Diplomski studij 
VODSTVO I MENADŽMENT

Studij daje jedinstveni doprinos obrazovanju poslovnih lidera i modernih menadžera današnjice koji će moći uspješno savladavati suvremene društvene i poslovne izazove.
Diplomski studij VODSTVO I MENADŽMENT
TRAJANJE
2 godine
4 semestra
ECTS BODOVI
120
STRUČNA PRAKSA
300 sati
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
magistar poslovnog upravljanja (mag. oec.)

Studirati Vodstvo i menadžment na Bernaysu

Studij jedinstven u Republici Hrvatskoj po profilu i sadržaju izvođenja na diplomskoj razini. Osmišljen je na način da odgovora na potrebe tržišta za stručnjacima vodstva u poslovanju, koji imaju izgrađene kompetencije visoke razine te mogu voditi i poticati ostvarivanje poslovnih ciljeva u širokom spektru poslovnih i poduzetničkih aktivnosti.

Tehnološke, društvene i zdravstvene okolnost promijenile su način kako pojedinci i organizacije, doživljavaju ulogu vodstva u organizacijama. Njihova svijest o efektivnosti, efikasnosti i dobrobiti zaposlenih, kao i o održivosti organizacija, daleko je veća nego prije. U skladu s povećanom potrebom za održivošću i konkurentnošću organizacija te rastućim potrebama za podrškom operativnom i srednjem menadžmentu, raste i potražnja za angažmanom stručnjaka za suvremene formate vodstva i menadžmenta koje posjeduju magistri poslovnog upravljanja specijalizirani za vodstvo i menadžment. 

Promjene poslovnog okružja, načina djelovanja organizacija i poslovanja u cjelini već duže vrijeme pozivaju na promjene u obrazovnom procesu u smjeru inovativnosti i izvrsnosti potrebne poslodavcima kako bi ljudskim potencijalima doprinijeli jačanju vlastite konkurentnosti, ali i kvalitete i internacionalizacije obrazovanja.

Ovaj studij odgovara na taj apel snažnom orijentacijom na izvođenje obvezne, izborne i praktične nastave na engleskom jeziku te iznimnim opcijama za mobilnost studenata tijekom studiranja.

O studiju

Studij ima za cilj opremiti studente znanjima i vještinama za širok spektar poslovnog djelovanja i vođenja operacija i timova u organizacijama. Svrha mu je pripremiti studente za zahtjeve globalnog poslovanja i dovesti ih u izravan kontakt s potencijalnim poslodavcima i njihovim načinima rada. Ovaj studij je temelj poslovnog i osobnog razvoja pojedinca, kao i budućeg napredovanja u organizacijskoj hijerarhiji.

Program potiče kvalitetno razumijevanje makro, mikro i internog poslovnog okružja organizacije te stjecanje svih vještina i znanja neophodnih za razumijevanje upravljanja resursnom bazom u organizacijskom okružju, uključujući i soft skills menadžmenta i vodstva, kao i djelovanje u interkulturalnom okružju.

Dodatno obilježje koje diferencira ovaj studij od srodnih je izvođenje kolegija na engleskom i drugim jezicima te ponuda od čak 20 izbornih predmeta, koji studentima omogućavaju samostalno oblikovanje dijela programa. Ovime studenti  u skladu s vlastitim interesima i okolnostima produbljuju kompetencije u određenom užem području te šire svoju svjesnost o mogućnostima daljnjeg obrazovanja po završetku studija.

Brošura
Više o upisima

Struktura studija

Studij te osposobljava za donošenje kompleksnih odluka u izazovnom okruženju te donošenje dugoročnih odluka za poboljšanje osobnog razvoja i rasta, čime stječeš kompetencije svojstvene strateškom vodstvu i vrhovnoj razini menadžmenta u organizacijama. 

Uz 11 obveznih kolegija na prvoj godini studija biraš i tri izborna kolegija iz ponude od ukupno 20 izbornih kolegija. Tijekom prve godine studija izvode se kolegiji koji pružaju specijalistička znanja za obrazovanje modernih lidera i menadžera upravljačkih funkcija u poduzećima i drugim poslovnim sustavima i organizacijama. Naime, polaznici studija stječu potrebna znanja i vještine iz poslovne ekonomije, poslovnog upravljanja i menadžmenta.

Tijekom druge godine izvode se kolegiji koji dodatno produbljuju stručne kompetencije i sposobnosti studenata za moderno vodstvo i menadžment. Na drugoj godini uz sedam obveznih kolegija biraš i jedan izborni kolegij iz ponude od ukupno 20 izbornih kolegija.  

