Prijediplomski studij 
POSLOVNO UPRAVLJANJE 

Studirati Poslovno upravljanje podrazumijeva proučavanje principa, teorije i prakse kojima se upravlja organizacijama i njihovim poslovnim operacijama te razvijanje vještina potrebnih za uspješno vođenje organizacija u raznim sektorima i industrijskim granama.
Prijediplomski studij POSLOVNO UPRAVLJANJE 
TRAJANJE
3 godine
6 semestara
ECTS BODOVI
180
STRUČNA PRAKSA
300 sati
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
prvostupnik poslovnog upravljanja (bachelor of business administration)
*BBA uz dodatak specijalističkog smjera

Izaberi jedno od četiri područja primjene unutar polja ekonomije u jednom studiju!

Menadžment u turizmu
Menadžment u sportu
Međunarodni menadžment
Menadžment održivog razvoja

Studirati Poslovno upravljanje na Bernaysu

Poslovno upravljanje (eng. Bachelor of Business Administration) je menadžerska disciplina koja se fokusira na temelje poslovanja organizacija. Povezuje teorijska i praktična znanja iz područja ekonomije, poduzetništva i menadžmenta te kombinira sposobnost strateškog i operativnog odlučivanja, kritičkog i kreativnog razmišljanja u rješavanju poslovnih situacija.

Upravljati organizacijskim sustavom ili organizacijskom jedinicom zahtjeva promišljanje, odlučivanje, odgovornost, agilnost i stručnost te rad s ljudima i drugim organizacijama. Riječ je o dinamičnom zanimanju koje podrazumijeva poznavanje osnovnih i naprednih upravljačkih i menadžerskih principa i vještina.

Ovaj studij razvija upravo te vještine, kao i analitičko, sistemsko i kreativno razmišljanje te sposobnost prepoznavanja i primijene modela analize okružja, poslovnog sustava i procesa organizacije s ciljem uspješnog upravljanja njenom konkurentnošću.

Studirajući na Bernaysu, učit ćeš i pripremati se za uspješnu karijeru na razini srednjeg menadžmenta ili za pokretanje i upravljanje vlastitim poduzetničkim poduhvatom. Studirati Poslovno upravljanje na Bernaysu znači odabrati jedinstven način učenja o poslovanju: Bernays way of Business Administration.

O studiju

Prijediplomski studij postavljen je kao temelj za razumijevanje poslovanja i organizacijskog djelovanja u domaćem i globalnom okružju. Pruža akademsku bazu općih znanja iz poslovne ekonomije s fokusom na poslovno upravljanje i interdisciplinarna znanja u poslovanju povezanih područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, sociologije i psihologije te specijalističkih znanja iz područja međunarodnog menadžmenta, menadžmenta održivog razvoja, menadžmenta u sportu te menadžmenta u turizmu. 

Studij pruža opća i specijalistička znanja te razvija kompetencije efektivnog odlučivanja i uspješnog komuniciranja, koje donose benefite za uspješnu karijeru u poslovnim sustavima i organizacijama. Pored značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, studij ti daje interdisciplinarna znanja i sposobnosti integrirane u čak četiri različita područja primjene unutar polja ekonomije u jednom studiju: Menadžment u turizmu, Menadžment u sportu, Međunarodni menadžment te Menadžment održivog razvoja

Studenti već tijekom studija stječu visoku razinu iskustva kroz sustav stručnih praksi. U strukturi i sadržaju studijskih programa, uz stručne, razvijaju se i praktične kompetencije i sposobnosti koje poslodavci u različitim područjima gospodarstva ističu kao nužne za brzu integraciju u tržište rada. 

Osim interdisciplinarnih kolegija koji pružaju znanja i aplikativne sposobnosti, studenti na ovome studiju pohađaju i kolegije kojima stječu generičke kompetencije potrebne u poslovanju iz područja efektivnog odlučivanja i uspješnog komuniciranja, suverenog vladanja poslovnim pojmovima na stranim jezicima, poslovnog pregovaranja i dr. Stjecanje ovih kompetencija već tijekom studija daje ti konkurentsku prednost pred ostalim kandidatima, što ujedno predstavlja i komparativnu prednost ovog studija.

Brošura
Više o upisima

Koncept studija

Studij je koncipiran na način da se u prvoj i drugoj godini studija izvode obvezni predmeti koji su temelj poslovne ekonomije i karakteristični za globalno priznati kurikulum BBA studija, kolegiji iz informacijsko-komunikacijskih znanosti, sociologije i psihologije te izborni kolegiji. Na trećoj godini studija u ponudi su četiri studijska smjera, koji ti omogućavaju specijalizaciju prema vlastitim preferencijama: Menadžment u turizmu, Menadžment u sportu, Međunarodni menadžment te Menadžment održivog razvoja.

