Školarina

Školarina

I.

Godišnja školarina za upis na stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment ili stručni prijediplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije

Model A:

3.300,00 eur (24.863,85 kuna)

Cijeli iznos školarine uplaćuje u roku od osam dana od upisa.

Model B:

3.450,00 eur (25.994,03 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 1.725,00 eur (12.997,02 kuna) početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Model C:

3.600,00 eur (27.124,20 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 600 eur (4.520,70 kuna), a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

*Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Školarina uključuje

 • ­Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Svečanu promociju prvostupnika i diplomanata.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.

I.

Godišnja školarina za upis na stručni diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću i stručni diplomski studij Upravljanje doživljajem u turizmu

:

Model A:

3.700,00 eur (27.877,65 kuna)

Cijeli iznos školarine uplaćuje se u roku od osam dana od upisa.

Model B:

3.850,00 eur (29.007,83 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 1.925,00 eur (14.503.91 kuna) početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Model C:

4.000,00 eur (30.138,00 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 600 eur (4.520,70 kuna), a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

*Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Školarina uključuje

 • ­ Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Svečanu promociju prvostupnika i diplomanata.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.
kontakti