstveno-istraživačkii stručni projekti: 4

Opće kompetencije

Za vrijeme studija steći ćete temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja komunikologije, odnosa s javnošću medija i novinarstva, menadžmenta, marketinga i stranih jezika. Kroz sve predmete, u nekim eksplicitno, a u nekima implicitno, bit ćete upućeni na svijest o primjeni poslovne etike, profesionalne i šire društvene odgovornosti vašeg budućeg poziva.

Usvojit ćete alate i metode pomoću kojih možete permanentno tražiti nova saznanja i trenirati vještine i po završetku prijediplomskog studija te će vam se otvoriti mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju.

Koncept prijediplomskog studija oblikovan je na pretpostavci integracije elemenata relevantnih disciplina komunikacijskog menadžmenta u jednu cjelinu i to:

Odnosi s javnošću

Bave se komuniciranjem u svim njegovim oblicima, upravljaju, savjetuju, posreduju, zastupaju, educiraju te tako postaju nezamjenjivi  kao disciplina komunikacijskih znanosti, ali i potporna funkcija marketingu. Primjenjuju se u svim područjima, a dominantno u korporativnom sektoru, realnom sektoru, proizvodnji, financijskom sektoru, industrijskom sektoru, uslugama, robi široke potrošnje, komunikacijama, prometu), neprofitnom sektoru (udrugama i zakladama), politici (državna i lokalna uprava), industriji zabave, sportu, kulturi, putovanjima, obrazovnim ustanovama, zdravstvu i medijima.

Komunikologija

Komunikacijske znanosti ili komunikologija tvori zajedno s informacijskim znanostima Interdisciplinarnu znanost koja istražuje najraznovrsnije oblike komuniciranja između živih bića, a obuhvaća proučavanje sadržaja, oblika i tehnika priopćavanja, istraživanje smisla poruka i načina njihova prihvaćanja, te učinka poruka što protječu između pošiljatelja i primatelja. U sklopu komunikoloških kolegija proučavaju se komunikologija, masovni mediji, novinarstvo i odnosi s javnošću.

Mediji i novinarstvo

Mediji označavaju sustave javnoga informiranja koji služe za diseminaciju vijesti u svrhu informiranja educiranja i zabave najširih slojeva društva, a mogu se promatrati i kao sredstva posredstvom kojih se prenose poruke, vijesti, obavijesti i sl. Novinarstvo je pak struka pomoću koje se profesionalno izvještava i prenose informacije. Iako je novinarstvo jedno od onih zanimanja za koje mnogi misle da se njime može baviti svatko, riječ je o profesiji koja zahtijeva poznavanja struke, medijskog sustava, politike i samih tehnika pisanja, općenito specijalizacija.

Marketinška komunikacija

Sestrinska disciplina marketinga i odnosa s javnošću, oblik tržišne komunikacije poduzeća koju čini kombinacija strateških uloga različitih komunikacijskih disciplina čiji je cilj ostvarenje maksimalnog komunikacijskog utjecaja, kojom se stvara pozitivna slika, mišljenje o proizvodu ili usluzi. Strategija, marketinški plan, pozicioniranje ili brendiranje neki su od osnovnih koraka u procesu planiranja marketinških aktivnosti poduzeća, bez obzira radi li se o malim ili velikim tvrtkama. MC koristi različite metode i alate za uvjeravanje potencijalnih ili postojećih potrošača u kupovinu određenog proizvoda i/ili usluge, stoga se izučava na razini cjelokupnog promotivnog miksa koji uključuje oglašavanje, odnose s javnošću, direktni marketing, osobnu prodaju, unaprjeđenje prodaje, internetski marketing i publicitet.

Menadžment

Ovladavanje menadžerskim vještinama preduvjet je za strateško upravljanje složenim komunikacijskim procesima u organizacijama. Menadžment na preddiplomskoj razini pruža temeljna teoretska i metodološka znanja te specijalizirana komunikološka znanja i interdisciplinarna komunikološka znanja, vještine i kompetencije s područja strateškog menadžmenta kao što su upravljanje i vođenje informacija i komunikacije na svim razinama upravljačkog procesa.

Interdisciplinarna područja

Opća kultura i društvene discipline ključne su za uspješnu primjenu komunikacijskih kompetencija na različitim tržištima. Poseban značaj ima interkulturalna komunikacija i interkulturalni menadžment koji se bave ključnim pitanjima modernog upravljanja, osdnosno kako upravljati interakcijama s kupcima, osobljem i organizacijskim sustavima različitih kultura na globalnom tržištu.

Strani jezici

Strani jezici, posebno engleski, u današnje doba interneta i tehnologije dio su svakodnevnog života i upotrebe kako u privatnom tako i u poslovnom i profesionalnom aspektu života. Engleski jezik je danas glavni jezik medija i interneta, stoga poznavanje tog i drugih stranih jezika uvelike može pomoći u razumijevanju poslovnih procesa, partnera i klijenata. Studenti tijekom pet semestara uče poslovni engleski, a kao drugi jezik mogu birati između njemačkoga, talijanskoga, francuskoga ili španjolskoga jezika.

Posebne kompetencije

Kako bi se nosili s rastućom potrebom za praktičnim vještinama, steći ćete skup ključnih kompetencija, uključujući poznavanje komunikacijske industrije, komunikacijskih procesa, ali radnih navika te poslovnih procesa. Kritičko mišljenje, poslovna kreativnost i sposobnost rada u timu jednako su važni za izgradnju održivih karijera, stoga su to kompetencije koje se potiču na prijediplomskom studiju.

