Propedeutika psihoterapije

Bernays je 2018. prvi u Hrvatskoj počeo s izvođenjem programa Propedeutika psihoterapije te je do danas izvodio program za šest generacija polaznika.
Propedeutika psihoterapije
Propedeutika psihoterapije

Program Propedeutika psihoterapije donosi nužno obrazovanje iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti potrebnog za obavljanje djelatnosti psihoterapije u slučajevima kada polaznik psihoterapijske edukacije ne udovoljava uvjetima potrebnog formalnog obrazovanja iz čl. 6., st. 1., t. 1. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22).

Program se izvodi sukladno dopusnici Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) i Pravilniku o propedeutici psihoterapije donesenom od strane SPUH-a.

Jedini smo program Propedeutike psihoterapije koji obveznu teorijsku nastavu i stručnu praksu propisanu Pravilnikom o propedeutici psihoterapije proširuje s dodatnim temama u sklopu dopunskog programa Psihoterapijski praktikum, kroz ciklus godišnjih stručnih i popularno-znanstvenih interaktivnih radionica koje polaznicima pružaju mogućnost stjecanja specijaliziranih psihoterapijskih vještina.

Što vas očekuje na Bernaysu?

 • 17 vrhunskih predavača (znanstveno i praktično iskustvo)
 • Održavanje nastave u terminima prilagođenim zaposlenim osobama
 • Najveći izbor radilišta za praksu (odabir prema preferencijama polaznika)
 • Nastava proširena temama u sklopu Psihoterapijskog praktikuma
 • Online upisi i predaja dokumentacije
 • Digitalna evidencija prisutnosti polaznika i elektronički upisnik ocjena
 • Hibridna nastava (kombinacija fizičke i online nastave)
 • Šest generacija i više od 200 zadovoljih polaznika od 2018. godine

Trajanje i izvođenje programa

 • Trajanje programa: 590 sati
 • Teorijska nastava: 360 sati
 • Stručna praksa: 230 sati
 • Nastavno opterećenje: 60 ECTS

Teorijska nastava se izvodi prema hibridnom modelu uz kontaktnu nastavu u učionici i mogućnost praćenja nastave putem live streama izvan učionice. Termini teorijske nastave prilagođeni su zaposlenim osobama te se održavaju tijekom tjedna od srijede do petka izvan radnog vremena (18:00 do 21:00 sati) uz slobodne vikende bez nastave. Teorijska nastava uključuje 10 predmeta koje izvodi 17 vrhunskih stručnjaka psihologa, psihijatara, psihoterapeuta, djelatnika u zdravstvenim institucijama i  znanstvenika tijekom razdoblja od 10 mjeseci (listopad - srpanj).

Konzultativno-instruktivna nastava podrazumijeva da polaznici dio sadržaja uče samostalno u odgovarajućem vremenu i tempu u ukupnom trajanju od 110 sati, a provodi se u vidu skupnih i individualnih konzultacija.

Stručna praksa je obavezna za sve polaznike koji žele steći Certifikat o završetku programa. Praksu osigurava Bernays kao organizator programa kroz suradnju s mrežom nastavnih radilišta (psihijatrijske, psihosocijalne, zdravstvene ustanove i udruge). Polaznici također imaju mogućnost samostalnog pronalaska i predlaganja radilišta u kojem žele obaviti praksu.

Polaznik praksu može pohađati nakon što je odslušao sve predmete i položio sve ispite. Praksa traje 230 sati te se sastoji od:

 • 60 sati kliničke prakse u psihijatrijskim ustanovama
 • 100 sati prakse u psihosocijalnim ustanovama
 • 20 sati supervizije prakse (individualno ili grupno u organizaciji Bernaysa)
 • 50 sati osobnog rada na sebi (individualno ili grupno) kod registriranog psihoterapeuta, člana HKPT-a
BR. SATI
SP
Nastavna cjelina (10 predmeta teorijske nastave + praksa)
SK
IK
Uk.
ECTS
bodovi
Psihijatrija
izv. prof. dr. sc. Tihana Jendričko  
doc. dr. sc. Domagoj Vidović
doc. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman
prof. dr. sc. Ante Bagarić
dr. sc. Aleksandar Savić, dr. med.
dr. sc. Mirna Sisek Šprem
doc. dr. sc. Goran Arbanas
mr. spec. Iva Žegura, klinički psiholog, prof.
60
30
0
90
9
Rehabilitacija
prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak
35
10
0
45
5
Biološka osnova psihičkih procesa
dr. sc. Aleksandar Savić, dr. med., specijalist psihijatrije
20
10
0
30
5
Opća psihologija
prof. dr. sc. Predrag Zarevski
20
10
0
30
5
Psihoterapijske teorije i tehnike
dr. sc. Tamara Prevendar, prof. psihologije
20
10
0
30
4
Razvojna psihologija
prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander
20
10
0
30
7
Teorije ličnosti
doc. dr. sc. Mladen Mavar
20
10
0
30
6
Socio-kulturološki kontekst psihoterapije
prof. dr. sc. Marina Ajduković
20
10
0
30
3
Specifičnosti znanstvenoistraživačkog rada u psihoterapiji
prof. dr. sc. Dean Ajduković
20
10
0
30
3
Etika
Vedran Korušić, dipl. filozof
15
0
0
15
2
Praksa u psihijatrijskoj ustanovi
60
2
Praksa u psihosocijalnim ustanovama
100
3
Supervizija prakse
20
1
Osobno iskustvo rada na sebi
50
4
250
110
230
360
60
UKUPNO
590

Informacije o upisu

U tijeku je upis u 7. generaciju polaznika programa - prijavi se!

Uvjet za upis na program Propedeutika psihoterapije je završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

Nakon prijave putem online prijavnice, za upis kandidat treba dostaviti:

 • Diplomu ili potvrdu završenog studija,
 • Presliku osobne iskaznice;
 • Potvrdu o upisanoj ili završenoj edukaciji u priznatom psihoterapijskom pravcu u RH ili izvan RH (ako je posjeduje)

Dokumentacija se predaje skenirana ili osobno u Studentskoj referadi. Kopije i skenove dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Više informacija o upisu

Franjo Skoko

franjo.skoko@bernays.hr

+385 (0)1 400 81 65

Osobnim posjetom Bernaysu na adresi: Ulica grada Vukovara 23, Zagreb

Školarina 

Školarinu za program Propedeutika psihoterapije moguće je platiti u tri različita modela (uključena sva davanja):

Model A

2.680 eura (20.192,46 kuna) - za jednokratnu uplatu

Model B

2.760 eura (20.795,22 kuna) - za uplate u 2 obroka

Model C

2.840 eura (21.397,98 kuna) - za plaćanje u 3 do 12 obroka

Polaznici programa 

Propedeutika psihoterapije je program namijenjen polaznicima koje žele steći nužne preduvjete za početak/nastavak formalnog obrazovanja iz područja psihoterapije te polaznicima edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj koji nemaju prethodno završen diplomski studij u polju temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, psihologije, socijalne djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, pedagogije i logopedije.

Program mogu upisati i polaznici edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj koji su prethodno završili minimalno preddiplomski studij psihologije, medicine, socijalnog rada ili rehabilitacijskih znanosti, ali se žele dodatno usavršiti i educirati iz ovog područja.

Završetkom programa polaznik stječe osnovne uvjete za nastavak formalnog obrazovanja u nekom od psihoterapijskih pravaca, te preduvjete za stjecanje titule „Savjetodavni terapeut“, na temelju koje Hrvatska komora psihoterapeuta upisuje ovlaštenog savjetodavnog terapeuta u upisnik članova Komore.

Partner programa – SPUH

Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) je organizacija usmjerena prema razvoju i promicanju psihoterapije sukladno europskim standardima. Cilj mu je osiguranje uvjeta za uspostavu zvanja psihoterapeuta i ujednačavanje psihoterapijske prakse.

Psihoterapijske udruge udružene u Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), kao članice Europske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP), organiziraju edukacije iz psihoterapije prema europskim standardima nakon završetka kojih se stječe europska diploma (ECP). Udruge rade na zakonodavnom uređenju potrebnom za uspostavu zvanja psihoterapeuta te na promicanju psihoterapije organizacijom: seminara, radionica, promidžbenih aktivnosti i nakladničke djelatnosti.

SPUH je osnovan 1998. godine. Aktualni predsjednik je Vedran Korušić, dipl. filozof, grupni i individualni psihoterapeut (ECP), a tajnica udruge Ivona Maričić Kukuljan, dipl. psiholog, ECP prihoterapeut.

Mrežne stranice SPUH-a možete posjetiti putem ovoga linka.

Završni certifikat

Nakon položenih svih ispita i odrađene obavezne stručne prakse, Bernays polazniku izdaje Certifikat kao dokaz o uspješnom završetku programa Propedeutika psihoterapije. Certifikat sadrži osobne podatke polaznika, informacije o trajanju programa i ispunjenim obavezama.

Prilog uz certifikat

Uz Certifikat polazniku se izdaje dodatna isprava, tzv. Prilog uz certifikat čija je svrha pružanje nezavisnih podataka o Programu radi olakšanja međunarodne transparentnosti, prijenosa ECTS bodova te pravičnog i formalnog priznavanja završenog programa od strane SPUH-a i Hrvatske komore psihoterapeuta.

Priznavanje certifikata

Certifikat i Prilog uz certifikat polaznik dostavlja SPUH-u kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za daljnje formalno obrazovanje iz područja psihoterapije u nekom od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj, koje je potrebno za obavljanje djelatnosti savjetodavnog terapeuta, a sukladno Zakonu od djelatnosti psihoterapije (NN 18/22, na snazi od 3. veljače 2022.).

UPIŠI SE U PROGRAM!
kontakti