Koncept studija omogućava ti odabir studijskog smjera koji će te uputiti prema onome području koje te motivira i kojim se želiš baviti u budućnosti. Inicijalni odabir studijskog smjera omogućava ti da budući odabir zanimanja provjeriš tijekom studiranja kroz 300 stati stručne prakse te da se istovremeno osjećaš ispunjeno i zadovoljno. 

Studij pruža mogućnost da ga oblikuješ prema svojim preferencijama putem izbora tri od 30 izbornih predmeta, od kojih se 19 izvode na hrvatskom, a 11 na engleskom jeziku. Izborni predmeti pokrivaju inovativne i interdisciplinarne sadržaje koji su potrebni u poslovnom okružju suvremenih organizacija, a ujedno i udovoljavaju širokom rasponu tvojih interesa.

Želiš slušati dio studijskog programa na engleskom jeziku, pisati završni rad na nekom od aktivnih jezika kojima komuniciraju naši profesori ili možda studirati jedan semestar u inozemstvu? Nema problema. Udovoljit ćemo svim trima željama te osigurati individualan pristup po kojem smo već deset godina prepoznatljivi.

Smjerovi

Kako bi tvoje obrazovanje bilo usklađeno s potrebom tržišta rada za stručnjacima u području poslovnog upravljanja, ali i sa posebno deficitarnim subspecijalnostima u sektorima koji su nacionalno prepoznati kao deficitarni u području obrazovanja, na trećoj godini prijediplomskog studija osigurali smo ti odabir jednog od četiri studijska smjera:

Menadžment u turizmu

Studijski smjer Menadžment u turizmu osposobljava te za upravljanje organizacijskom jedinicom ili aktivnošću koja je odgovorna za oblikovanje inovativnih turističkih proizvoda, upravljanje doživljajem u turizmu te za razvoj održivih turističkih destinacija. Uspješnim završetkom studija Poslovnog upravljanja – smjer Menadžment u turizmu moći ćeš planirati održivi razvoj turizma razvijanjem turističke ponude te predlagati projekte za razvoj posebnih oblika turizma u turističkoj destinaciji, kreirati jedinstveni turistički proizvod i plasirati ga na međunarodno potrošačko tržište, izraditi i implementirati marketinšku i komunikacijsku strategiju u svrhu brendiranja turističke destinacije te predvoditi različite projekte povezane s turizmom i turističkom ponudom organizacije na globalnom tržištu. 

Međunarodni menadžment

Studijski smjer Međunarodni menadžment osposobljava te za upravljanje organizacijskom jedinicom ili aktivnošću koja je odgovorna za međunarodno poslovanje i nastup organizacije na međunarodnim tržištima. Na ovome smjeru naučit ćeš upravljati poslovnim operacijama i organizacijama koje djeluju na međunarodnoj razini, u što je uključeno planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola aktivnosti i resursa u globalnom kontekstu. Uspješnim završetkom studija Poslovnog upravljanja – smjer Međunarodni menadžment razvoja  moći ćeš argumentirano obrazlagati odluke proširenja poslovanja na specifično međunarodno tržište temeljem, analizirati stanje, trendove i buduća očekivana kretanja u međunarodnim financijama koristeći različite pokazatelje, osmisliti i provoditi marketinške aktivnosti u realnom i virtualnom međunarodnom okruženju organizacije, upravljati korporativnim identitetom i imidžom organizacije u međunarodnom okruženju te predvoditi različite projekte povezane s međunarodnim nastupom organizacije na globalnom tržištu. 

Menadžment u sportu

Studijski smjer Menadžment u sportu upućuje te u širok spektar tema i disciplina koje su relevantne za poslovanje u sportskoj industriji i osposobljava za upravljanje sportskim organizacijama i događajima. Na ovome smjeru naučit ćeš obavljati funkcije kao što su upravljanje sportskim klubom ili organizacijom, vođenje pregovora o ugovorima s igračima, planiranje i organizacija sportskih događaja, upravljanje marketinškim aktivnostima, vođenje sportskih objekata, upravljanje sportskim financijama i sponzorstvima, razvoj sportskih politika i strategija, te pružanje podrške sportašima u njihovom razvoju i karijeri. Uspješnim završetkom studija Poslovnog upravljanja – smjer Menadžment u sportu moći ćeš primijeniti specifične vještine i menadžerske kompetencije u svrhu efikasnog upravljanja sportskom organizacijom i razvojem njenih talenata, osmisliti i provoditi marketinške i komunikacijske aktivnosti sportske organizacije, upravljati događanjima i sponzorstvima sportske organizacije te predvoditi različite projekte povezane sa sportom i sportskom aktivnošću ili nastupom sportske organizacije na globalnom tržištu.