Završetkom prijediplomskog studija bit ćete osposobljeni baviti se komunikacijama u tvrtkama, odjelima za internu ili eksternu komunikciju, marketingom unutar korporacija, sudjelovati u procesima planiranja korporativne i marketinške komunikacije, ali i upustiti se u svijet medija kao novinari ili suradnici na medijskim projektima s obzirom da se tijekom studija uvelike upoznaju sa zakonitostima, principima i tehnikama rada u medjiskoj industriji.

Ishodi na razini studijskog progama

Program prijediplomskog studija

SEMESTAR  1. (zimski)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Osnove odnosa s javnošću
30 + 15
6
Hrvatski jezik i stilistika
30 + 15
6
Komunikologija
30 + 15
5
Poslovna informatika
15 + 30
5
Osnove ekonomije
30 + 15
4
Business English
30 + 30
4

SEMESTAR  2. (ljetni)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Osnove marketinga
30 + 15
6
Osnove menadžmenta
30 + 15
6
Online komunikacija i društvene mreže
15 + 30
5
Osnove primijenjene psihologije
15 + 15
5
Metodologija istraživačkog rada
15 + 30
4
Praktikum prezentacijskih tehnika
0 + 30
4
Ukupno opterećenje nastave i ECTS na 1. godinei
270P + 255V = 525
60

SEMESTAR  3. (ZIMSKI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Poslovne komunikacije
30 + 15
6
Medijski praktikum
0 + 30
6
Osnove novinarstva
15 + 15
5
Poslovna i etika odnosa s javnošću
30 + 15
5
Praktikum pisanja u odnosima s javnošću
0 + 30
5
Drugi strani jezik 1:
Deutsch 1
Italiano 1
15 + 15
4

SEMESTAR  4. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Korporativno komuniciranje
30 + 30
8
Odnosi s medijima
30 + 15
6
Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja
15 + 30
4
Terenska nastava u PR i medijima
0 + 30
4
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 8 ECTS bodova, u pravilu dva kolegija)
8
Izborni kolegij 1
4
Izborni kolegij 2
4
Ukupno opterećenje nastave i ECTS na 2. godini
165-195P + 225-255V = 420
60

SEMESTAR  5. (zimski)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Agencije za tržišno komuniciranje
30 + 15
6
Strateški menadžment
30 + 15
6
Kreativna i strategija oglašavanja
15 + 15
5
Digitalno oglašavanje
15 + 30
5
Identity and Image Management (en)
15 + 15
4
Tehnike javnog nastupa
15 + 30
4

SEMESTAR  6. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Krizno komuniciranje
15 + 30
6
Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću
15 + 30
6
Stručna praksa u komunikacijskoj industriji
0 + 240
8
Praktikum završnog rada
0 + 15
2
Završni rad
0 + 120
4
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS boda, u pravilu jedan kolegij)
15 + 15
4
Izborni kolegij 3
4
Ukupno opterećenje nastave i prakse te ECTS na 3. godini
165P + 570V = 735
60

IZBORNI KOLEGIJI

Izborni kolegiji
Nositelj
P + V
ECTS
SEM
Deutsch 2
15 + 15
4
4
Italiano 2
15 + 15
4
4
Radiijski praktikum
0 + 30
4
4
Sportski menadžment
15 + 15
4
4
Mediji, politika i demokracija
15 + 15
4
4
Televizijski praktikum
0 + 30
4
4
Marketing na tražilicama i oglašivačkim mrežama
15 + 15
4
4
Sociologija digitalnog društva
15 + 15
4
6
Pravni okvir odnosa s javnošću
15 + 15
4
6
International Public Relations
15 + 15
4
6
Italiano 3
15 + 15
4
6
Erasmus elective courses – Course catalogue
Nositelj
P + V
ECTS
International Public Relations (en)
15 + 15
4
Gestión de marca (esp)
15 + 15
4
Kommunikationsmanagement (de)
15 + 15
4
Croatian Language and Culture (hr/en/fr)
15 + 15
4
Fundamentals of Intercultural Communication (en/de)
15 + 15
4
Communicating Europe (en)
15 + 15
4
Communications Skills (en)
15 + 15
4
Deutsch 1
15 + 15
4
Deutsch 2
15 + 15
4
Italiano 1
15 + 15
4
Italiano 2
15 + 15
4
Italiano 3
15 + 15
4

Gdje raditi nakon završenog prijediplomskog studija?

Na Bernaysu vjerujemo da vam se od prvog dana studija moraju otvoriti vrata poslovnog svijeta i upravo zato inzistiramo da se kao studenti već za vrijeme studija pripremate za poslovne izazove i uvode u poslovni svijet.

Alumniji Bernaysa rade u agencijama za tržišno komuniciranje svih vrsta (za odnose s javnošću, organizaciju događanja, digitalne, medijske, kreativne, marketinške), u ulozi su stručnih suradnika u odjelima korporativnih komunikacija u tvrtkama, stručnih suradnika u odjelima marketinga u udrugama i neprofitnim organizacijama, voditelja odnosa s javnošću političkih stranaka te na brojnim drugim poslovima iz područja odnosa s javnošću i marketinga, ali i kao urednici, novinari i voditelji u vodećim hrvatskim medijima.

DIPLOMA

Završetkom stručnog prijediplomskog studija studenti stječu stručni naziv prvostupnika/ce odnosa s javnošću (bacc. rel. publ.) čime je osposobljen/a obavljati osnovne poslove na području odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama u organizacijama.

I.

Godišnja školarina za upis na stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment

Model A:

3.890,00 eur

Cijeli iznos školarine uplaćuje u roku od osam dana od upisa. Cijena školarine izraženaje s popustom u iznosu 250 eur.

Model B:

4.140,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 2.070,00 eur početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Model C:

4.140,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 640 eur, a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta u iznosima po 350 eur.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

Školarina uključuje

 • ­Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.