Politička akademija
Upisi u tijeku!

Politička akademija interdisciplinarni je program namijenjen akterima političkog života Republike Hrvatske koji u njemu participiraju na različitim strateškim i operativnim razinama te svima koji žele razvijati svoje kompetencije na području politike. Program na jednom mjestu nudi kompletna znanja neophodna za kvalitetnije političko djelovanje.
Politička akademija
Politička akademija
Trajanje programa: 120 sati
Teorijska nastava: 80 sati
Samostalno rješavanje zadatka: 30 sati
Konzultacije, govorne vježbe i individualni intervjui: 10 sati
10 modula
19 predavača
Subota 9.00 – 17:00

Politička akademija okuplja predavače s bogatim teorijskim znanjem i praktičnim iskustvom u upravljanju političkim procesima, savjetovanju političkih aktera ili analiziranju hrvatske i međunarodne političke scene, a dio njih posjeduje i iskustvo stečeno obnašanjem različitih funkcija u izvršnoj vlasti i lokalnoj politici.

Posebnost programa su predavači iz različitih političkih opcija što programu daje dodatnu širinu, a polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih znanja od predavača sa različitog političkog spektra u Republici Hrvatskoj. Popis predavača u okviru programa Političke akademije dostupan je ovdje.

Trajanje i izvedba programa

Program se provodi kroz tri mjeseca u obliku 10 tematskih modula, a traje ukupno 120 školskih sati (80 nastava, 30 samostalno rješavanje zadataka i 10 konzultacije, govorne vježbe i provedba individualnih intervjua)

Prilagođen je hrvatskom političkom okruženju, primjenjiv je u političkom djelovanju polaznika, uključiv i otvoren za sve polaznike bez obzira na njihove političke preferencije i stranačke boje.

Nastava se izvodi subotom na Bernaysu (Ulica grada Vukovara 23, Zagreb). Za polaznike koji iz opravdanih razloga neće moći sudjelovati na pojedinim modulima nastave u Zagrebu, bit će osigurana mogućnost njihovog sudjelovanja na nastavi online korištenjem digitalnih platformi za učenje na daljinu, kao i pristup ključnim materijalima koji se koriste za izvedbu nastave.

Nakon uspješnog završetka programa edukacije polaznici dobivaju Certifikat.

Personaliziran pristup polaznicima

Nakon prijave na Političku akademiju, s polaznicima se obavljaju ulazni intervjui uz primjenu posebno kreiranih upitnika s ciljem utvrđivanja njihove trenutne razine iskustva i razvojnih potreba.

Za vrijeme provedbe edukacije polaznici dobivaju zadatke kako bi na praktičan način mogli primijeniti novostečena znanja. U sklopu programa za polaznike se organiziraju i individualne vježbe za glas i govor s fonetičarem u trajanju od dva sata.

Po završetku nastave na programu s polaznicima se obavljaju završni intervjui koji rezultiraju preporukama za daljnji osobni i politički razvoj svakog od polaznika.

Polaznici programa

Polaznici Političke akademije mogu biti: gradonačelnici/načelnici/župani i njihovi zamjenici, članovi gradskih i općinskih vijeća te županijskih skupština, pročelnici i zamjenici gradskih/općinskih/županijskih upravnih odjela, direktori/voditelji/članovi uprave trgovačkih društava/ustanova u vlasništva JLS-a, saborski zastupnici i drugi dionici političkog života u Hrvatskoj koji žele unaprijediti svoja znanja i kompetencije s područja političkog djelovanja.

Izvedbeni plan

Sadržaj svakog modula podijeljen je na tematske cjeline koje se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio izvodi se u obliku interaktivnih izlaganja te sadrži ključne informacije i savjete za svako tematsko područje, dok se praktični dio programa sastoji od vježbi i radionica te uključuje primjenu različitih upitnika, analizu primjera iz prakse, studije slučajeva te simulaciju i analizu javnih nastupa i nastupa u medijima.

