Stručna praksa

Studenti Bernaysa teorijski stečena znanja u nastavi tijekom studija upotpunjuju s kvalitetnim praktičnim radom kojega obavljaju u okviru studentskog radilišta i to s ciljem kvalitetne pripreme završetka studija i lakšeg uključivanja na tržište rada. Studentska praksa čini obavezni dio studijskih programa na Bernaysu.
Stručna praksa
Studenti Bernaysa obvezni su teorijski stečena znanja u nastavi tijekom cijelog studija upotpuniti praktičnim radom na nastavnom radilištu s ciljem povezivanja prakse, znanosti i visokog obrazovanja, kako bi postigli najbolje rezultate u učenju te razvili kompetencije, znanja i vještine koje će im omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada i bolju zapošljivost.

Od prvog dana Bernays kontinuirano gradi mrežu partnera koju trenutno čini više od 130 vodećih medijskih kuća, marketinških agencija i agencija za odnose s javnošću, domaćih i inozemnih tvrtki i korporacija, svjetski poznatih hotelskih lanaca, turističkih zajednica te različitih organizacija iz područja komunikacijske industrije i poslovne ekonomije u koje studenti odlaze na praksu.

Cjelokupni sustav prakse planiran je i postavljen do posljednjeg detalja, sve s ciljem da studenti kroz tri godine trajanja prijediplomskih studija steknu iskustva iz svih područja komunikacijskog menadžmenta i poslovnog upravljanja, a studenti diplomskih studija razviju kompetencije potrebne za uspješno menadžersko upravljanje komunikacijama i odnosima s javnošću te vodstvom i menadžmentom. U tu svrhu studenti stručnu praksu obavljaju u nastavnim radilištima koja osiguravaju sve uvjete za stjecanje potrebnih praktičnih znanja i vještina iz područja studija.

Osim stručne prakse, studenti imaju kontakt s realnim sektorom kroz praktikume, posebno osmišljene praktične kolegije koje vodi niz iskusnih praktičara. Svaki student tijekom stručnog prijediplomskog i diplomskog studija na Bernaysu prolazi kroz više od 1000 sati prakse u nizu partnerskih institucija, ali i na vježbama u okviru praktikuma. 

Stručna praksa organizira se svake godine u ljetnom semestru pomoću najinovativnijeg sustava u Hrvatskoj – Burze prakse. Studenti i poslodavci povezani su kroz sustav u kojem se obavlja sva razmjena podataka, a studenti samostalno mogu birati željenu organizaciju i ponuđene termine za stručnu praksu prijavljujući se na slobodna mjesta.

Trajanje prakse na studijima Komunikacija

Prijediplomski:

Stručna praksa na prijediplomskom stručnom studiju Komunikacijski menadžment traje najmanje 360 sati. Na prvoj godini studenti pohađaju 60 sati terenske nastave za što dobivaju 2 ECTS boda, na drugoj godini studija stručna praksa traje po 60 sati i studenti za nju dobivaju  2 ECTS boda. Tijekom treće godine studija stručna praksa traje 300 sati i studenti za nju dobivaju 10 ECTS bodova.

Diplomski:

Stručna praksa na diplomskom stručnom studiju Upravljanje odnosima s javnošću traje najmanje  240 sati na prvoj godini studija i nosi 8 ECTS bodova te 300 sati na drugoj godini studija te nosi 10 ECTS bodova, što ukupno tijekom diplomskoga studija čini najmanje 540 sati koje studenti provedu na stručnoj praksi.

Studenti stručnog prijediplomskog studija komunikacija prva iskustva stječu u medijskim redakcijama svih vrsta, a zatim svoje komunikacijske vještine, kreativne i analitičke kompetencije, unaprjeđuju u agencijama za odnose s javnošću i marketinškim agencijama, korporacijama te istaknutim hrvatskim tvrtkama radeći na razvoju i provođenju različitih komunikacijskih i kreativnih strategija.

Trajanje prakse na studijima Poslovne ekonomije

Prijediplomski:

Stručna praksa na prijediplomskom stručnom studiju Poslovno upravljanje provodi se na trećoj godini studija i to u trajanju od 300 sati za što studenti dobivaju 10 ECTS bodova. Na smjeru menadžmenta u turizmu, studenti pohađaju ukupno 90 sati za što dobivaju ukupno 3 ECTS boda.

Diplomski:

Stručna praksa na diplomskom stručnom studiju Vodstvo i menadžment traje najmanje  300 sati na drugoj godini studija i nosi 10 ECTS bodova. Na prvoj godini studenti pohađaju Praktikum u ukupnom trajanju 90 sati za što dobivaju ukupno 3 ECTS bodova.

Studenti stručnog prijediplomskog studija poslovne ekonomije obavljaju stručnu praksu brojnim poduzećima bilo da se radi o velikim korporacijama, srednjim poduzećima ili startupima, financijskim institucijama, savjetodavnim tvrtkama, neprofitnim organizacijama ili javnom sektoru koji se bavi djelatnostima sukladnima studijskom programu stručnog studija.

Trajanje prakse na studijima Turizam

Prijediplomski:

Stručna praksa na prijediplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije provodi se na trećoj godini studija i to u trajanju od 300 sati za što studenti dobivaju 10 ECTS bodova. Na prvoj i drugoj godini studenti pohađaju ukupno 210 sati terenske nastave koja donosi ukupno 7 ECTS bodova.

Diplomski:

Stručna praksa na diplomskom stručnom studiju Upravljanje doživljajem u turizmu traje najmanje 300 sati na drugoj godini studija i nosi 10 ECTS bodova. Na prvoj godini studenti pohađaju Praktikum za upravljanje doživljajem u ukupnom trajanju 90 sati za što dobivaju ukupno 8 ECTS bodova.

Studenti stručnog prijediplomskog studija turizma obavljaju stručnu praksu u turističkim agencijama i destinacijama, hotelijerskim lancima, turističkim zajednicama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, event menadžment kompanijama i agencijama, strukovnim udrugama u turizmu, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, marinama i lučicama nautičkog turizma, poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu stručnog studija. 

Burza prakse - Najinovativniji sustav studentske prakse u Hrvatskoj

Organizacija stručne prakse jedna je od aktivnosti na koju je Bernays posebno ponosan. Osim što svim studentima osigurava stručnu praksu te u njihovo ime dogovara sve uvjete pohađanja stručne prakse, Bernays ima jedan od najmodernijih sustava odabira i pohađanja obavezne stručne prakse. Na taj se način studentima osigurava stjecanje maksimalnog primjenjivog znanja tijekom studiranja.

Bernays se za organizaciju studentske prakse koristi elektroničkim sustavom pod nazivom Burza prakse. Radi se o posebnom administrativnom sustavu, koji je studentima dostupan putem BEduce. U tom se sustavu nalazi baza podataka svih Bernaysovih partnera u kojima studenti mogu odrađivati stručnu praksu.

Studentima svih godina se putem Burze prakse u ljetnom semestru u tri kruga objavljuju termini i mjesta na koja mogu ići na praksu te uvjeti za pohađanje stručne prakse u organizacijama s kojima Bernays ima sklopljen ugovor o suradnji. Putem navedenog sustava studenti samostalno mogu birati željenu organizaciju i ponuđene termina za stručnu praksu prijavljujući se na slobodna mjesta. Organizacija koju studenti odaberu na Burzi praksi prvog dana prakse studentu dodjeljuje mentora, koji ga prati i usmjerava cijelo vrijeme te po završetku prakse potpisuje dokumente o odrađenoj stručnoj praksi.

Bernays je do sada potpisao partnerske ugovore s više od 130 organizacija i zahvaljujući tome studenti svih godina odrade preko 25.000 sati prakse.

Nositelji studentske prakse i administrativna podrška