Studentski boravak i stručna praksa u inozemstvu

Akademska mobilnost koja se Erasmus+ programom pruža studentima osigurava iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Studenti na taj način povećavaju mogućnost zapošljavanja te konkurentnost na tržištu rada.
Erasmus

Akademska mobilnost koja se Erasmus+ programom pruža studentima osigurava iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Studenti na taj način povećavaju mogućnost zapošljavanja te konkurentnost na tržištu rada.

Opći je cilj poticanja međunarodne suradnje i internacionalizacije povećanje zapošljavanja studenata poboljšanjem i prilagođavanjem studentskih vještina potrebama tržišta rada. Stoga, mogućnost studentskog boravka u inozemstvu i stručne prakse u inozemstvu studentima pružaju neprocjenjivo iskustvo koje će im koristiti u daljnjem razvoju karijere.

Potpora za odlazne studente

Bernaysov Ured za međunarodnu suradnju odlaznim studentima pruža institucijsku potporu na području savjetovanja o mogućnostima obrazovanja u inozemstvu; pomoć odlaznim studentima (zdravstveno osiguranje, vizni sustav i kontakt s konzularnim predstavnicima); administrativnu i organizacijsku pomoć domaćim studentima na razmjeni na inozemnim sveučilištima; pronalaženje i kontaktiranje praksodavatelja; izmjene informacija o studijskim programima i praćenje internetskih stranica o Erasmusu.

Potpora za dolazne studente

Za strane studente koji borave na Bernaysu u sklopu programa Erasmus+ pruža se institucijska potpora na području organizacija i praćenje viznog sustava, zdravstvenoga osiguranja i prehrane za strane studente; administrativna i organizacijska pomoć stranim studentima na razmjeni na Bernaysu; pribavljanje dokumenata za boravak studenata (viza, dozvole, kontakti s osobom u MUP-u prema uputama Agencije za mobilnost); uspostavljanje programa Buddy – pomoć stranim studentima pri dolasku u Zagreb; organizacija manifestacija za međunarodne studente.

Studenti o Erasmus+ programu

Ena Kukrić

Život u Rimu je ljepši nego očekivan a studijska razmjena je bila izvrsna. Grad pršti energijom i životom pogotovo u toplijim mjesecima. Fakultet je izuzetno lijep te smo imali organiziran tečaj talijanskog jezika u sklopu Erasmusa+. Komunikacija sa profesorima je ponekad bila otežana, treba biti uporan i konzistentan jer su vrlo zauzeti te ne pričaju svi engleski jezik. Svakako jedno od najvrjednijih iskustava koje proširi vidike te pripremi svakog pojedinca na samostalan život.

Ema Frank

Studij u Rimu, talijanskoj metropoli, jedinstveno je životno iskustvo. Grad je unikatan i prekrasan, ljudi susretljivi a mentalitet upečatljiv i nezaobilazan. Grad jedinamičan, vrijeme je sunčano, ljudi prijateljski nastrojeni a sadržaja nikada ne manjka. Fakultet se nalazi u gradskom predgrađu koje je odlično povezano linijama metroa. Novo renovirane zgrade skupa sa sadržajima koje nudi čine pravu malu oazu za studente. Posebno formirane grupe za Erasmus+ studente potiču na interakciju i učenje jezika. Boravak i studiranje u inozemstvu nije uvijek lako i treba se naoružati strpljenjem, ali iskustvo, prijateljstva i uspomene su rezultat boravka koje vam nitko nikada ne može oduzeti!

Marin Eckhel

Svakome bih toplo preporučio da se bar jednom u životu odvaži na Erasmus tijekom svog obrazovanja.
Novi ljudi, nova mjesta, nove situacije, za neke i prvi odmak od kuće, neupitno proširuju horizonte osobama naših godina na način što izlaganjem sebe nepoznatom, iskuse način života izvan svoje države.

