Inicijalna akreditacija i reakreditacija

Inicijalna akreditacija i reakreditacija

Bernaysovi studijski programi zadovoljavaju sve standarde kvalitete te ispunjavaju potrebne uvjete prema definiranim standardima kvalitete

Inicijalna akreditacija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 14. listopada 2015. izdalo je Bernaysu Dopusnicu za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja i izvođenje dvaju studijskih programa: preddiplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment i specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje odnosima s javnošću.

Tako je nakon dvije akademske godine iznimno uspješne suradnje sa Sveučilištem u Dubrovniku i izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za komunikologiju svoje mentorske institucije, za Bernays počelo novo razdoblje u kojem je kao samostalno visoko učilište počeo izvoditi vlastite studijske programe.

Nakon četiri godine uspješnog izvođenja studija komunikacija Bernays je napravio snažan iskorak u područje turizma. Zahvaljujući dopusnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ak. god. 2017./2018. Bernays je počeo s izvođenjem nastave na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije, dok je izvođenje diplomskog studija Upravljanje doživljajem u turizmu započelo u ak. god. 2020./2021.

Potaknuti preporukama Strategije za razvoj turizma 2020. i kontinuiranim zahtjevima tržišta, Bernays je kreirao nove studijske programe – preddiplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije i diplomski studij Upravljanje doživljajem u turizmu – koji studentima pružaju primjenjiva znanja i vještine za aktivno i učinkovito uključivanje u radne i upravljačke procese u turizmu.

Postupak inicijalne akreditacije u ovome trenutku prolaze dva nova Bernaysova studija na prijediplomskoj i diplomskoj razini iz područja psihologije i poslovnog upravljanja.

O inicijalnoj akreditaciji

Inicijalna akreditacija studijskih programa je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete novih studijskih programa koje predlažu privatna visoka učilišta te javna veleučilišta i visoke škole, uz iznimku studijskih programa na javnim sveučilištima. Cilj je postupka inicijalne akreditacije studijskih programa provjeriti zadovoljava li predloženi studijski program potrebne standarde kvalitete. Svrha je postupka inicijalne akreditacije osigurati da predloženi studijski program ispunjava potrebne standarde kvalitete kako bi visoko učilište moglo započeti s njegovim izvođenjem te ujedno potaknuti unaprjeđenja novoga programa što se prati u postupku naknadnog praćenja.

Reakreditacija

Bernays je u ožujku 2020. uspješno prošao kroz proces reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje te je temeljem završnog izvješća stručnog povjerenstva i očitovanja visokog učilišta, Akreditacijski savjet AZVO-a donio Akreditacijsku preporuku kojom je nadležnom ministru preporučio izdavanje potvrde za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Stručno povjerenstvo je nakon postupka reakreditacije Bernaysa istaknulo velik broj tvrtki-partnera za obavljanje stručne prakse, sustav nagrađivanja izvrsnosti, potporu pri usavršavanju nastavnika, obveznu stručnu praksu na svim studijskim programima, znanstvene aktivnosti te veliko zadovoljstvo djelatnika i studenata.

O reakreditaciji

Reakreditacija visokih učilišta je obavezan postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih visokih učilišta koji se provodi u petogodišnjim ciklusima. Cilj je postupka reakreditacije provjeriti ispunjava li visoko učilište potrebne uvjete (akademski prag) i vrednovati i ocijeniti kvalitetu visokog učilišta prema definiranim standardima kvalitete te preporučiti daljnja unaprjeđenja. Svrha je postupka reakreditacije potaknuti daljnji razvoj kvalitete u glavnim aspektima rada visokog učilišta te osigurati da studenti studiraju na visokim učilištima/studijskim programima koji ispunjavaju potrebne uvjete.