Naziv modula
Predavači
Subjekti političkog sustava
Damir Jelić
Političke  stranke, koalicije i opozicija
Odnosi  moći u politici
Gospodarstvo,  projekti i civilne inicijative
Mediji,  turisti i građani
Menadžment u politici
Željko Kolar
Damir Jelić
Upravljanje  ljudskim potencijalima i organizacijom
Komunikacija  u organizaciji, donošenje odluka i kontrola
Strateško  promišljanje u politici i inovativnost
Uspješno  vođenje županije – Studija slučaja
Aspekti političkog djelovanja
Pero Maldini
Marko Paliaga
Brendiranje  gradova i destinacija
Uspješno  vođenje i brendiranje grada – Studija slučaja
Političke  ideologije i kriza demokracije
Političko  djelovanje i dosljednost u politici
Strateško liderstvo
Kenan Crnkić
Vođenje,  kategorije vodstva, razine vođenja i prioriteti kao ključ vođenja
Integritet  kao ključni element vođenja, sposobnost stvaranja pozitivne promjene i proces  rješavanja problema
Važnost  stavova u vođenju, načela razvoja suradnika, liderske metode i alati  ostvarivanja utjecaja, samodisciplina i cijena vodstva
Vizija i strateški model vodstva
Upravljanje imidžom i osobno brendiranje
Božo Skoko
Dejan Gluvačević
Upravljanje  političkim procesima
Transparentnost  u lokalnoj i regionalnoj samoupravi
Odnosi  s javnošću u politici
Kreiranje  osobnog imidža i brenda u politici
Napredne komunikacijske vještine
Smiljana Leinert Novosel
Damir Jugo
Strateško  komuniciranje u politici
Kultura  komuniciranja u hrvatskoj politici
Komunikacija  s građanima i biračima licem u licu
Komunikacija  s građanima i biračima putem digitalnih medija
Javni nastupi i govorništvo
Franjo Skoko
Anita Tripalo
Moć  javnih nastupa i utjecanje
Radionica  – priprema upečatljivog javnog govora
Tehnike  i alati za uvjerljiv govorni nastup
Radionica  – simulacija javnih nastupa, analiza i diskusija
Odnosi s medijima i nastupi u medijima
Melita Pavlek
Ivan Pakozdi
Uspostava  i izgradnja odnosa s medijima
Medijski  nastup kao alat utjecaja
Radionica - simulacija izjava za TV uz snimanje kamerom,  analizu i diskusiju
Tehnike  i zamke konferencije za novinare
Radionica - simulacija konferencije za novinare
Diplomatski protokol i političko ponašanje
Ermina Duraj
Bianca Matković
Diplomatski  protokol
Interkulturalnost  u političkom i poslovnom protokolu
Poslovno  odijevanje
Političko  ponašanje
Menadžment političkih kampanja
Mario Petrović
Krešimir Macan
Jerko Trogrlić
Priprema  i provedba političkih kampanja
Provedba  digitalnih političkih kampanja
Provedba  političke kampanje na lokalnim izborima

Informacije o upisu

Ako ste zainteresirani za pohađanje programa, prijavu možete izvršiti putem sljedeće poveznice. Nakon što popunite prijavni obrazac, mi ćemo vas povratno kontaktirati s ciljem dogovaranja sljedećih koraka u procesu upisa i izvedbe programa.

Program za treću generaciju polaznika Političke akademije započinje nakon popunjavanja grupe, očekivani početak je ožujak/travanj 2024. godine.

Kotizacija

MODEL A

Jednokratna uplata: 1.600,00 eura (12.055,20 kn)

MODEL B

Plaćanje u dva obroka: 1.700,00 eura (12.808,65 kn)

MODEL C

Plaćanje u tri obroka: 1.800,00 eura (13.562,10 kn)

* Upis polaznika završava uplatom prve rate ugovorene kotizacije.

Više informacija o upisu

Franjo Skoko

franjo.skoko@bernays.hr

+ 385 (0) 91 466 9691

+ 385 (0) 1 400 81 65

Osobnim posjetom Bernaysu na adresi: Ulica grada Vukovara 23, Zagreb

UPIŠI SE U PROGRAM!