Sara Radoš

Zimski semestar sam provela u Trnavi, malom gradu u blizini Bratislave. Studirala sam na fakultetu komunikacije masovnih medija i bilo je uistinu posebno. Od novih načina učenja, rada u grupama, upoznavanja različitih ljudi i življenja života kakav do sad nisam živjela, sve je bilo u posebnom duhu zabave i učenja. Nisam upoznala ljude samo sa svih strana Europe nego i svijeta. Prijateljsva koja sam stekla vjerujem da će trajati doživotno i nikada neću zaboraviti ljude koje sam tamo uopznala. Slovačka kao država koja je kulturološki popriločno slična Hrvatskoj itekako se pokazala kao unikatna, ali preporučam vam da to otkrite sami. Erasmus iskustvo kao takvo preporučam svima jer je uistinu korisno i zabavno.

Studentski boravak u inozemstvu

Kako odabrati inozemnu visokoškolsku ustanovu za studijski boravak?

Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi
Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ ostvaruje se na temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Bernaysa i inozemnih visokoškolskih ustanova ili organizacija kojima je odobrena Erasmus+ Sveučilišna povelja (ECHE Charter). Popis partnerskih visokoškolskih ustanova u inozemstvu i sklopljenih Erasmus+ sporazuma nalazi se ovdje

Ugovor o studiranju – Learning Agreement for Studies
Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o studiranju isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for studies) u kojemu se navode nazivi predmeta koje će student slušati na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, te ostale aktivnosti koje je student tijekom boravka dužan ispuniti. U Ugovoru o studiranju navodi se pripadajući broj ECTS bodova koji će se dodijeliti studentu po pojedinom predmetu ili aktivnosti. Prije potpisivanja ugovora o studiranju, matična ustanova (akademski koordinator) treba provjeriti jesu li studijski program i opis kolegija koje je student odabrao na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi kompatibilni s nastavnim planom i programom na matičnoj ustanovi. Akademski koordinator u ime matične ustanove svojim potpisom jamči priznavanje razdoblja studiranja u inozemstvu.

Stručna praksa u inozemstvu

Ustanove u kojima se može obaviti stručna praksa

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe i koje se nalaze u jednoj od programskih zemalja.

Iznimka - Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:
• europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)
• ustanovama koje upravljaju programima Europske unije

• diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu

Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći na sljedeće načine:


• samoinicijativno, izravnim kontaktiranjem poduzeća/organizacija ili putem portala namijenjenoga upravo stručnoj praksi: ErasmusIntern.org (http://erasmusintern.org/), LEO-NET (http://www.leo-net.org/), Globalplacement (http://globalplacement.com/), EU-Move (http://www.eumoveabroad.eu/), Praxis (www.praxisnetwork.eu)

• uz pomoć nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU;

• uz pomoć Bernaysa

• samoinicijativno

Student treba s Bernaysom i inozemnom ustanovom u kojoj će obavljati stručnu praksu dogovoriti plan i program prakse s ciljem priznavanja ostvarenih rezultata po povratku na Bernays. Ukoliko priznavanje nije moguće, Bernays je obvezan iskustvo stručne prakse zabilježiti u Dopunskoj ispravi o studiju.

Ugovor o obavljanju stručne prakse – Learning Agreement for Traineeships
Za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum s partnerskom organizacijom u kojoj će student obavljati stručnu praksu, ali je prije odlaska na mobilnost obvezno sklopiti Ugovor o obavljanju stručne prakse, isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for traineeships).

Ugovor o obavljanju stručne prakse uključuje sljedeće: plan aktivnosti stručne prakse, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, povezanost stručne prakse sa studijem, ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

Osiguranje

Za Erasmus+ stručnu praksu obavezna su tri tipa osiguranja:

1. zdravstveno osiguranje,

2. osiguranje od nezgode i

3. osiguranje od odgovornosti.


Student je dužan pravovremeno se informirati o uvjetima osiguranja u stranoj zemlji kod nadležnih institucija. Student može zaključiti odgovarajuću policu osiguranja po vlastitom izboru, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Polica mora imati uključen točan period osiguranja koji pokriva cjelokupno razdoblje mobilnosti. U slučaju produljenja stručne prakse studenti moraju voditi računa da im police vrijede i za produženi period.

1. Zdravstveno osiguranje

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Studenti koji ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (European Health Insurance Card) imaju osnovno zdravstveno osiguranje i tijekom boravka u drugoj zemlji Europske unije. Međutim, osiguranje koje pokriva Europska kartica zdravstvenog osiguranja možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje.Napomena: Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva osiguranje od nezgode na radnom mjestu, kao niti osiguranje od privatne odgovornosti.

2. Osiguranje od nezgode vezano uz obveze studenta (pokriva barem štetu nanesenu studentu na radnom mjestu)

Osiguranje od nezgode pokriva štetu nanesenu zaposlenicima nastalu zbog nezgoda na radnom mjestu. U mnogim su zemljama zaposlenici osigurani od nezgoda na radnom mjestu. Međutim, opseg osiguranja međunarodnih studenata na stručnoj praksi koji su pokriveni istim osiguranjem može varirati ovisno o zemlji. Odgovornost je studenta i prihvatne institucije/tvrtke provjeriti je li organizirano osiguranje od nezgode na radnom mjestu. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od nezgode.

3. Osiguranje od odgovornosti (osiguranje od štete koju student može uzrokovati na radnom mjestu)

Osiguranje od odgovornosti pokriva štetu koju uzrokuje student za vrijeme svojeg boravka u inozemstvu. Student i prihvatna institucija obavezni su provjeriti postoji li u zemlji domaćinu zakonska obveza osiguranja od odgovornosti. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od odgovornosti.

Upute za postupak podnošenja zahtjeva za mobilnosti u okviru programa Erasmus+

1.    Studenti odabiru zemlju i visokoobrazovnu instituciju u okviru programa Erasmus+.

Točan popis dostupnih visokoobrazovnih institucija dostupan je OVDJE. Ako student unaprijed želi ići na sveučilište ili ustanovu koja nije na popisu, može se obratiti koordinatoru programa Erasmus+ kako bi razgovarali o potencijalnoj mobilnosti u toj zemlji.

a.   ** za stažiranje u inozemstvu student se treba obratiti ustanovi/organizaciji po vlastitom izboru prije nego što se obrati koordinatoru programa Erasmus+.

2.   Student zatim ispunjava obrazac za prijavu u okviru programa Erasmus+ putem Google obrazac (dodatak životopisa i motivacijskog pisma).

a.   Obrazac za nominaciju

b.   Nakon što je zahtjev odobren te koordinator programa Erasmus+ stupi u kontakt sa sveučilištem/institutom po izboru, student ispunjava odgovarajući dopunski obrazac (razmjena ili pripravništvo/stažiranje).

           i.     https://forms.gle/zSbqoHaHVDDDyhaw8

         ii.     https://forms.gle/S1tp6bBdY6YFg7x99

3.       Ustanova primateljica izravno kontaktirati studenta.

4.       Ustanova ispunjavaju OLA (Online Learning Agreement), osobni podatci studenta + informacije o tečaju te podacima institucija pošiljatelja i primatelja.

a.       Ako ustanova ne može ispuniti OLA obrazac online, postoji pdf format koji se može pronaći OVDJE.

b.            Internetska stranica za OLA  

c.             Vodič za dovršetak OLA-e

d.            **Za stažiranje: umjesto OLA-e, sve tri strane ispunit će Sporazum o učenju pdf format koji možete pronaći OVDJE.

5.       Nakon što OLA bude odobren, koordinator programa Erasmus+ kontaktirat će studenta kako bi potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Financiranje se temelji na udaljenosti do odredišta, trajanju mobilnosti, je li odabran zeleni prijevoz, ima li student pravo na eventualna dodatna sredstva (manje socioekonomske mogućnosti, djeteta branitelja itd.) i sl. (dodatna financijska potpora).

a.       Sve promjene tečajeva ili uvjeta moraju biti odobrene i objavljene.

6.       Ostali dokumenti koji će vjerojatno biti potrebni i koje student treba pripremiti:

·   Kartica zdravstvenog osiguranja EU-a (EKZO)

·   EU osobna iskaznica/putovnica

·   Dokaz o razini engleskog jezika (najmanje B1/B2, ovisno o instituciji, zahtjev o tome dostavlja profesor engleskog jezika institucije prema Bernaysu ili koordinator programa Erasmus+)

·   Dokaz o načinu putovanja do odredišta (skeniranje karte)

·   Bankovni podaci (za isplatu sredstava)

·   Dokaz o upisu: zahtjev Studentskog ureda ili Erasmus+ koordinatora

·   Prijepis zapisa (prijepis ocjena)

·   Moguće poznavanje drugog jezika osim engleskog*