Informacije o upisu

Informacije o upisu

I.

Uvjeti za upis na stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment i stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje

Upis na prvu godinu stručnog prijediplomskog studija na Bernaysu stječe se prijavom na natječaj za upis, a mogu se prijaviti sve osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju najmanje četiri godine.

Na natječaj se mogu prijaviti učenici koji završavaju srednju školu, ali još nisu položili državnu maturu ili učenici koji nemaju položenu državnu maturu, ali do zadnjega upisnog roka moraju završiti srednjoškolsko obrazovanje.

Mogući načini upisa:

A) Izravni upis na temelju položene državne mature (bez razredbenoga ispita)

Prijava za upis obavlja se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa na internetskoj stranici www.postani-student.hr.

B) Upis temeljem položenoga razredbenog postupka (za kandidate bez državne mature koji su srednju školu završili prije 2010.)

Uspjeh na razredbenome ispitu za kandidate koji nemaju državnu maturu vrednuje se na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena srednje škole 40%

2. Test znanja hrvatskoga jezika i opće kulture 20%

3. Provjera znanja engleskoga jezika 15%

4. Motivacijski razgovor s kandidatom 25%

C) Prelazak s drugoga visokog učilišta na 1. godinu studija

Prelaskom s drugog visokog učilišta pristupnici se mogu izravno upisati uz priloženu molbu, prijepis ocjena te ovjerenim silabusima položenih predmeta (nastavni plan i program).

D) Prelazak na 2. ili 3. godinu sa srodnoga studija drugog visokog učilišta

Bernays uz molbu i motivacijsko pismo može zainteresiranoj osobi odobriti prelazak na 2. ili 3. godinu sa srodnoga studijskog programa koje izvodi drugo visoko učilište.

Srodnim studijskim programima smatraju se oni programi koji kao obvezne kolegije imaju srodne sadržaje i ishode učenja sukladno silabusima kolegija.

Za stručni prijediplomski studij Komunikacijski menadžment to su studijski programi iz informacijskih i komunikacijskih znanosti, poput komunikologije, odnosa s javnošću, novinarstva, medija te interdisciplinarni studiji koji kombiniraju komunikacijske kolegije s ekonomijom (marketing i komunikacije), tržišno komuniciranje i sl.

Za stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje to su studijski programi iz područja ekonomije, turizma i menadžmenta.  

Povjerenstvo za priznavanje ispita i ECTS bodova precizno utvrđuje priznavanje ECTS bodova s drugoga studijskog programa i izdaje posebno Rješenje o upisu uz propisivanje polaganja razlikovnih ispita.

I.

Stručni diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću

Uvjet za upis na stručni diplomski studij završen je stručni ili sveučilišni prijediplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ (najmanje 180 ECTS bodova).

Mogući načini upisa:

A) Izravni upis prvostupnika studijskih programa iz informacijsko-komunikacijskih znanosti, ekonomije ili politologije.

B) Pravo na upis ostvaruju prvostupnici ostalih studijskih programa društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita do upisne kvote koja je određena u natječaju.

C) Kandidati studijskih programa ostalih znanstvenih ili umjetničkih područja mogu se prijaviti na natječaj ukoliko nije ispunjena kvota te uz ispunjavanje najmanje dvaju uvjeta:
  • da imaju prosjek ocjena na prijediplomskome ili diplomskome studiju najmanje 3,60;
  • ­da polože razredbeni (prijemni) ispit za diplomski studij iz općega znanja, hrvatskoga i engleskoga jezika;
  • imaju preporuke dvaju nastavnika matične ili srodne institucije;
  • ­da su u radnome odnosu najmanje pet godina, od kojih najmanje dvije godine u struci odnosa s javnošću, marketinga, novinarstva ili na upravljačkim dužnostima.

­

D) Prelazak s drugoga diplomskoga studija na 1. godinu studija

Prelaskom s drugog visokog učilišta pristupnici se mogu izravno upisati uz priloženu molbu, prijepis ocjena te ovjerenim silabusima položenih predmeta (nastavni plan i program).

E) Prelazak na 2. godinu sa srodnog studija drugog visokog učilišta

Bernays uz molbu i motivacijsko pismo može zainteresiranoj osobi odobriti prelazak na 2. godinu sa srodnoga studijskog programa koje izvodi drugo visoko učilište. Srodnim studijskim programima smatraju se oni programi koji kao obvezne kolegije imaju srodne sadržaje i ishode učenja sukladno silabusima kolegija. To su studijski programi iz informacijskih i komunikacijskih znanosti, poput komunikologije, odnosa s javnošću, novinarstva, medija ili interdisciplinarni studiji koji kombiniraju komunikacijske kolegije s ekonomijom (marketing i komunikacije), tržišno komuniciranje i sl. Povjerenstvo za priznavanje ispita i ECTS bodova precizno utvrđuje priznavanje ECTS bodova s drugoga studijskog programa i izdaje posebno Rješenje o upisu uz propisivanje polaganja razlikovnih ispita.

F) Upis s drugog studija završenog izvan Republike Hrvatske

Za kandidate koji su završili prvi ciklus visokoga obrazovanja (Bachelor's Degree, 180 ECTS) izvan Hrvatske provodi se priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u svrhu nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija).

II.

Stručni diplomski studij Vodstvo i menadžment

Uvjet za upis na stručni diplomski studij završen je stručni ili sveučilišni prijediplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ (najmanje 180 ECTS bodova).

Mogući načini upisa:

A) Izravan upis prvostupnika studijskih programa iz polja ekonomije.

B) Izravan upisi imaju i prvostupnici informacijskih i komunikacijskih znanosti, uz polaganje do tri razlikovna kolegija.

C) Kandidati studijskih programa ostalih znanstvenih ili umjetničkih područja mogu se prijaviti na natječaj ukoliko nije ispunjena kvota te uz ispunjavanje najmanje dvaju uvjeta:
  • da imaju prosjek ocjena na prijediplomskome ili diplomskome studiju najmanje 3,60;
  • da polože razredbeni (prijemni) ispit za diplomski studij iz općega znanja, hrvatskoga i engleskoga jezika;
  • imaju preporuke dvaju nastavnika matične ili srodne institucije;
  • da su u radnome odnosu najmanje pet godina, od kojih najmanje dvije godine u struci turizma, marketinga, menadžmenta, komunikacijskog menadžmenta ili na upravljačkim dužnostima.

D) Prelazak s drugoga diplomskoga studija na 1. godinu studija

Prelaskom s drugog visokog učilišta pristupnici se mogu izravno upisati uz priloženu molbu, prijepis ocjena te ovjerenim silabusima položenih predmeta (nastavni plan i program).

E) Prelazak na 2. godinu sa srodnog studija drugog visokog učilišta

Bernays uz molbu i motivacijsko pismo može zainteresiranoj osobi odobriti prelazak na 2. godinu sa srodnoga studijskog programa koje izvodi drugo visoko učilište. Srodnim studijskim programima smatraju se oni programi koji kao obvezne kolegije imaju srodne sadržaje i ishode učenja sukladno silabusima kolegija. To su studijski programi iz polja ekonomije. Povjerenstvo za priznavanje ispita i ECTS bodova precizno utvrđuje priznavanje ECTS bodova s drugoga studijskog programa i izdaje posebno Rješenje o upisu uz propisivanje polaganja razlikovnih ispita.

F) Upis s drugog studija završenog izvan Republike Hrvatske

Za kandidate koji su završili prvi ciklus visokoga obrazovanja (Bachelor's Degree, 180 ECTS) izvan Hrvatske provodi se priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u svrhu nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija).