Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom djeluje s ciljem unapređenja kvalitete nastavne, stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti uz promicanje najviših profesionalnih standarda.
Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju predstavlja jedan od temelja učinkovitog sustava kojim se na Bernaysu sustavno bavi Ured za upravljanje kvalitetom. Sve aktivnosti koje Bernays provodi u okviru osiguravanja kvalitete usklađene su sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima u prostoru visokog obrazovanja.

Bernays od samog početka teži postizanju visokih standarda u sustavu osiguravanja kvalitete. Osim što konstantno vodi brigu o kvaliteti nastavnog procesa, stručnom i znanstvenom napredovanju stalno zaposlenih nastavnika i vanjskih suradnika, Bernays se osobito može pohvaliti sustavom ocjenjivanja isključivo prema ishodima učenja koji je uveden 2015. godine. Time je Bernays postao jedno od rijetkih veleučilišta u Hrvatskoj koje je u potpunosti primijenilo europske smjernice o vrednovanju rada studenata upravo kroz ishode učenja.

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete, uz Ured za upravljanje kvalitetom, organizira, koordinira i provodi postupke za osiguravanje kvalitete, priprema potrebnu dokumentaciju, promiče kulturu osiguravanja kvalitete te obavještava akademsku i lokalnu zajednicu o sustavu kvalitete na Bernaysu.

Bernays je po svojim programima, organizaciji, nastavnicima i tehničkoj opremljenosti suvremena i kvalitetna visokoobrazovna institucija koja potiče unaprjeđenje i usavršavanje sustava kvalitete kroz:
 • Primjenu Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja;
 • Jasno definirane standarde razvoja sustava kvalitete u najvažnijim dokumentima Bernaysa;
 • Kontinuirano praćenje kvalitete te temeljem nje periodično revidiranje politike kvalitete i strategije Bernaysa;
 • Promicanje standarda kvalitete na svim razinama Bernaysa;
 • Promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguravanja kvalitete;
 • Organizaciju nastavnog procesa i vrednovanje rada studenata kroz ishode učenja;
 • Kontinuirano istraživanje potreba tržišta i na temelju rezultata istraživanja razvoj novih studijskih programa;
 • Sustavno praćenje uspješnosti studiranja te poduzimanja aktivnosti za njeno poboljšanje;
 • Kontinuirano usavršavanje djelatnika u području vlastitog djelovanja te poboljšanje nastavnih, znanstveno-nastavnih, istraživačkih i stručnih uvjeta rada;
 • Kontinuirano praćenje razvoja i rada nastavnika prema ocjenama studenata; poticanje nastavnika u njihovom obrazovanju, omogućavanje i poticanje objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, poticanje izrade kvalitetnih nastavnih materijala te napredovanja nastavnog kadra u viša zvanja;
 • Sustavno praćenje zadovoljstva svih dionika - studenata, nastavnika, zaposlenika, akademske zajednice, partnera iz prakse s kojima Bernays ima sklopljen sporazum o suradnji, lokalne zajednice i gospodarskih subjekata;
 • Poticanje i jačanje suradnje s drugim visokoobrazovnim institucijama te gospodarskim subjektima u Hrvatskoj i inozemstvu te poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja;
 • Kontinuirano usavršavanje nastavnog procesa uz davanje mogućnosti svim studentima da svake akademske godine dio vremena provedu na praksi u medijima, agencijama za odnose s javnošću i marketinškim agencijama, tvrtkama i korporacijama, hotelijerskim i turističkim objektima, turističkim agencijama i zajednicama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, event menadžment kompanijama i agencijama, strukovnim udrugama u turizmu, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, marinama i lučicama nautičkog turizma, poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladno studijskim programima stručnih studija;
 • Kontinuirani razvoj i pokretanje znanstvenih projekata;
 • Odgovorno i savjesno financijsko poslovanje usmjereno k razvitku Bernaysa.
 • Politika kvalitete Bernaysa redovito se nadgleda i po potrebi unaprjeđuje.
 • Strategijom Veleučilišta Edward Bernays za razdoblje 2021.-2026. postavljeni su razvojni ciljevi i u skladu s njima zadaci i planovi za njihovo ostvarivanje u skladu s raspoloživim resursima.

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Preuzmi dokumente