Menadžment održivog razvoja

Studijski smjer Menadžment održivog razvoja osposobljava te za upravljanje organizacijskom jedinicom ili aktivnošću koja je odgovorna, kako za održivi razvoj organizacije, tako i za primjenu postulata održivosti u poslovanju. Tražiš odgovore na ključna pitanja koja tvrtke vode u smjeru održivog razvoja poštujući sve aktualne uredbe, direktive i smjernice? Zanima te što je regulatorni okvir za ESG izvještavanje, Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (The Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), Direktiva o nefinancijskom izvješćivanju (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) ili što su europski standardi za izvještavanje o održivosti (ESRS)? Ovaj smjer dat će ti odgovore na sva ova pitanja. Uspješnim završetkom studija Poslovnog upravljanja – smjer Menadžment održivog razvoja moći ćeš oblikovati zelene strategije i poslovne planove za održivo upravljanje poslovnim sustavom, izraditi nefinancijski izvještaj organizacije, vrednovati poslovni potencijal održivog korištenja prirodne i kulturne baštine te provoditi različite projekte povezane s održivim razvojem i zaštitom okoliša i prirodnih resursa.

Ishodi učenja

Generički ishodi učenja

Opći ishodi učenja

Specifični ishodi učenja prema studijskim smjerovima

Menadžment održivog razvoja:

Međunarodni menadžment:

Menadžment u sportu:

Menadžment u turizmu:

Program PRIJEDIPLOMSKOG studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

SEMESTAR  2. (ljetni)

DRUGA GODINA, SEMESTAR  3. (ZIMSKI)

Uvjet upisa: položenih 42 ECTS, od toga kolegij Osnove ekonomije.

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Upravljanje ljudskim potencijalima
30+10
5
Poslovno odlučivanje
30+10
5
Analiza financijskih izvješća
20+20
5
Organizacija
20+10
4
Poslovna etika
15+15
4
Integrirana marketinška komunikacija
20+10
4
Drugi strani jezik 1:
Njemački jezik 1
Talijanski jezik 1
Španjolski jezik 1
15+15
3

SEMESTAR  4. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Organizacijska psihologija
20+20
5
Poslovno planiranje
20+20
5
Digitalna transformacija
20+10
4
Poslovno pravo
30+10
5
Korporativne komunikacije
15+15
4
Drugi strani jezik 2:
Njemački jezik 2
Talijanski jezik 2
Španjolski jezik 2
15+15
3
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS boda, u pravilu jedan kolegij)
15+15
4
Izborni kolegij 1
4

TREĆA GODINA

SEMESTAR 5. (zimski)

Uvjet upisa: položenih 102 ECTS, od toga svih 60 bodova prve godine. Mogući parcijalni upis ako student položi najmanje 90 ECTS. Upisuje se smjer koji se izvodi u zimskom semestru.

OBVEZNI OPĆI KOLEGIJ

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
4
Dizajn Razmišljanje*
15+15
4
*Obvezni kolegij 3. godine studija i svih studijskih smjerova

SMJER MENADŽMENT U TURIZMU

TOURISM MANAGEMENT (BBA.TM)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji smjera
26
Osnove turizma
30+10
5
Destinacijski lanac vrijednosti
20+20
5
Održivi razvoj u turizmu
20+20
5
Menadžment posebnih oblika turizma
15+15
4
Brendiranje turističkih destinacija
15+15
4
Terenska nastava u turizmu
0+90
3

SMJER MEĐUNARODNI MENADŽMENT

INTERNATIONAL MANAGEMENT (BBA.IM)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji smjera
26
Osnove međunarodnog poslovanja
30+10
5
Međunarodne financije
20+20
5
Međunarodno poduzetništvo
20+10
4
Virtualna ekonomija
15+15
4
Međunarodni marketing
15+15
4
Identity and Image Management (en)
15+15
4

SMJER MENADŽMENT U SPORTU

SPORT MANAGEMENT (BBA.SM)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji smjera
26
Menadžment u sportu
30+10
5
Ekonomika sporta
20+20
5
Talent menadžment
20+10
4
Poduzetništvo u sportu
15+15
4
Marketing i odnosi s javnošću u sportu
15+15
4
Upravljanje događajima i sponzorstvima u sportu
15+15
4

SMJER MENAŽDMENT ODRŽIVOG RAZVOJA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT (BBA.SD)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji smjera
26
Održivi razvoj i bioekonomija
30+10
5
Kružno gospodarstvo i klimatske promjene
20+20
5
Društveno odgovorno poslovanje
20+10
4
Menadžment zaštite okoliša
15+15
4
Nefinancijsko izvještavanje
15+15
4
Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine
15+15
4

TREĆA GODINA, SEMESTAR 6. (zimski)

OBVEZNI OPĆI KOLEGIJ

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni opći kolegiji
4
Strateški menadžment*
15+15
4
*Obvezni kolegij 3. godine studija i svih studijskih smjerova

SEMESTAR 6. (ljetni)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji
22
Stručna praksa
0+300
10
Završni rad
0+120
4
Izborni kolegij (odabire se najmanje 8 ECTS boda, u pravilu dva kolegija)
30+30
8
Izborni kolegij 2
4
Izborni kolegij 3
4

Izborni predmeti

Uvjet upisa izbornog kolegija na engleskom jeziku je B2 razina.

