Upisna dokumentacija

I.

Dokumentacija za upis na stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment i stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje

Natječaju za upis na stručni prijediplomski studij prilaže se sljedeća dokumentacija:
  • Svjedodžbe sva četiri razreda i završnoga ispita (državne mature) srednjoškolskoga obrazovanja (izvornici ili ovjerene preslike);
  • Rodni list (izvornik, ovjerena preslika ili iz e-građana);
  • Domovnica (izvornik, ovjerena preslika ili iz e-građana);
  • Preslika osobne iskaznice;
  • Jedna fotografije formata 4x6 cm;

Kandidati koji su završili srednje obrazovne kvalifikacije u općim, gimnazijskim, umjetničkim ili strukovnim programima izvan Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

I.

Dokumentacija za upis u stručni diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću i stručni diplomski studij Vodstvo i menadžment

Natječaju za upis na stručni diplomski studij se prilaže sljedeća dokumentacija:
  • Diploma ili potvrda stručnoga ili sveučilišnoga studija (izvornik ili ovjerena preslika) po kojemu je stečeno najmanje 180 ECTS bodova;
  • Rodni list (izvornik, ovjerena preslika ili iz e-građana);
  • Domovnica (izvornik, ovjerena preslika ili iz e-građana);
  • Preslika osobne iskaznice;
  • Jedna fotografije formata 4x6 cm.