Od 18 obveznih kolegija, šest se izvodi na engleskom jeziku, dok se od 20 izbornih kolegija, sedam izvodi na engleskom i drugim jezicima. Stručnu praksu i diplomski rad također možeš polagati na engleskom jeziku. Uvjet za završetak studija je i izrada diplomskog rada na hrvatskom ili stranom jeziku pod mentorstvom nekog od nastavnika tijekom posljednjeg semestra studija, čime pokazuješ svoju integriranu kompetentnost u području.

Stručna praksa

Budući je cilj diplomskog studija pripremiti studente za zahtjeve globalnog poslovanja i dovesti ih u izravan kontakt s potencijalnim poslodavcima i njihovim načinima rada, stručna praksa je obavezni dio studijskog programa i obaveza svih redovnih studenata. 

Cilj stručne prakse je kroz praktičnu nastavu i konkretan rad u odabranoj organizaciji koja je dio nastavne baze Veleučilišta Edward Bernays aplicirati znanja i vještine primjenjive u širokom spektar poslovnog djelovanja i vođenja operacija i timova u organizacijama, kao i steći inicijalno radno iskustvo i kompetencije koje studentima omogućuju kvalitetno uključivanje na tržište rada.

Sadržaj stručne prakse je stjecanje uvida i inicijalnih radnih iskustava te upoznavanje studenta sa različitim poslovnim područjima, kako bi provjerili svoje izbore profesija i buduće potencijalno zaposlenje u kontroliranom okružju, kao i povezali se s budućim poslodavcima koji planiraju osnaživanje pojedinih segmenata poslovanja novim zaposlenicima. 

Kroz 300 sati stručne prakse, student prolazi sve odjele organizacije u kojima aplicira stečeno znanje i stječe konkretno iskustvo rada u realnom sektoru i iz “prve ruke“ dobiva uvid u potrebne vještine i kompetencije za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Student svoje iskustvo opisuje u dnevniku stručne prakse, kojeg nakon obavljene prakse predaje koordinatoru za stručnu praksu. Stručnu praksu možeš polagati na engleskom jeziku.

Studenti provode stručnu praksu u organizacijama iz različitih industrija, a poslovi koje studenti obavljaju u organizacijama uvijek su iz područja poslovnih aktivnosti organizacije, konkretno povezanih s poslovnom ekonomijom.

Više o stručnoj praksi na Bernaysu možeš pročitati ovdje.

Izborni kolegiji

Sukladno temeljnim vrijednostima kojima teži studijski program Vodstvo i menadžment u ponudi Studija je 20 izbornih kolegija koji obrađuju avangardne teme iz područja vodstva i menadžmenta. Ponuda od 20 izbornih predmeta omogućava ti samostalno oblikovanje dijela studijskog programa u skladu s vlastitim interesima i preferencijama te stjecanje kompetencija u određenom užem području u kojem se želiš usavršavati po završetku studija. Sve dodatno omogućava mobilnost i internacionalizaciju studiranja.

Od 20 izbornih kolegija, sedam se izvodi na engleskom i drugim jezicima. 

Pregled izbornih kolegija donosi tablica niže:

Uvjet upisa izbornog kolegija na engleskom jeziku je B2 razina, a na njemačkom i francuskom jeziku B1 razina. Napomena: *the course Croatian Language and Culture is offered as an Facultative Course only for Erasmus students.

Ishodi 

Diplomski studij ima za cilj opremiti studente znanjima i vještinama za širok spektar poslovnog djelovanja i vođenja operacija i timova u organizacijama. Sposobnosti i kompetencije poslovnog upravljanja na način kako ih konceptualizira stručni diplomski studij značajno nadmašuju tradicionalna ekonomskih znanja, pružajući interdisciplinarna znanja o poslovanju u globalnom okružju, upravljanju poslovanjem, odlučivanju i vođenju.

Generički ishodi učenja

Opći ishodi učenja

Specifični ishodi učenja

Program DIPLOMSKOG studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji
30
Leadership (en)
30+10
5
Psihologija komuniciranja
20+20
5
Digital Marketing (en/hr)
20+20
5
Organizacijski dizajn
20+10
4
Organizational culture (en)
15+15
4
Menadžment u javnim politikama
15+15
4
Praktikum
0+90
3

SEMESTAR  2. (ljetni)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji
18
Transformacijsko vodstvo
30+10
5
Intercultural  Management (en)
20+20
5
Global Business Practicum (en)
0+90
3
45+45
12
Izborni kolegij 1
4
Izborni kolegij 2
4
Izborni kolegij 3
4

DRUGA GODINA, SEMESTAR 3. (zimski)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji
26
Korporativno upravljanje
30+10
5
Brand Management (en)
20+20
5
Strateško upravljanje ljudskim potencijalima
20+10
4
Poslovna strategija
20+10
4
Strateško komuniciranje
15+15
4
Vođenje organizacijskih promjena
20+10
4
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS boda, najmanje jedan kolegij)
4
Izborni kolegij 1
4

