Školarina

Školarina

I.

Godišnja školarina za upis na stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment ili stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje

Model A:

3.300,00 eur (24.863,85 kuna)

Cijeli iznos školarine uplaćuje u roku od osam dana od upisa.

Model B:

3.450,00 eur (25.994,03 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 1.725,00 eur (12.997,02 kuna) početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Model C:

3.600,00 eur (27.124,20 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 600 eur (4.520,70 kuna), a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

*Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Školarina uključuje

 • ­Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Svečanu promociju prvostupnika i diplomanata.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.

I.

Godišnja školarina za upis na stručni diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću i stručni diplomski studij Vodstvo i menadžment

:

Model A:

3.700,00 eur (27.877,65 kuna)

Cijeli iznos školarine uplaćuje se u roku od osam dana od upisa.

Model B:

3.850,00 eur (29.007,83 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 1.925,00 eur (14.503.91 kuna) početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Model C:

4.000,00 eur (30.138,00 kuna)

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 600 eur (4.520,70 kuna), a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

*Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Školarina uključuje

 • ­ Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Svečanu promociju prvostupnika i diplomanata.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.
Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pogledajte našu  Politiku privatnosti za više informacija.