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Sem
Izborni kolegiji - Skupina A
Poslovne komunikacije
15+15
4
4
Sociologija
15+15
4
4
Informacijske tehnologije
15+15
4
4
Reputacijski menadžment
15+15
4
4, 6
Osnove međunarodne ekonomije
20+10
4
4, 6
Poslovni modeli u kreativnoj industriji
20+10
4
4, 6
Poduzetnička psihologija
15+15
4
4, 6
Bonton i protokol
15+15
4
4, 6
Menadžment turističke destinacije
20+10
4
6
Hotelijerstvo i smještajni kapaciteti
15+15
4
6
Turistička geografija i atrakcijska osnova
20+10
4
6
Turističke agencije, turoperatori i DMK
10+20
4
6
Metodologija primijenjenih kvalitativnih istraživanja
15+15
4
6
Poslovno pregovaranje
15+15
4
6
Sportski turizam
15+15
4
6
Sport i olimpizam
15+15
4
6
Wellness u sportu
15+15
4
6
Zelena i digitalna tranzicija
15+15
4
6
Raznolikost, jednakost i uključivost
15+15
4
6
Skupina B – Drugi i treći strani jezici
Deutsch 1
15+15
3
3, 5*
Deutsch 2
15+15
3
4, 6
Deutsch 3
15+15
3
5*
Deutsch 4
15+15
3
6
Italiano 1
15+15
3
3, 5*
Italiano 2
15+15
3
4, 6
Italiano 3
15+15
3
5*
Italiano 4
15+15
3
6
Español 1
15+15
3
3, 5*
Español 2
15+15
3
4, 6
Croatian Language and Culture (en/hr/fr)**
10+20
5
3, 4, 5, 6
Skupina C – Predmeti s drugih diplomskih studija na Bernaysu ili drugih visokih učilišta
Predmet(i) sa drugih diplomskih studija na Bernaysu ili visokih učilišta
2-12
4, 5*, 6
Na drugoj i trećoj godini kao treći strani jezik moguće je upisati treći strani jezik kao izborni ili fakultativni kolegij ukoliko se izvodi. Nema uvjeta predznanja drugog stranog jezika (Njemački 1, Talijanski 1, Španjolski 1) na prvoj razini drugog stranog jezika. Uvjet upisa druge razine je A2, treće A2.2, a četvrte B1.Napomena: ** kolegij Croatian Language and Culture je u ponudi kao fakultativni predmet za Erasmus studente

Gdje raditi nakon završenog prijediplomskog studija?

Kao prvostupnik poslovnog upravljanja bit ćeš izuzetno konkurentan/a na tržištu rada kao budući zaposlenik/ca poslodavcima u privatnom i javnom sektoru, i to prije svega onima koji od zaposlenika traže interdisciplinarna znanja, ali i kao pokretač i realizator svog vlastitog poduzetničkog poduhvata. 

U organizacijama će te očekivati radna mjesta srednjeg menadžmenta koja nužno sudjeluju i snažno doprinose operativnoj poslovnoj izvrsnosti, kvaliteti djelovanja i konkurentnosti poslodavca, ali i sudjeluju u provođenju transformacije poslovnog upravljanja koja se očekuje od poslovnih subjekata u skladu s ESG (environmental-social-governance) svrhom i konceptom održivog poslovanja na nacionalnoj i globalnoj razini, a podrazumijevaju posjedovanje sposobnosti i kompetencija razumijevanja ljudskog ponašanja, kao i očekivanog odgovornog ponašanja poduzeća te pripadajuće vještine primjene tih znanja u praksi.

DIPLOMA

Završetkom stručnog prijediplomskog studija Poslovno upravljanje stječe se stručni naziv: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovnog upravljanja s dodatnom naznakom jednog od četiriju studijskih smjerova u kojem je student ostvario specijalizaciju. 
Kratica: bacc. oec.

I.

Godišnja školarina za upis na stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje

Model A:

3.890,00 eur

Cijeli iznos školarine uplaćuje u roku od osam dana od upisa. Cijena školarine izraženaje s popustom u iznosu 250 eur.

Model B:

4.140,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 2.070,00 eur početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Model C:

4.140,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 640 eur, a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta u iznosima po 350 eur.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

Školarina uključuje

 • ­Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.