SEMESTAR 4. (ljetni)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji
30
Metodologija društvenih znanosti
20+20
5
Stručna praksa
0+300
10
Diplomski rad
0+450
15

Popis izbornih predmeta na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Vodstvo i menadžment

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Skupina A – Interdisciplinarni kolegiji
Bihevioralna ekonomija
15+15
4
Odnosi s investitorima
15+15
4
Strategije turističke promocije
15+15
4
Hrvatska kao brend
15+15
4
Upravljanje prostorom u turizmu
15+15
4
Poduzetništvo u kreativnim industrijama
15+15
4
Event menadžment
15+15
4
Leadership coaching
15+15
4
Autentično vodstvo
15+15
4
Menadžerske vještine
15+15
4
Savjetovanje i psihoterapija u interpersonalnoj komunikaciji
15+15
4
Uvjet upisa kolegija na stranom jeziku jest odgovarajuća razina znanja: B2 za engleski jezik, B1 za njemački i francuski jezik.* Only for Erasmus students
Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Skupina B – Modul EMT - Upravljanja doživljajem uturizmu (12 ECTS)
Upravljanje iskustvom i doživljajem
15+15
5
Praktikum za upravljanje   doživljajem u turizmu  
0+30
2
Strategije turističke promocije***
15+15
5
Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Skupina C – Kolegiji na stranim jezicima
Women and Political Leadership
20+10
4
Data Driven Decision Management (en)
15+15
4
Intercultural Communication (en)
20+10
4
Unternehmenskommunikation (de)
15+15
4
Communication interculturelle (fr)
15+15
4
Croatian Language and Culture (en/hr/fr)*
10+20
4
Napomena: * Uvjet upisa kolegija na stranom jeziku jest odgovarajuća razina znanja: B2 za engleski jezik, B1 za njemački ifrancuski jezik. ** Only for Erasmus students. *** Kolegij se izvodi uzimskom semestru
Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Skupina D – Stručni i znanstveni projekti
Participatory Action Research BLAB
4
Stručni projekt vodstva
4

Gdje raditi nakon završenog diplomskog studija?

Studirajući na Bernaysu, učit ćeš i pripremati se za uspješnu poslovnu karijeru više razine menadžmenta u organizacijama različitih profila ili za pokretanje, vođenje i upravljanje vlastitim poduzetničkim poduhvatom. Studij razvija analitičko, sistemsko i kreativno razmišljanje te sposobnost prepoznavanja  konteksta okruženja i poslovnih situacija te sposobnost i potreba ljudskih potencijala, s ciljem stvaranja proaktivne organizacijske kulture, growing mindseta te uspješnog vođenja i upravljanja timovima, kao i organizacijskom konkurentnošću i održivošću.

Riječ je o dinamičnom poslu s fokusom na odgovornost i ostvarivanje ciljeva koje podrazumijeva vođenje ljudi i upravljanje organizacijskim cjelinama, aktivnostima i poslovanjem, a zahtjeva hrabrost, snalažljivost, timski rad, emocionalnu inteligenciju uz napredne upravljačke vještina i vještine vodstva te promišljanje, odlučivanje, odgovornost, agilnost i stručnost, kao i vođenje ljudi i drugih organizacija. 

Potreba tržišta rada za stručnjacima u području vodstva i korporativnog upravljanja kao svojstvenog meta-menadžmenta proizlazi iz činjenice da se internacionalno i nacionalno makro i mikro okružje značajno promijenilo i nastavlja se ubrzano mijenjati, slijedom disruptivnih promjena u različitim sektorima gospodarstva. 

Kako studij Vodstvo i menadžment obrazuje i stvara poslovne lidera i moderne menadžere današnjice koji će moći uspješno savladavati društvene i poslovne izazove, magistri poslovnog upravljanja – (Master in Leadership and Management – MLM) profila bit će konkurentni na tržištu na pozicijama višeg menadžmenta te će moći suvereno odgovoriti na potrebe tržišta rada za stručnjacima vodstva u poslovanju u različitim industrijama i organizacijskim formatima, budući da će imati izgrađene kompetencije vrhovne razine i moći voditi i suportivno poticati ostvarivanje poslovnih ciljeva u širokom spektru poslovnih i poduzetničkih aktivnosti. 

DIPLOMA
Završetkom stručnog diplomskog studija Vodstvo i menadžment stječe se stručni naziv: stručni magistar poslovnog upravljanja. Kratica: mag. oec.
Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pogledajte našu  Politiku privatnosti za više informacija.